Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
EIC Accelerator Pilot

Europska komisija dodjeljuje 17,5 milijuna eura MSP-ovima za razvoj i komercijalizaciju inovacija

Datum objave: 19. lipanj 2019.

Europska komisija je nedavno, kroz Izvršnu agenciju za mala i srednja poduzeća (EASME), objavila natječaj za komercijalizaciju i daljnji razvoj inovativnih proizvoda, usluga i procesa malih i srednjih poduzeća, a u sklopu EIC Accelerator Pilot programa.

EIC (European Innovation Council) Accelerator Pilot lansiran je 2017. godine kao zamjena za SME Instrument. To je pilot program u sklopu HORIZON 2020 (OBZOR 2020) programa za poticanje inovacija, a služi kao temelj za razvoj punopravnog programa potpora MSP-ovima u komercijalizaciji radikalnih inovacija u sklopu novog HORIZON Europe programa (programsko razdoblje 2021. – 2027.).

EIC Accelerator pruža podršku visoko rizičnim malim i srednjim poduzećima s velikim potencijalom u razvoju i komercijalizaciji novih proizvoda, usluga i poslovnih modela koji mogu potaknuti ekonomski rast i oblikovati nova tržišta ili značajno promijeniti postojeća.

EIC Accelerator Pilot usmjeren je na podršku inovacijama koje imaju tržišni potencijal, a primarni korisnici su visoko inovativna mala i srednja poduzeća s ambicijom i potencijalom za rast i internacionalizaciju.

Financiranje u sklopu programa podijeljeno je u dvije faze.

Faza I

Kroz Fazu I će se financirati istraživanje i procjena tehničke izvedivosti i komercijalnog potencijala inovativne ideje koju poduzeće želi komercijalizirati, a rok prijave je do 05.09.2019. godine.

Prihvatljive aktivnosti su procjena rizika, istraživanje tržišta, istraživanje intelektualnog vlasništva, a cilj je lansirati novi proizvod, uslugu ili proces na tržište.

Moguće je ostvariti potporu u visini 50.000 EUR, a trajanje projekta je 6 mjeseci.

Faza II

Kroz Fazu II financirat će se inovativni projekti potkrijepljeni jasnim poslovnim planom (izrađen samostalno ili financiran i izrađen kroz Fazu I) s rokom prijave do 09.10.2019. godine.

Prihvatljive aktivnosti su izrada prototipa, testiranje, skaliranje, dizajn, demonstracija, razvoj probnih linija, validacija tržišnog potencijala i slično.

U ovoj fazi moguće je ostvariti potporu u iznosu od 500.000 do 2.500.000 EUR odnosno do 70% ukupno prihvatljivih troškova, a trajanje projekta je od 1-2 godine.

Osim bespovratnih potpora, korisnici mogu besplatno koristiti i usluge za ubrzanje poslovanja u pogledu potpora u daljnjem razvoju inovacija i priprema za investiranje, spajanju privatnih investitora i korisnika, pomoć u apliciranju na druge EU izvore financiranja, a usluge se pružaju u sklopu Europske poduzetničke mreže (EEN - Enterprise Europe Network). Također, kroz Fazu I i II korisnici mogu koristiti usluge trenera za razvoj poslovanja i inovacija. Usluge pružaju stručni i iskusni poslovni treneri odabrani kroz Europsku poduzetničku mrežu.

 

Važno je napomenuti da će se Faza II provoditi i kroz 2020. godinu, a indikativne rokove za prijavu možete pronaći ovdje.

 

Za više informacija o ovom natječaju i načinu prijave pošaljite upit na [email protected].

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje