Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
enu, oie

Energetska učinkovitost – što sve u nju spada?

Datum objave: 03. studeni 2020.

Smanjenje emisije štetnih plinova i smanjenje utjecaja klimatskih promjena sve više postaje prioritet razvijene Europe, a ostvarenju tih ciljeva uključila se i RH svojim ulaskom u EU. Značajni pomaci mogu se ostvariti uvođenjem energetski učinkovitih sustava i uvođenjem obnovljivih izvora energije.

Energetska učinkovitost najdjelotvorniji je način postizanja ciljeva održivog razvoja, s obzirom da veća učinkovitost doprinosi smanjenju emisija štetnih plinova u okoliš, većoj industrijskoj konkurentnosti, otvaranju novih radnih mjesta i povećanju sigurnosti opskrbe energijom.

Kako bi se što više utjecalo na ostvarenje ciljeva održivog razvoja, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je nedavno drugi Poziv na dostavu projektnih prijedloga namijenjenih povećanju energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama.

No, što je to zapravo energetska učinkovitost?

Prema definiciji objavljenoj na Internet stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, energetska učinkovitost se definira na sljedeći način:

Energetska učinkovitost (EnU) = uporaba manje količine energije za obavljanje istog posla

Mjere kojima se ostvaruje energetska učinkovitost mogu biti različite, a uključuju:

 • Uvođenje učinkovitijih elektromotornih pogona,
 • Poboljšanje učinkovitosti korištenja toplinske energije u proizvodnim/radnim procesima uz rekuperaciju otpadne topline u procesima, tehnološku racionalizaciju potrošnje energije, promjenu postupaka vođenja i upravljanja procesima,
 • Uvođenje učinkovitijih rashladnih sustava,
 • Revitalizacija toplinske infrastrukture učinkovitijim grijanjem/hlađenjem proizvodnih/radnih prostora, pripremom tople vode, proizvodnjom tehnološke pare i tople vode, rekonstrukcijom cijevnih razvoda,
 • Zahvati na energetskim agregatima kojima se smanjuje potrošnja energije korištenjem otpadne topline ili drugim tehničko/tehnološkim mjerama na agregatima i pripadnoj opremi,
 • Uvođenje / rekonstrukcija cjelovite regulacije sustava s ciljem smanjenja potrošnje energije putem automatizacije upravljačkih sustava i sustava mjerenja i nadzora
 • Poboljšavanje energetske učinkovitosti u elektroenergetici
 • Učinkoviti sustavi rasvjete
 • Pametna brojila i uređaji za detaljnije praćenje potrošnje energije
 • Učinkovita kogeneracija i trigeneracija
 • Postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije iz energije sunca, vjetra, biogoriva, geotermalne energije
 • Postavljanje novih sustava za proizvodnju toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora sa: toplinskim sunčanim kolektorima, kotlovima na čvrstu biomasu, dizalicama topline, geotermalnim izmjenjivačima topline
 • Sve ostale tehnološke mjere i drugi zahvati u proizvodnom / radnom procesu koji rezultiraju smanjenjem utroška energije

                Pojašnjenje određenih pojmova:

 • Kogeneracija – korištenje jednog energenta za proizvodnju električne i toplinske energije
 • Trigeneracija – korištenje jednog energenta za proizvodnju električne, toplinske i rashladne energije
 • Biogorivo - proizvedeno iz sirovine koja nije predviđena za hranu

 

Sve navedene mjere prihvatljive su za sufinanciranje u spomenutom javnom Pozivu, a uz to moguće je ulagati i u energetsku obnovu zgrada (ugradnja toplinske izolacije, zamjena vanjske stolarije i slično).  Prijaviti se mogu sva poduzeća koja djeluju u djelatnostima prema NKD područje B, odjeljak 05-09, i područje C, odjeljak 13-33.

 

Za više informacija o mjerama energetske učinkovitosti i mogućnostima prijave na predmetni javni Poziv javite se tvrtki Androlić konzalting, specijaliziranoj za izradu projekata sufinanciranih iz fondova EU.

 

Photo: Rawpixel

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

VIŠE INFORMACIJA

Interesiraju Vas poticaji za poduzetničke projekte iz EU fondova? Možemo Vam pomoći.

Saznaj više

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje