Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
EU fondovi

Bespovratna sredstva za poljoprivredu i poduzetnike u 2020. godini

Datum objave: 02. siječanj 2020.

Donosimo pregled poziva i natječaja vezano za bespovratna sredstva za poljoprivredu i poduzetnike u 2020. godini.

Približavamo se kraju financijske perspektive 2014.-2020., što znači da natječaji i pozivi koji se misle objaviti moraju se objaviti do kraja godine, a projekti završiti 2023. godine.

Za početak, da se kratko osvrnemo na sve što je bilo do sada. U ovoj financijskoj perspektivi Hrvatskoj je na raspolaganju bilo 10,676 milijardi eura iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Vrijednost do sada ugovorenih sredstava iznosi 8,517 milijardi eura, a vrijednost plaćenih sredstava korisnicima iznosi 3,192 milijardi eura (stanje na dan 30.11.2019. izvor: Strukturni fondovi - financijski pregled EU fondova).

Iako je u 2018. i 2019. godini dinamika raspisivanja natječaja bila značajno brža, ostaje dojam da se moglo i moralo bolje.

Iako je ostalo još sredstava, pitanje je kada će se i hoće li se uopće raspisivati neki natječaji i pozivi s obzirom da s krajem 2020. završava programsko razdoblje, odnosno sedmogodišnja financijska perspektiva. A s obzirom da nas tokom godine čekaju i parlamentarni izbori, poučeni iskustvom teško možemo očekivati objavu nekih novih poziva. Isto tako, s obzirom na dosadašnja iskustva i dinamiku objave natječaja na početku programskog razdoblja, postavlja se pitanje kada će se početi raspisivati i objavljivati natječaji i pozivi u novom programskom razdoblju 2021. – 2027.

No, da bi dočekali novu financijsku perspektivu, valja završiti trenutnu. Krajem prosinca 2019. godine objavljen je Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija‟ za 2020. godinu. Ovim planom u 2020. godini predviđena je objava samo 5 natječaja, od toga samo 2 u sklopu Prioritetne osi 3 Poslovna konkurentnost.

Osim toga, u sklopu Programa ruralnog razvoja za sada je u najavi 6 natječaja, od čega su 4 izravno usmjerena poljoprivrednicima. To su natječaji koji su trebali biti objavljeni krajem 2019. godine, no preneseni su u novu godinu. Plan objave natječaja za 2020. godinu još nije objavljen, pa je za vjerovati da će se tokom godine objaviti još pokoji natječaj.

U nastavku donosimo pregled za sada poznatih natječaja za bespovratna sredstva za poljoprivrednike i poduzetnike u 2020. godini.

Operativni program Konkurentnost i kohezija

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama.

Svrha poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju , odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Prijavitelj u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti – NKD 2007, osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. U skladu s tim, prihvatljivi su prijavitelji koji su registrirani za obavljanje djelatnosti iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13-33.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 266.000.000,00 HRK

Jačanje međusobne povezanosti MSP (Klasteri)

Cilj Poziva: jačanje međusobne povezanosti MSP kako bi ojačali svoju poziciju na tržištu.

Prihvatljive aktivnosti: uključuju ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu za izgradnju ili nadogradnju klastera te operativne potpore za inovacijske klastere.

Prihvatljivi prijavitelji: mali i srednji poduzetnici

Indikativni iznos financijske omotnice: 15.000.000,00 HRK

Indikativni datum objave Poziva: 1. lipnja 2020.

Integrator

Cilj Poziva: transfer tehnologija i novih inovativnih proizvoda MSP-ova u okviru strateških partnerstva među poduzećima, poboljšanje inovativne sposobnosti malih i srednjih poduzeća kako bi ih pripremili za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa s drugim poduzećima (tzv. Integratorima).

Prihvatljive aktivnosti: ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu u sklopu kolaborativnih inovacijskih projekata, troškove osoblja, savjetodavnih i tehnoloških usluga iz područja inovacija, inovacija procesa i organizacije poslovanja.

Prihvatljivi prijavitelji: mali i srednji poduzetnici

Indikativni iznos financijske omotnice: 100.000.000,00 HRK

Indikativni intenzitet potpore: 50%

Indikativni datum objave Poziva: 30. prosinca 2019. – s obzirom da poziv nije objavljen na kraju godine, trebao bi biti objavljen u toku 2020. godine

Energetska obnova višestambenih zgrada

Cilj Poziva: energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama. Podupirat će se provedba mjera energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini od najmanje 50% te korištenje obnovljivih izvora energije.

Prihvatljivi prijavitelji: upravitelj zgrade ili ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade.

Indikativni iznos financijske omotnice: 152.000.000,00 HRK

Indikativni najniži iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 HRK

Indikativni najviši iznos bespovratnih sredstava: 17.000.000,00 HRK

Indikativni intenzitet potpore: 60%

Indikativni datum objave Poziva: 22. siječnja 2020.

Uspostava reciklažnih dvorišta

Cilj Poziva: pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za uspostavu reciklažnih dvorišta tj. za aktivnosti građenja i opremanja reciklažnih dvorišta odnosno nabavu mobilnih jedinica u smislu čl. 35 Zakona o održivom gospodarenju otpadom (ZOGO) (NN 14/19). ZOGO propisuje obvezu JLS-ovima o osiguravanju funkcioniranja jednog ili više reciklažnih dvorišta ili mobilnih jedinica na svom području, ovisno o broju stanovnika.

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne samouprave.

Poziv za sufinanciranje nabave električnih autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza

Cilj Poziva: nabava novih električnih autobusa koji će doprinijeti razvoju i unapređenju prometnih sustava prihvatljivih za okoliš (uključujući one s niskom razinom buke) i prometnih sustava sa niskim emisijama CO2, radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti.

Prihvatljivi prijavitelji: javna gradska prijevoznička poduzeća.

Program ruralnog razvoja

Natječaj za tip operacije 6.4.1 “Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”

Svrha natječaja: razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti, uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Korisnici: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, ekonomske veličine najmanje 2.000 eura

Raspoloživost sredstava: 100.000.000,00 kuna

Visina javne potpore: od 3.500 eura do najviše 200.000 eura u protuvrijednosti u kunama, tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine.

Intenzitet javne potpore: do 70%

Natječaj za tip operacije 4.2.1 “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”

Svrha natječaja: povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje

Korisnici: Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe

Raspoloživost sredstava: 230.000.000,00 HRK od čega:

  • 130.000.000,00 HRK za mikro, mala i srednja poduzeća i
  • 100.000.000,00 HRK za velika poduzeća

Visina javne potpore: 15.000 – 5.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama za sektor prerade mesa i mlijeka, za ostale sektore 3.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama

Intenzitet javne potpore: do 50 %

Natječaj za tip operacije 6.2.1 “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti”

Svrha natječaja: pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Korisnici: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, ekonomske veličine najmanje 1.000 eura

Raspoloživost sredstava: 100.000.000,00 kuna

Visina javne potpore: 50.000 eura u protuvrijednosti u kunama

Intenzitet javne potpore: 100%

Saznajte više o mjeri 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti.

Natječaj za tip operacije 4.2.2 “Korištenje obnovljivih izvora energije”

Svrha natječaja: povećanje učinkovitog korištenja energije

Korisnici: Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe

Raspoloživost sredstava: 70.000.000,00 HRK

Visina javne potpore: 15.000 – 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama

Intenzitet javne potpore: do 50 %

 

Za više informacija o objavljenim pozivima i natječajima u najavi, obratite nam se s povjerenjem na [email protected] ili na [email protected].

Također Vas pozivamo da pratite novosti na Mentorica.biz kako biste na vrijeme saznali sve aktualnosti vezano za bespovratna sredstva iz EU fondova!

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje