Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Obveze u isplati plaća

Do kojeg u mjesecu moram isplatiti plaću?

Datum objave: 18. siječanj 2022.

Do kojeg datuma u mjesecu moram isplatiti doprinose i plaću? Ima li razlike između obrta i d.o.o.? Kakva je situacija kod OPG-a?

Doprinosi

Sukladno Zakonu o doprinosima situacija je sljedeća:

 

Za osiguranike po osnovi radnog odnosa:

  • Doprinosi prema plaći obračunavaju se istodobno s obračunom plaće i dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom plaće.

Iznimka se odnosi na eventualnu neisplatu plaće. U tom slučaju, doprinosi prema plaći ili prema dijelu plaće koji se ne isplati do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec moraju se obračunati i dospijevaju na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Dodatno su propisani načini obračuna doprinosa za pomorce (član posade broda u međunarodnoj plovidbi), kod stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, kod izaslanih radnika i dr.

 

Za osiguranike po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti obrta, slobodnog zanimanja, sportaša, poljoprivrede i šumarstva te ostalih samostalnih djelatnosti koji od obavljanja tih djelatnosti, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti:

  • Doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

 

Za osiguranike po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti koji od tih djelatnosti porez na dohodak plaćaju prema paušalnom dohotku

  • Doprinosi dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

 

Za osiguranika po osnovi poljoprivrednika upisanog u upisnik kao nositelja ili člana OPG-a te šumoposjednik i član njegova obiteljskog kućanstva te osiguranike po osnovi poljoprivrede:

  • Doprinosi dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

 

Za osiguranike po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti koji od tih djelatnosti utvrđuju dobit:

  • Doprinosi se obračunavaju s obračunom poduzetničke plaće, ali najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je poduzetnička plaća dospjela za isplatu i dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom poduzetničke plaće, a najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.
  • Obveznik koji sebi ne isplaćuje poduzetničku plaću doprinose obračunava do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec i tako obračunani doprinosi dospijevaju na naplatu posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

 

Isplata plaće

 

Sukladno Zakonu o radu plaća se isplaćuje nakon obavljenog rada. Ako kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu nije drugačije određeno, plaća i naknada plaće za prethodni mjesec isplaćuju se najkasnije do petnaestog dana u idućem mjesecu.

Što ako ne isplatim plaću 15. u mjesecu? Prijete li mi sankcije? Ovo je često pitanje. Slijedi odgovor: poslodavac je dužan radniku dati obračunsku listu, a ista je vjerodostojna isprava za ovrhu pri FINA-i. Više na: radnička prava

Ova odredba odnosi se na sve fizičke ili pravne osobe koje zapošljavaju radnike i za koju radnik u radnom odnosu obavlja određene poslove.

Možda Vas interesira: Razlika između bruto i neto plaće

 

Pripremio: Marko Oskoruš

Photo: Pixabay

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje