Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
EU fondovi

Bespovratna sredstva za poljoprivredu i poduzetnike u 2020. godini

Datum objave: 02. siječanj 2020.

Donosimo pregled poziva i natječaja vezano za bespovratna sredstva za poljoprivredu i poduzetnike u 2020. godini.

Približavamo se kraju financijske perspektive 2014.-2020., što znači da natječaji i pozivi koji se misle objaviti moraju se objaviti do kraja godine, a projekti završiti 2023. godine.

Za početak, da se kratko osvrnemo na sve što je bilo do sada. U ovoj financijskoj perspektivi Hrvatskoj je na raspolaganju bilo 10,676 milijardi eura iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Vrijednost do sada ugovorenih sredstava iznosi 8,517 milijardi eura, a vrijednost plaćenih sredstava korisnicima iznosi 3,192 milijardi eura (stanje na dan 30.11.2019. izvor: Strukturni fondovi - financijski pregled EU fondova).

Iako je u 2018. i 2019. godini dinamika raspisivanja natječaja bila značajno brža, ostaje dojam da se moglo i moralo bolje.

Iako je ostalo još sredstava, pitanje je kada će se i hoće li se uopće raspisivati neki natječaji i pozivi s obzirom da s krajem 2020. završava programsko razdoblje, odnosno sedmogodišnja financijska perspektiva. A s obzirom da nas tokom godine čekaju i parlamentarni izbori, poučeni iskustvom teško možemo očekivati objavu nekih novih poziva. Isto tako, s obzirom na dosadašnja iskustva i dinamiku objave natječaja na početku programskog razdoblja, postavlja se pitanje kada će se početi raspisivati i objavljivati natječaji i pozivi u novom programskom razdoblju 2021. – 2027.

No, da bi dočekali novu financijsku perspektivu, valja završiti trenutnu. Krajem prosinca 2019. godine objavljen je Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija‟ za 2020. godinu. Ovim planom u 2020. godini predviđena je objava samo 5 natječaja, od toga samo 2 u sklopu Prioritetne osi 3 Poslovna konkurentnost.

Osim toga, u sklopu Programa ruralnog razvoja za sada je u najavi 6 natječaja, od čega su 4 izravno usmjerena poljoprivrednicima. To su natječaji koji su trebali biti objavljeni krajem 2019. godine, no preneseni su u novu godinu. Plan objave natječaja za 2020. godinu još nije objavljen, pa je za vjerovati da će se tokom godine objaviti još pokoji natječaj.

U nastavku donosimo pregled za sada poznatih natječaja za bespovratna sredstva za poljoprivrednike i poduzetnike u 2020. godini.

Operativni program Konkurentnost i kohezija

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama.

Svrha poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju , odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Prijavitelj u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti – NKD 2007, osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. U skladu s tim, prihvatljivi su prijavitelji koji su registrirani za obavljanje djelatnosti iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13-33.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 266.000.000,00 HRK

Jačanje međusobne povezanosti MSP (Klasteri)

Cilj Poziva: jačanje međusobne povezanosti MSP kako bi ojačali svoju poziciju na tržištu.

Prihvatljive aktivnosti: uključuju ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu za izgradnju ili nadogradnju klastera te operativne potpore za inovacijske klastere.

Prihvatljivi prijavitelji: mali i srednji poduzetnici

Indikativni iznos financijske omotnice: 15.000.000,00 HRK

Indikativni datum objave Poziva: 1. lipnja 2020.

Integrator

Cilj Poziva: transfer tehnologija i novih inovativnih proizvoda MSP-ova u okviru strateških partnerstva među poduzećima, poboljšanje inovativne sposobnosti malih i srednjih poduzeća kako bi ih pripremili za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa s drugim poduzećima (tzv. Integratorima).

Prihvatljive aktivnosti: ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu u sklopu kolaborativnih inovacijskih projekata, troškove osoblja, savjetodavnih i tehnoloških usluga iz područja inovacija, inovacija procesa i organizacije poslovanja.

Prihvatljivi prijavitelji: mali i srednji poduzetnici

Indikativni iznos financijske omotnice: 100.000.000,00 HRK

Indikativni intenzitet potpore: 50%

Indikativni datum objave Poziva: 30. prosinca 2019. – s obzirom da poziv nije objavljen na kraju godine, trebao bi biti objavljen u toku 2020. godine

Energetska obnova višestambenih zgrada

Cilj Poziva: energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama. Podupirat će se provedba mjera energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini od najmanje 50% te korištenje obnovljivih izvora energije.

Prihvatljivi prijavitelji: upravitelj zgrade ili ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade.

Indikativni iznos financijske omotnice: 152.000.000,00 HRK

Indikativni najniži iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 HRK

Indikativni najviši iznos bespovratnih sredstava: 17.000.000,00 HRK

Indikativni intenzitet potpore: 60%

Indikativni datum objave Poziva: 22. siječnja 2020.

Uspostava reciklažnih dvorišta

Cilj Poziva: pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za uspostavu reciklažnih dvorišta tj. za aktivnosti građenja i opremanja reciklažnih dvorišta odnosno nabavu mobilnih jedinica u smislu čl. 35 Zakona o održivom gospodarenju otpadom (ZOGO) (NN 14/19). ZOGO propisuje obvezu JLS-ovima o osiguravanju funkcioniranja jednog ili više reciklažnih dvorišta ili mobilnih jedinica na svom području, ovisno o broju stanovnika.

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne samouprave.

Poziv za sufinanciranje nabave električnih autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza

Cilj Poziva: nabava novih električnih autobusa koji će doprinijeti razvoju i unapređenju prometnih sustava prihvatljivih za okoliš (uključujući one s niskom razinom buke) i prometnih sustava sa niskim emisijama CO2, radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti.

Prihvatljivi prijavitelji: javna gradska prijevoznička poduzeća.

Program ruralnog razvoja

Natječaj za tip operacije 6.4.1 “Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”

Svrha natječaja: razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti, uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Korisnici: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, ekonomske veličine najmanje 2.000 eura

Raspoloživost sredstava: 100.000.000,00 kuna

Visina javne potpore: od 3.500 eura do najviše 200.000 eura u protuvrijednosti u kunama, tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine.

Intenzitet javne potpore: do 70%

Natječaj za tip operacije 4.2.1 “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”

Svrha natječaja: povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje

Korisnici: Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe

Raspoloživost sredstava: 230.000.000,00 HRK od čega:

  • 130.000.000,00 HRK za mikro, mala i srednja poduzeća i
  • 100.000.000,00 HRK za velika poduzeća

Visina javne potpore: 15.000 – 5.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama za sektor prerade mesa i mlijeka, za ostale sektore 3.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama

Intenzitet javne potpore: do 50 %

Natječaj za tip operacije 6.2.1 “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti”

Svrha natječaja: pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Korisnici: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, ekonomske veličine najmanje 1.000 eura

Raspoloživost sredstava: 100.000.000,00 kuna

Visina javne potpore: 50.000 eura u protuvrijednosti u kunama

Intenzitet javne potpore: 100%

Saznajte više o mjeri 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti.

Natječaj za tip operacije 4.2.2 “Korištenje obnovljivih izvora energije”

Svrha natječaja: povećanje učinkovitog korištenja energije

Korisnici: Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe

Raspoloživost sredstava: 70.000.000,00 HRK

Visina javne potpore: 15.000 – 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama

Intenzitet javne potpore: do 50 %

 

Za više informacija o objavljenim pozivima i natječajima u najavi, obratite nam se s povjerenjem na [email protected] ili na [email protected].

Također Vas pozivamo da pratite novosti na Mentorica.biz kako biste na vrijeme saznali sve aktualnosti vezano za bespovratna sredstva iz EU fondova!

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

VIŠE INFORMACIJA

Interesiraju Vas poticaji za poduzetničke projekte iz EU fondova? Možemo Vam pomoći.

Saznaj više

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje