Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
VRIJEME BLAGDANA

Božićnica i ostale prigodne nagrade

Datum objave: 10. prosinac 2021.

Znate li koje prigodne nagrade osim božićnice možete isplatiti radnicima i do kojeg iznosa su neoporezivi? Odgovor potražite u tekstu. 

Od prvog listopada 2022.:

- vidi članak: novi iznosi neoporezivih primataka

- također korisno: isplata stipendija, koliko je neoporezivo

Pravo na isplatu prigodnih nagrada pripada radnicima samo ako je to pravo dano u nekom internom aktu poslodavca, ugovoru o radu ili kolektivnom ugovoru. Prema Zakonu o porezu na dohodak, porez na dohodak se ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba koje ostvaruju plaću, po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj plaće, do propisanih svota , a koje su dospjele na isplatu za vrijeme trajanja radnog odnosa. Primitcima po osnovi nagrada smatraju se primitci od nesamostalnog rada ako prelaze sljedeće svote:  

  • prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnje odmor i sl.) do 3.000,00 kn godišnje 
  • dar djetetu do 15 godina života do 600, 00 kn godišnje
  • dar u naravi do 600,00 kn godišnje 

Božićnica 

Božićnica je kao uskrsnica i regres prigodna nagrada. Može se isplatiti neoporezivo kada na godišnjoj razini s ostalim prigodnim nagrada ne prelazi 3.000,00 kn. Ako je neka od prigodnih nagrada već isplaćena u poreznom razdoblju, neoporezivo je moguće isplatiti samo razliku do propisane svote od 3.000,00 kn. Božićnica nije povezana sa svotom isplaćene nagrade za radne rezultate (maksimalno do 5.000,00 kn godišnje) i isplatom jubilarne nagrade (ako društvo isplaćuje). Također, božićnica je izuzeta od ovrhe što znači da se uplaćuje na zaštićeni račun ovršenika u cijelosti. Prilikom isplate prigodne nagrade u vrijeme Božića, poslodavac je obvezan na dan isplate primitka, a najkasnije sljedeći dan, poslati Obrazac JOPPD. 

Dar djetetu do 15 godina života 

Dar djetetu do 15 godina života (koje je do 31.12. tekuće godine navršilo 15 godina života) do iznosa 600,00 kn godišnje predstavlja neoporezivu svotu. Za neoporezivu isplatu dara za dijete važna je samo životna dob djeteta što se dokazuje rodnim listom djeteta. Dar za dijete je izuzet od ovrhe.   

Oba roditelja imaju pravo primiti dar za dijete do 15 godina života. Ako majka i otac imaju zasnovan radni odnos kod istog poslodavca, s poreznog motrišta oboje imaju pravo primiti neoporezivu isplatu dara za dijete.  

Dar u naravi 

Radnicima se u dobrima i uslugama mogu dati darovi do 600,00 kn pojedinačne vrijednosti. Dar u naravi NE može se isplatiti u novcu i za iznos do 600,00 kn nije potrebno slati Obrazac JOPPD. Poslodavac može radnicima darovati: 

  • vlastite proizvode ili usluge 
  • trgovačku robu iz poslovnih prostora  
  • proizvode koje je naručio od dobavljača samo za potrebe darovanja radnicima 
  • vrijednosne kupone ili bon kartice 
  • potvrde o plaćenim predujmovima u određenom trgovačkom društvu na temelju kojih će radnici izabrati dar prema vlastitom izboru 

Prigodne nagrade za radnike koji mijenjaju poslodavce tijekom godine, imaju dopunski rad ili nepuno radno vrijeme

Ako radnik obavlja posao kod poslodavca u nepunom radnom vremenu, poslodavac im mogućnost nagrade za božićne blagdane utvrditi i isplatiti razmjerno ugovorenu radnom vremenu, osim ako ugovorom o radu, pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom nije drugačije uređeno.

Također, ako radnik radi na dopunskom radu kod drugog poslodavca u najduljem trajanju do osam sati tjedno, tj. do 180 sati godišnje, drugi poslodavac ima mogućnost utvrditi nagradu za božićne blagdane i isplatiti razmjerno ugovorenu radnom vremenu. S poreznog motrišta, radnicima u nepunom radnom vremenu može se u poreznom razdoblju isplatiti do 3.000,00 kn prigodnih nagrada. Radnik smije u istoj godini primiti do 3.000,00 kn neoporezivih prigodnih nagrada od svih poslodavaca. Poslodavac može provjeriti je li radnik primio već kakve neoporezive primitke na stranici Porezne uprave.

 

Izvor: Računovodstvo, revizija i financije (RRiF), prosinac 2021. (tiskano izdanje) 

Photo: Pixabay

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje