Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Potpore za mikro, male, srednje i velike poduzetnike iz sektora C i D (samo 35.30) prema NKD 2007.

Dostupno 60 milijuna eura za obnovljive izvore energije

Datum objave: 18. travanj 2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Poziv za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu (referentni broj: MF-2023-1-1).

Predmet Poziva je poticanje proizvodnje električne energije za vlastite potrebe iz obnovljivih izvora energije (OIE) u proizvodnim pogonima, kao i drugim objektima i prostorima povezanim s proizvodnim pogonima.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji temeljem Odluke NKD pripadaju području C: Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su ulaganja u proizvodnju električne energije iz OIE za vlastite potrebe:

  • izgradnja integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana u mrežnom pogonu
  • izgradnja elektrane na biomasu
  • izgradnja elektrane na bioplin
  • postavljanje sustava za skladištenje električne energije (baterije)
  • projektantski nadzor i stručni nadzor građenja te koordinacija zaštite na radu

Najniža ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz Modernizacijskog fonda koja se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 100.000,00 eura, a najviša ukupna vrijednost iznosi 2.000.000,00 eura.

Intenzitet potpora iznosi kako slijedi i odnosi se na mjesto ulaganja:

  • Grad Zagreb – mikro i malo poduzeće 70%; srednje poduzeće 60%; veliko poduzeće 50%
  • Panonska, Jadranska i Sjeverna Hrvatska – mikro i malo poduzeće 80%; srednje poduzeće 70%; veliko poduzeće 60%

Jedan Prijavitelj u sklopu ovog Poziva može podnijeti jedan ili više projektnih prijedloga pod uvjetom da je riječ o razdvojenim projektnim prijedlozima koji se temelje na međusobno razdvojenim prihvatljivim troškovima i dokumentaciji te se provode na razdvojenim lokacijama. Za svaku vrstu ulaganja podnosi se pojedinačni projektni prijedlog.

Projektni prijedlozi se podnose u elektroničkom obliku na USB-u/CD-u/DVD-u, isključivo preporučenom poštom s povratnicom u zatvorenoj omotnici na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

 

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga na Poziv je 19. lipnja 2023. godine u 09:00 sati.

 

Za sve dodatne informacije o Pozivu i mogućnostima prijave obratite se našim konzultantima.

 

Photo: Pixabay

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje