Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
enu, oie

Energetska učinkovitost – što sve u nju spada?

Datum objave: 03. studeni 2020.

Smanjenje emisije štetnih plinova i smanjenje utjecaja klimatskih promjena sve više postaje prioritet razvijene Europe, a ostvarenju tih ciljeva uključila se i RH svojim ulaskom u EU. Značajni pomaci mogu se ostvariti uvođenjem energetski učinkovitih sustava i uvođenjem obnovljivih izvora energije.

Energetska učinkovitost najdjelotvorniji je način postizanja ciljeva održivog razvoja, s obzirom da veća učinkovitost doprinosi smanjenju emisija štetnih plinova u okoliš, većoj industrijskoj konkurentnosti, otvaranju novih radnih mjesta i povećanju sigurnosti opskrbe energijom.

Kako bi se što više utjecalo na ostvarenje ciljeva održivog razvoja, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je nedavno drugi Poziv na dostavu projektnih prijedloga namijenjenih povećanju energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama.

No, što je to zapravo energetska učinkovitost?

Prema definiciji objavljenoj na Internet stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, energetska učinkovitost se definira na sljedeći način:

Energetska učinkovitost (EnU) = uporaba manje količine energije za obavljanje istog posla

Mjere kojima se ostvaruje energetska učinkovitost mogu biti različite, a uključuju:

 • Uvođenje učinkovitijih elektromotornih pogona,
 • Poboljšanje učinkovitosti korištenja toplinske energije u proizvodnim/radnim procesima uz rekuperaciju otpadne topline u procesima, tehnološku racionalizaciju potrošnje energije, promjenu postupaka vođenja i upravljanja procesima,
 • Uvođenje učinkovitijih rashladnih sustava,
 • Revitalizacija toplinske infrastrukture učinkovitijim grijanjem/hlađenjem proizvodnih/radnih prostora, pripremom tople vode, proizvodnjom tehnološke pare i tople vode, rekonstrukcijom cijevnih razvoda,
 • Zahvati na energetskim agregatima kojima se smanjuje potrošnja energije korištenjem otpadne topline ili drugim tehničko/tehnološkim mjerama na agregatima i pripadnoj opremi,
 • Uvođenje / rekonstrukcija cjelovite regulacije sustava s ciljem smanjenja potrošnje energije putem automatizacije upravljačkih sustava i sustava mjerenja i nadzora
 • Poboljšavanje energetske učinkovitosti u elektroenergetici
 • Učinkoviti sustavi rasvjete
 • Pametna brojila i uređaji za detaljnije praćenje potrošnje energije
 • Učinkovita kogeneracija i trigeneracija
 • Postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije iz energije sunca, vjetra, biogoriva, geotermalne energije
 • Postavljanje novih sustava za proizvodnju toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora sa: toplinskim sunčanim kolektorima, kotlovima na čvrstu biomasu, dizalicama topline, geotermalnim izmjenjivačima topline
 • Sve ostale tehnološke mjere i drugi zahvati u proizvodnom / radnom procesu koji rezultiraju smanjenjem utroška energije

                Pojašnjenje određenih pojmova:

 • Kogeneracija – korištenje jednog energenta za proizvodnju električne i toplinske energije
 • Trigeneracija – korištenje jednog energenta za proizvodnju električne, toplinske i rashladne energije
 • Biogorivo - proizvedeno iz sirovine koja nije predviđena za hranu

 

Sve navedene mjere prihvatljive su za sufinanciranje u spomenutom javnom Pozivu, a uz to moguće je ulagati i u energetsku obnovu zgrada (ugradnja toplinske izolacije, zamjena vanjske stolarije i slično).  Prijaviti se mogu sva poduzeća koja djeluju u djelatnostima prema NKD područje B, odjeljak 05-09, i područje C, odjeljak 13-33.

 

Za više informacija o mjerama energetske učinkovitosti i mogućnostima prijave na predmetni javni Poziv javite se tvrtki Androlić konzalting, specijaliziranoj za izradu projekata sufinanciranih iz fondova EU.

 

Photo: Rawpixel

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje