Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Poticaji za poljoprivredu

Bespovratna sredstva za poljoprivrednike iz Varaždinske županije u 2022. godini

Datum objave: 14. ožujak 2022.

Objavljen je Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi Varaždinske županije u 2022. godini. Javni poziv obuhvaća više mjera o kojima saznajte više u nastavku teksta.

Korisnik potpore je „jedan poduzetnik“ - poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima sjedište, odnosno prebivalište kao i poljoprivredne površine na području Varaždinske županije. Poljoprivrednim gospodarstvom podrazumijevaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Javni poziv vrijedi 4.286.000,00 kn. Potpora se može dobiti samo za ulaganja provedena tijekom 2022. godine. Zahtjeve za subvenciju korisnici mogu dostaviti najkasnije do 30.11.2022. Zahtjevi se rješavaju prema vremenu zaprimanja.

MJERA 1. Okrupnjavanje i povećavanje poljoprivrednog zemljišta

Potpora za gospodarstva koja odluče o povećanju, okrupnjavanju i uređenju svog zemljišnog posjeda i to s dvije osnove:

 • 2.500,00 kn po 1 ha poljoprivrednog zemljišta kupljenog u svrhu povećanja ukupnih poljoprivrednih površina na poljoprivrednom gospodarstvu, s time da najmanja poticana površina iznosi 0,25 ha u jednom komadu,
 • 3.500,00 kn po 1 ha poljoprivrednog zemljišta kupljenog u svrhu okrupnjavanja postojećih parcela kupnjom ili zamjenom sa susjednim poljoprivrednim zemljištem.

Jedan korisnik može ostvariti iznos potpore najviše do 15.000,00 kn godišnje.

MJERA 2. Analiza poljoprivrednog zemljišta

Analizu tla provode ovlašteni laboratoriji (institucije) na području Republike Hrvatske. Sufinancirat će se trošak jedne analize tla maksimalno s 250,00 kn, te kupnja materijala za odkiseljavanje tla u iznosu do 80,00 kn/t. Minimalna površina za analizu tla iznosi 0,20 ha. Jednom korisniku se najviše može sufinancirati 15 analiza godišnje.

MJERA 3. Očuvanje tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga

Potpora se odobrava u visini do 50% dokumentiranih troškova a maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi najviše 20.000,00 kn godišnje.

MJERA 4. Cjeloživotno obrazovanje

Potpora se dodjeljuje za dio troškova edukacije i stručnog osposobljavanja za rad na poljoprivredi i na gospodarstvu. Potpora se dodjeljuje u visini do 50% ukupnih troškova edukacije, a najviše do 5.000,00 kn po korisniku godišnje.

MJERA 5. Podizanje trajnih nasada

Varaždinska županija subvencionirat će nabavku kvalitetnih voćnih sadnica te sadnica ljekovitog i aromatičnog bilja. Voćne sadnice subvencionirat će se u visini 25 % nabavne cijene do maksimalnog iznosa prema navedenoj tablici u pozivu. Korisnik može ostvariti iznos potpore najviše do 15.000,00 kn godišnje.

MJERA 6. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje

Potpora se odobrava za vodno-istražne radove, kopanje ili bušenje bunara, nabavu sustava za navodnjavanje u iznosu do 25% dokumentiranih troškova. Iznos potpore po korisniku može maksimalno iznositi 25.000,00 kuna godišnje.

MJERA 7. Nabava i postavljanje sustava za zaštitu od tuče

Zaštitne mreže sufinancirat će se u visini do 25% od uloženih sredstava. Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi najviše 25.000,00 kn godišnje.

MJERA 8. Nabava novih ili modernizacija postojećih plastenika ili staklenika

Sufinancirat će se nabava novih plastenika i staklenika (sa ili bez sustava za navodnjavanje i grijanje), nabava novih sustava za grijanje i navodnjavanje (modernizaciju) postojećih plastenika i staklenika, nabava dvostruke folije za postojeće plastenike. Podizanje novih ili modernizacija postojećih plastenika ili staklenika sufinancirat će se u visini do 25% od uloženih sredstava ili maksimalno 25.000,00 kuna po jednom korisniku godišnje.

MJERA 9. Usklađivanje proizvoda i usluga s potrebama tržišta

Mjera je usmjerena povećanju konkurentnosti gospodarskih aktivnosti s ruralnim sredinama. Mjera uključuje:

 • sufinanciranje nabave rasplodnog stada u svinjogojstvu
 • sufinanciranje nabavke rasplodnog stada u govedarstvu
 • sufinanciranje nabave rasplodnog stada u kozarstvu i ovčarstvu
 • nabava laktofriza
 • nabava automata za izravnu prodaju
 • pakirnica, hladnjača, …
 • subvencija troškova kemijske i mikrobiološke analize vode, hrane,…
 • subvencija troškova modernizacije staja
 • subvencija troškova dostizanja standarda EU
 • sufinanciranje bilo koje druge aktivnosti u cilju modernizacije i postizanja što veće konkurentnosti.

MJERA 10. Ekološka proizvodnja

Potpora za ekološku proizvodnju dodijelit će se za troškove stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji u visini 100 % iznosa troškova, a najviše 5.000,00 kn po korisniku godišnje. Korisnici koji su se kandidirali za istu mjeru po Programu Ruralnog razvoja Republike Hrvatske nemaju pravo na ovu potporu od županije.

MJERA 12. Zadružno poduzetništvo

Potpora se odobrava u visini do 50% ukupno dokumentiranih i prihvatljivih troškova:

 • troškova vezanih uz nabavu strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata
 • troškova vezanih uz nabavu informacijsko-komunikacijske opreme i programa
 • troškova vezanih uz stručno usavršavanje i primjenu novih znanja i vještina
 • troškova vezanih uz individualne nastupe na domaćim i inozemnim sajmovima, svi troškovi vezani uz korištenje vanjskih usluga pri istraživanju tržišta, kreiranju robne marke, dizajniranju proizvoda, izradi web stranice i izradi promidžbenog materijala.

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi najviše 150.000,00 kn godišnje.

MJERA 14. Održiva poljoprivredna proizvodnja

otpora se dodjeljuje za dio troškova održavanja plodoreda (najmanje 2 kulture/godišnje). Iznos i intenzitet potpore prikazani su u tablici unutar poziva. Iznos potpore dodjeljuje se maksimalno do 18.000,00 kn po pojedinom korisniku.

Za sve nedoumice i pitanja u vezi javnih poziva ili natječaja pitajte naše stručnjake za pomoć. Stručnjaci poduzeća Androlić konzalting imaju bogato iskustvo u pisanju i provedbi projekata.

Photo: Pixabay

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje