Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Intervju s odvjetnicom Kristinom Bajsić Bogović

Čak 97% sporova između poduzetnika završava na sudu

Datum objave: 19. srpanj 2019.

Kada ste shvatili da je pravo ono čime se želite baviti?

Sve u životu, bilo to školovanje, posao, obitelj, morate raditi zato što to želite i volite, morate u tome uživati i mora vas činiti sretnim. Pravo je upravo ono u čemu sam se ja pronašla, ono što je moja strast i nikada nisam požalila zbog svoje odluke. Još za srednjoškolskih dana bila sam aktivna na području zaštite ljudskih prava i ta mladenačka ljubav odredila mi je životni put. Svoj diplomski rad pisala sam na temu zabrane diskriminacija i oduvijek sam željela pronaći pravdu. Na taj način sam lagano ušla u odvjetničke vode i uspješno plovim njima već osam godina. Nedavno sam s partnerima osnovala odvjetničko društvo tako da sam sada i član uprave.

Imate li neko specifično područje prava kojim se najviše bavite, kao npr. kazneno pravo, trgovačko pravo, radno pravo ili se podjednako bavite svim granama prava? Koje područje Vas najviše zanima?

Pružanje kvalitetne odvjetničke i pravne usluge u svakom segmentu najviši je cilj Odvjetničkog društva Horvat & Zebec & Bajsić Bogović. Sukladno tome strankama nudimo pravnu pomoć u svim granama prava: bankarstvo i financije, ovršni postupci odnosno postupci prisilne naplate, radno pravo, obiteljsko pravo, zemljišnoknjižno pravo, zastupanje u upravnim i kaznenim postupcima, samo su neke od grana u kojima imamo godine iskustva. Osim navedenoga, kolege Horvat, Zebec i ja položili smo i obuku za izmiritelja, kao i za zastupanje u medijaciji te smo upisani u registar izmiritelja kod Ministarstva pravosuđa. Učenjem o medijaciji i o njezinoj višestrukoj koristi, kako u pravu, tako i u privatnom i poslovnom životu, sve više se rađala želja o prenošenju znanja na što više ljudi, posebno na djecu i mlade. Osnivanje društva Pripreme iuridica d.o.o. bio je logičan slijed.

Percepcija je da je pravda u Hrvatskoj teško dostižna i spora, pogotovo za „malog“ čovjeka. Kakvo je vaše mišljenje kao nekog tko radi u sustavu i dobro ga poznaje? Što bi po vama trebalo promijeniti kako bi se ta percepcija promijenila?

Čak 97 posto sporova među gospodarstvenicima u Hrvatskoj završava na sudovima, koji su već godinama pretrpani, pa bi se stranke svakako češće trebale odlučiti za medijaciju. Sudski sporovi mogu biti dugotrajni i mukotrpni te često predstavljaju opterećenje za obje strane. Medijacijom se sigurno neće riješiti svi problemi koji opterećuju hrvatsko pravosuđe, no velikim dijelom će se smanjiti trenutno nezadovoljstvo stranaka sudskim postupcima, rasteretiti sudove i skratiti vrijeme rješavanja sporova. Već dugi niz godina medijacija se svuda u svijetu koristi za rješavanje različitih sporova, čak i između, primjerice, investitora i države.

Upisani ste u registar izmiritelja kod Ministarstva pravosuđa. Što to točno znači? Koja je funkcija izmiritelja/mirenja odnosno medijacije?

Izmiritelj, odnosno medijator, je neovisna i nepristrana osoba koja na temelju sporazuma stranaka provodi postupak mirenja – medijacije. Izmiritelj pomaže strankama da realno sagledaju spor te ih vodi kroz proces. Može predlagati sadržaj nagodbe, no ne smije nametati rješenje. Izmiriteljev zadatak je pokušati potaknuti komunikaciju između stranaka, pružiti im mogućnost da iznesu sve činjenice koje smatraju relevantnim te stvoriti okruženje unutar kojega će stranke same trajno riješiti sukob na način koji će ih zadovoljiti. Možda to na prvu zvuči nemoguće, tako je i meni zvučalo, no što više učiš o medijaciji, tako uviđaš njezine brojne prednosti. Zanimljivo je da vještina medijacije ne mora biti rezervirana za probleme koji se inače rješavaju na sudu. Kroz obuku za izmiritelja otkrili smo da je medijacija višestruko korisna za sve sfere života. Od tuda je došla ideja za osnivanje Pripreme iuridica d.o.o. i želja da što je moguće većem broju ljudi prenesemo svoje znanje i pomognemo im steći vještine medijacije. Prošli smo i obuku za zastupanje u medijaciji tako da medijaciju preporučujemo svim našim strankama kod kojih vidimo da će ih to spasiti od dugotrajnih i skupih sporova, radilo se to o radnom pravu, trgovačkom, obiteljskom pravu ili pak bilo kojoj drugoj grani prava. No, korištenje principa medijacije preporučujemo i svim poduzetnicima, njihovim radnim timovima, učenicima, pa čak i djeci u vrtićima kroz prilagođene radionice, jer je u današnje vrijeme mnogima potrebna pomoć u komunikaciji, u razumijevanju sugovornika i uvažavanju drugačijeg mišljenja.

Koje bi prednosti izdvojili kod procesa mirenja u odnosu na klasične sudske procese? Koriste li hrvatski poduzetnici mirenje i prepoznaju li prednosti procesa mirenja odnosno medijacije?

Medijacija je efikasan način rješavanja sukoba i primjenjiva je na svim razinama. Medijacijom je moguće postići dogovor već u par sati ili jednom danu, uz značajnu uštedu novca i očuvanje privatnih ili poslovnih odnosa koje dugotrajne parnice narušavaju. Ako se dogovor ipak ne postigne, spor se može nastaviti na sudu. Kod nas još uvijek ne postoji svijest o medijaciji kao što je to u primjerice u SAD-u, međutim polako se poduzetnici bude i polako se odlučuju krenuti u medijaciju i oni koji su se odlučili, zadovoljni su svojom odlukom, a to je u konačnici i najvažnije.

Osnivačica ste i tvrtke Pripreme iuridica d.o.o. koja se ponajviše bavi pružanjem usluge pomoći kod priprema za pravosudni i državne stručne ispite. Kako ste došli na ideju da pružite ovakvu uslugu?

Polaganje pravosudnog i državnog stručnog ispita za mnoge je vrlo stresno. Događalo se da ljudi zbog prevelikog stresa i preopterećenosti nisu ni izašli na usmeni dio ispita, pa čak i da su neki morali zatražiti liječničku pomoć. U želji da mladima pružimo dodatnu pomoć u tom za njih stresnom razdoblju odlučili smo pružati i takvu vrstu usluge. Kako smo i sami morali proći kroz to stresno razdoblje, svjesni smo da niti jedna osoba nije jednaka kada je učenje i svladavanje gradiva u pitanju te smo iz tog razloga razvili i sustav individualnih priprema za ispite. Nudimo mogućnost svakom polazniku da sam odluči u kojem segmentu želi dodatnu pomoć ili dodatnu vježbu, ako smatra da mu za pojedino područje nedostaje prakse.

Osim toga, provodite i radionice po školama. Recite nam nešto više o tome. Kako je to krenulo? Na koji način povezujete školarce sa pravnim terminima, medijacijom, nenasilnom komunikacijom?

Mnoga su djeca, nažalost, svakodnevno izložena vršnjačkom nasilju te su sukobi neizbježni. Škola je mjesto gdje bi se djecu i mlade trebalo educirati i pripremati za tržište rada i okolinu u kojoj će jednoga dana morati pronaći svoje mjesto. Naše radionice koje organiziramo i provodimo u školama i vrtićima, imaju cilj pripremiti djecu i mlade na moguće sukobe koje ih čekaju u životu te kako pravilno reagirati i pronaći kompromisno rješenje. Upravo su pravilna reakcija i kompromisno rješenje osnovna pretpostavka stvaranja kvalitetnih privatnih, ali i poslovnih, odnosa. Cijeli koncept osmislili smo na način da djecu uistinu motiviramo na sudjelovanje - riječ je o interaktivnim radionicama koje su temeljene na igri. Simulira se sudski postupak u kojem svaki sudionik ima određenu ulogu (sudac, odvjetnik, svjedok, stranka ili neka treća osoba) te se nakon toga isti problem pokušava riješiti medijacijom kako bi se dokazalo da se svaki problem može riješiti bez sile, podizanja tona i grubosti. Što je najvažnije, kroz ovakav tip radionice, djeci se pomaže steći samopouzdanje i samopoštovanje od najranije dobi. Odličan primjer iz prakse su dvije srednje škole, jedna iz Belog Manastira i jedna iz Subotice, koje su s primjenjivanjem medijacije započele s ciljem smanjivanja vršnjačkog nasilja i sukoba između učenika različitih nacionalnosti. Prosvjetni radnici u ovim školama shvatili su da se primjenom medijacije sve može pozitivno riješiti te da se uz pomoć medijacije mogu odgojiti generacije koje će prilikom sukoba i razlike u mišljenju sa sigurnošću znati da će svaki podignuti ton ili upotreba sile biti kontraproduktivni.

I za kraj, partnerica i članica ste uprave u odvjetničkom društvu Horvat & Zebec & Bajsić Bogović, pokrenuli ste vlastitu tvrtku, koji je vaš sljedeći profesionalni izazov?

U rujnu u Varaždinu, uz potporu Grada i u suradnji s Hrvatskom udrugom za mirenje, organiziramo besplatnu konferenciju za poduzetnike „Brže i jeftinije do rješenja spora“. Cilj je približiti sve navedene prednosti medijacije i mirenja lokalnim poduzećima, koja su ključ razvoja našeg kraja i mi želimo dati svoj doprinos njihovom uspješnom poslovanju na ovaj način.

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje