Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Obveze u isplati plaća

Do kojeg u mjesecu moram isplatiti plaću?

Datum objave: 18. siječanj 2022.

Do kojeg datuma u mjesecu moram isplatiti doprinose i plaću? Ima li razlike između obrta i d.o.o.? Kakva je situacija kod OPG-a?

Doprinosi

Sukladno Zakonu o doprinosima situacija je sljedeća:

 

Za osiguranike po osnovi radnog odnosa:

  • Doprinosi prema plaći obračunavaju se istodobno s obračunom plaće i dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom plaće.

Iznimka se odnosi na eventualnu neisplatu plaće. U tom slučaju, doprinosi prema plaći ili prema dijelu plaće koji se ne isplati do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec moraju se obračunati i dospijevaju na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Dodatno su propisani načini obračuna doprinosa za pomorce (član posade broda u međunarodnoj plovidbi), kod stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, kod izaslanih radnika i dr.

 

Za osiguranike po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti obrta, slobodnog zanimanja, sportaša, poljoprivrede i šumarstva te ostalih samostalnih djelatnosti koji od obavljanja tih djelatnosti, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti:

  • Doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

 

Za osiguranike po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti koji od tih djelatnosti porez na dohodak plaćaju prema paušalnom dohotku

  • Doprinosi dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

 

Za osiguranika po osnovi poljoprivrednika upisanog u upisnik kao nositelja ili člana OPG-a te šumoposjednik i član njegova obiteljskog kućanstva te osiguranike po osnovi poljoprivrede:

  • Doprinosi dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

 

Za osiguranike po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti koji od tih djelatnosti utvrđuju dobit:

  • Doprinosi se obračunavaju s obračunom poduzetničke plaće, ali najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je poduzetnička plaća dospjela za isplatu i dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom poduzetničke plaće, a najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.
  • Obveznik koji sebi ne isplaćuje poduzetničku plaću doprinose obračunava do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec i tako obračunani doprinosi dospijevaju na naplatu posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

 

Isplata plaće

 

Sukladno Zakonu o radu plaća se isplaćuje nakon obavljenog rada. Ako kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu nije drugačije određeno, plaća i naknada plaće za prethodni mjesec isplaćuju se najkasnije do petnaestog dana u idućem mjesecu.

Što ako ne isplatim plaću 15. u mjesecu? Prijete li mi sankcije? Ovo je često pitanje. Slijedi odgovor: poslodavac je dužan radniku dati obračunsku listu, a ista je vjerodostojna isprava za ovrhu pri FINA-i. Više na: radnička prava

Ova odredba odnosi se na sve fizičke ili pravne osobe koje zapošljavaju radnike i za koju radnik u radnom odnosu obavlja određene poslove.

Možda Vas interesira: Razlika između bruto i neto plaće

 

Pripremio: Marko Oskoruš

Photo: Pixabay

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

VIŠE INFORMACIJA

Interesiraju Vas poticaji za poduzetničke projekte iz EU fondova? Možemo Vam pomoći.

Saznaj više

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje