Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
EIC Accelerator Pilot

Europska komisija dodjeljuje 17,5 milijuna eura MSP-ovima za razvoj i komercijalizaciju inovacija

Datum objave: 19. lipanj 2019.

Europska komisija je nedavno, kroz Izvršnu agenciju za mala i srednja poduzeća (EASME), objavila natječaj za komercijalizaciju i daljnji razvoj inovativnih proizvoda, usluga i procesa malih i srednjih poduzeća, a u sklopu EIC Accelerator Pilot programa.

EIC (European Innovation Council) Accelerator Pilot lansiran je 2017. godine kao zamjena za SME Instrument. To je pilot program u sklopu HORIZON 2020 (OBZOR 2020) programa za poticanje inovacija, a služi kao temelj za razvoj punopravnog programa potpora MSP-ovima u komercijalizaciji radikalnih inovacija u sklopu novog HORIZON Europe programa (programsko razdoblje 2021. – 2027.).

EIC Accelerator pruža podršku visoko rizičnim malim i srednjim poduzećima s velikim potencijalom u razvoju i komercijalizaciji novih proizvoda, usluga i poslovnih modela koji mogu potaknuti ekonomski rast i oblikovati nova tržišta ili značajno promijeniti postojeća.

EIC Accelerator Pilot usmjeren je na podršku inovacijama koje imaju tržišni potencijal, a primarni korisnici su visoko inovativna mala i srednja poduzeća s ambicijom i potencijalom za rast i internacionalizaciju.

Financiranje u sklopu programa podijeljeno je u dvije faze.

Faza I

Kroz Fazu I će se financirati istraživanje i procjena tehničke izvedivosti i komercijalnog potencijala inovativne ideje koju poduzeće želi komercijalizirati, a rok prijave je do 05.09.2019. godine.

Prihvatljive aktivnosti su procjena rizika, istraživanje tržišta, istraživanje intelektualnog vlasništva, a cilj je lansirati novi proizvod, uslugu ili proces na tržište.

Moguće je ostvariti potporu u visini 50.000 EUR, a trajanje projekta je 6 mjeseci.

Faza II

Kroz Fazu II financirat će se inovativni projekti potkrijepljeni jasnim poslovnim planom (izrađen samostalno ili financiran i izrađen kroz Fazu I) s rokom prijave do 09.10.2019. godine.

Prihvatljive aktivnosti su izrada prototipa, testiranje, skaliranje, dizajn, demonstracija, razvoj probnih linija, validacija tržišnog potencijala i slično.

U ovoj fazi moguće je ostvariti potporu u iznosu od 500.000 do 2.500.000 EUR odnosno do 70% ukupno prihvatljivih troškova, a trajanje projekta je od 1-2 godine.

Osim bespovratnih potpora, korisnici mogu besplatno koristiti i usluge za ubrzanje poslovanja u pogledu potpora u daljnjem razvoju inovacija i priprema za investiranje, spajanju privatnih investitora i korisnika, pomoć u apliciranju na druge EU izvore financiranja, a usluge se pružaju u sklopu Europske poduzetničke mreže (EEN - Enterprise Europe Network). Također, kroz Fazu I i II korisnici mogu koristiti usluge trenera za razvoj poslovanja i inovacija. Usluge pružaju stručni i iskusni poslovni treneri odabrani kroz Europsku poduzetničku mrežu.

 

Važno je napomenuti da će se Faza II provoditi i kroz 2020. godinu, a indikativne rokove za prijavu možete pronaći ovdje.

 

Za više informacija o ovom natječaju i načinu prijave pošaljite upit na [email protected].

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

VIŠE INFORMACIJA

Interesiraju Vas poticaji za poduzetničke projekte iz EU fondova? Možemo Vam pomoći.

Saznaj više

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje