Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
EU PROJEKTI

Elementi EU projekata - što se točno zahtijeva i traži?

Datum objave: 24. veljača 2022.

Iako se natječaji iz EU fondova razlikuju prvenstveno radi namjene i potencijalnih korisnika, postoje određeni elementi koji su sastavni dijelovi većine, ako ne i svih EU projektnih prijava. Koliko dobro razumijete i znate što treba napisati kod pojedinih elemenata? Provjerite i nadogradite znanje u nastavku teksta.

OSNOVNI PODACI

Najčešće su najprije pitanja o samom poduzeću. Predstavljate svoje poduzeće. Koje se misija i vizija. Što je predmet poslovanja. Koji su ciljevi poduzeća. Kakav je bio razvojni put poduzeća. Kakvi su financijski pokazatelji za određenu godinu (najčešće prošlu). Koji su izvori sredstava, kako se mislite financirati. Koju ulogu ima ovaj projekt za nastavak vašeg poslovanja i sl.

PODACI O PROJEKTU

Zatim slijede pitanja o projektu koji se želi provesti uz pomoć bespovratne potpore. Uz sažetak projekta koji je javno vidljiv potrebno je navesti opći i specifičan cilj projekta. Opći i specifičan cilj projekta trebaju biti povezani s općim i specifičnim ciljem samog natječaja kako bi se vidjelo da vaš projekt doprinosi ciljevima samog natječaja. Zašto? Doprinosom ciljevima natječaja doprinosi se određenim ciljevima EU. Uz opis projekta (detaljno) i lokacije potrebno je dokazati svrhu te opravdanost projekta. Objašnjavate zašto postoji potreba za projektom i čemu će to doprinijeti u vašem poslovanju. Također, navodite strategije i planovi na lokalnim, regionalnim i državnim razinama kojima vaš projekt doprinosi na određeni način. Kod opisa projekta važno je da pokažete ocjenjivaču kako imate plan za održavanje rezultata nakon završetka projekta. Možda ćete se prijavljivati na daljnje natječaje i potpore, možda ćete dio vlastitih sredstava iskoristiti za održavanje rezultata… Pokažite da ste razmislili što i kako ćete nakon provedbe projekta. Nemojte pretjerivati kod pokazatelja i rezultata projekata. Imajte na umu da ono što napišete u projektnom prijavi morate i provesti, tj. ostvariti. Da, moguće su izmjene, ali određene i uz dopuštenje određenog nadležnog tijela. Pazite koga ćete staviti u projektni tim, koje uloge će koja osoba imati te koje aktivnosti su nužne za uspješnu provedbu projekta, a koje možda ipak nisu toliko potrebne.

STRATEGIJE I PLANOVI

Za Hrvatsku je trenutno važna Hrvatska 2030, tj. Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine. Ima 4 razvojna smjera:

 • Održivo gospodarstvo i društvo
 • Jačanje otpornosti na krize
 • Zelena i digitalna tranzicija
 • Ravnomjeran razvoj.

Svaki razvojni smjer ima svoje strateške ciljeve, pr. Održivo gospodarstvo i društvo ima sljedeće ciljeve:

 • Konkretno i inovativno gospodarstvo
 • Obrazovani i zaposleni ljudi
 • Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom
 • Globalna prepoznatljivost i jačanje međunarodnog položaja i uloge Hrvatske.

Svaki od tih ciljeva ima prioritetna područja javnih politika, primjerice prioritetna područja javnih politika kod Konkurentnog i inovativnog gospodarstva su:

 • Razvoj globalno konkurentne, zelene i digitalne industrije
 • Razvoj poduzetništva i obrta
 • Razvoj znanosti i tehnologije
 • Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma
 • Poticanje razvoja kulture i medija.

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026. sastoji se od 5 komponenata i 1 inicijative:

 • Gospodarstvo
 • Javna uprava, pravosuđe i državna imovina
 • Obrazovanje, znanost i istraživanje
 • Tržište rada i socijalna zaštita
 • Zdravstvo
 • Obnova zgrada (inicijativa).

Svaka komponentna sadrži podkomponente kojima možda vaš projekt doprinosi. Primjerice, neke od potkomponenata Gospodarstva su Razvoj održivog inovativnog i otpornog turizma te Energetska tranzicija za održivo gospodarstvo.

Svaka županija i grad trebali bi imati strategiju. Strategije i planovi su javno dostupni na stranicama županija i gradova. Primjeri strategija za aktualno razdoblje:

Mnogi gradovi i županije nemaju nove strategije tako primjerice još se čeka izrada nove strategije Varaždinske županije kao i Strategija razvoja grada Splita do 2030. godine.

Postoje razne strategije koje možete iskoristiti: Strategija razvoja poduzetništva Republike Hrvatske, Strategija razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj, Strategija razvoja turizma itd. Imajte na umu da je potrebno provjeriti koja strategija trenutno vrijedi. Na sreću ili ne, strategije se ne mijenjaju brzo. Ako primjerice postoji strategija za poduzetništvo do 2021., a sada je 2022. vjerojatno ne postoji nova pa bi postojeća trebala još uvijek vrijediti dok ne stupi na snagu nova.

 

RELEVANTNI TEKSTOVI:

Najveće zablude o EU fondovima

Horizontalne teme - što sve uključuju i zašto su važne?

EU projekti i najčešće greške poduzetnika u provedbi EU projekata

Najvažnije o projektima financiranima iz EU projekata

 

Ako trebate pomoć iskusnih stručnjaka prilikom pisanja projektne prijave za neki od natječaja ili javnih poziva, slobodno se obratite stručnjacima poduzeća Androlić konzalting d.o.o. 

 

Pripremila: Iva Naletina

Photo: Pixabay

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje