Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Kroz 2 javna poziva dostupno 6,4 milijuna kuna

Bespovratna sredstva Ministarstva poljoprivrede

Datum objave: 18. kolovoz 2021.

Tijekom lipnja i srpnja Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dva javna poziva za dodjelu bespovratnih sredstava. Pozivi su otvoreni te je još dovoljno vremena za prijavu.

Javni poziv za sufinanciranje pripreme infrastrukturnih projekata kojima se potiče udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača na regionalnoj razini za 2021. godinu

Cilj programa je osigurati zalihu infrastrukturnih projekata u poljoprivredi kojima se potiče udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača na regionalnoj razini te ojačati kapacitete regionalne razine za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje fondova EU za navedene namjene.

Prihvatljivi korisnici su jedinice područne (regionalne) samouprave koje zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • podnesu Zahtjev za sufinanciranje pripreme projektno tehničke dokumentacije po objavljenom Javnom pozivu
 • podnesu dokaz o iskazanom interesu za korištenje infrastrukture priznatog uzgojnog udruženja ili proizvođačke organizacije ili subjekta koji je do dana prijave na Javni poziv podnio zahtjev za priznavanje uzgojnog udruženja ili proizvođačke organizacije
 • dostave drugu obveznu dokumentaciju sukladno uvjetima Javnog poziva
 • nemaju nereguliranih dugovanja s osnova javnih davanja.

Prihvatljive aktivnosti u sklopu Programa su izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju i opremanje infrastrukturnih projekata koji promiču udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača sa svrhom:

 • zajedničke organizacije prometa stokom (otkup, aukcije i/ili sabiranja stoke te njezine pripreme za tržište)
 • potpore provođenju i unaprjeđenju uzgojno-selekcijskog rada u stočarstvu
 • zajedničkog skladištenja, dorade, prerade, pakiranja, distribucije i prodaje poljoprivrednih proizvoda
 •  promocije poljoprivrednih proizvoda

Prihvatljivi troškovi su troškovi izrade navedene dokumentacije:

 • analize tržišta s financijskim analizama i benchmark analizama
 • studije izvodljivosti
 • analize troškova i koristi
 • studije procjene utjecaja na okoliš ili elaborata ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš
 • podloge/dokumenta vezano za imovinsko-pravne odnose
 • tehničke dokumentacije (idejni urbanističko-arhitektonski projekt, idejni projekt, glavni projekt i izvedbeni projekt, projekt opreme)
 •  pripreme projektne prijave za sufinanciranje provedbe projekta
 • izrada ostale dokumentacije neophodne za ishođenje potvrde glavnog projekta /ishođenje građevinske dozvole.

PDV je prihvatljiv trošak ako se ne koristi kao pretporez!

Poziv je vrijedan 5.000.000,00 kn. Pojedinačni Zahtjev može dobiti najviše 400.000,00 kn bespovratnih sredstava. Najviši mogući udio bespovratnih sredstava iznosi 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta. Javni poziv otvoren je do 10. rujna 2021.

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje nabavke materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u uzgojima svinja koje se drže na otvorenom za 2021. godinu 

Predmet poziva je dodjela jednokratne financijske potpore za nabavku materijala za postavljanje dvostrukih ograda  u uzgojima svinja koje se drže na otvorenom. Raspoloživi dio sredstva iznosi 1.400.000,00 kn.

Prihvatljivi korisnici su pravne i fizičke osobe koje:

 • u svom posjedu imaju uzgoj svinja koje se drže na otvorenom koji je registriran u Jedinstvenom registru domaćih životinja, tj. ima jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva (JIBG)
 • gospodarstvo je u Jedinstvenom registru domaćih životinja označeno kao gospodarstvo koje drži svinje na otvorenom i ima dodijeljenu kategoriju 4 u odnosu na biosigurnost
 • imaju odobrenje nadležnog veterinarskog inspektora u skladu s člankom 4. stavkom 2. Naredbe 28/2021

Sredstva se mogu koristiti isključivo za podmirenje prihvatljivih troškova koji se odnose na nabavku materijala za postavljanje dvostrukih ograda i za stvarno nastalu kupnju materijala za postavljanje dvostrukih ograda. Troškovi se dokazuju izdanim računima poštujući načelo izbjegavanja dvostrukog financiranja.

Moguće je ostvariti sufinanciranje do najviše 80% od prihvatljivih troškova. Pojedino gospodarstvo može dobiti potporu u iznosu do 20.000,00 kn. Rok za prijavu je 30.11.2021.

 

Za više informacija u vezi poziva i natječaja, te za pomoć kod prijave obratite se našim konzultantima

 

Photo: Pixabay

 

 

 

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje