Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
ZPP nakon 2020. i 8 milijardi eura u 2021. i 2022. za oporavak

EU poljoprivreda u novom sedmogodišnjem razdoblju i paket oporavka EU poljoprivrednika

Datum objave: 12. studeni 2020.

Zajednička poljoprivredna politika EU-a

Vijeće EU je krajem listopada usvojilo paket reformi zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) koje bi se provodile nakon 2020.godine. Države članice su se obvezale za zaštitu okoliša pomoću određenih instrumenata kao što je eko-shema (novost u usporedbi s trenutnom politikom) i poboljšanih uvjeta.

Što se tiče eko-sheme, postojala bi dvogodišnja pilot faza u kojoj bi države članice bile fleksibilne u raspodjeli sredstava za zelene prakse. Usvajanjem ove reforme, pokazana je ambicija za višim ekološkim standardima uz povećanje konkurentnosti poljoprivrednika.

Reforma ZPP-a omogućuje državama članicama veću fleksibilnost u izradi nacionalnih strateških planova u oblikovanju pravila i raspodjeli sredstava. Reforma funkcionira tako da svaka država odabere najbolje alate i radnje s kojima ona raspolaže da bi se postigli dogovoreni ciljevi i standardi na razini EU.

Primjeri država članica u primjeni reforme ZPP:

  • Poljoprivrednici koji usvoje prakse koje su korisne za okoliš i klimu dobivaju financijsku potporu
  • Poljoprivrednici bi dobili dodatnu financijsku potporu uvođenjem eko-shema ako prelaze osnovne okolišne i klimatske zahtjeve. Eko-shema uključuje prakse kao što su precizna poljoprivreda, agrošumarstvo i organska poljoprivreda, ali države članice imaju slobodu da dizajniraju svoje vlastite instrumente na temelju svojih potreba
  • Svi poljoprivrednici, uključujući one male bi se trebali pridržavati ekoloških standarda. Da bi se pojednostavio  zeleni prijelaz, mali poljoprivrednici bili bi podvrgnuti pojednostavljenim kontrolama, i smanjenim obujmom administrativnog tereta.

Prema projekcijama Vlade RH, Hrvatska bi u novom sedmogodišnjem razdoblju na raspolaganju imala 4,292 milijardi eura za Poljoprivrednu politiku i dodatnih 270 milijuna eura za ribarstvo.

Paket oporavka EU poljoprivrednika, proizvođača hrane i ruralnih područja

Osim ZPP-a, početkom studenog  postignuti je privremeni dogovor o paketu oporavka EU-a za poljoprivrednike, proizvođače hrane i ruralna područja. Ovaj paket pomoći namijenjen je ojačavanju njihove otpornosti.

Sva sredstva koja su na raspolaganju ruralnim zajednicama iz instrumenta EU-a za oporavak rasporedit će se u 2021. i 2022. godini, i to 30% od 8,07 milijardi eura u 2021. godini, a ostatak od 70% u 2022. godini.

Ulaganja poljoprivrednika i prerađivača hrane koji doprinose održivom i digitalnom gospodarskom oporavku podržat će se do razine od 75% nastalih troškova, a gornja granica potpore iz Fonda za ruralni razvoj za mlade poljoprivrednike povećana je od 70.000 do 100.000 eura.

Prema tome, najmanje 55% fonda podržat će mlade poljoprivrednike i ulaganja na poljoprivrednim gospodarstvima koja doprinose elastičnom, održivom i digitalnom oporavku.

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje