Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Povoljna sredstva za projekte

HBOR krediti za poduzetnike

Datum objave: 05. travanj 2024.

Poduzetnicima su i dalje na raspolaganju povoljni krediti pri HAMAG BICRO, ali i HBOR-u. Kamate od 0.4% na više.


 

Poduzetnicima su na raspolaganju povoljna sredstva iz okvira Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) koja se odobravaju provedbom financijskih instrumenata za subjekte privatnog i javnog sektora uz kamatne stope od 0,4 % ili subvenciju kamatne stope do 75 %.

Izvor: HBOR

Posebno izdvajamo:

Investicije posebnih segmenata MSP-ova u okviru NPOO-a

Izravni krediti iz sredstava NPOO-a namijenjeni su:

  • poduzetnicima početnicima (do 3 godine poslovanja),
  • mladim poduzetnicima (do 40 godina),
  • društvima u vlasništvu i/ili kojima upravljaju žene,
  • poduzetnicima koji ulažu na posebna područja RH (potpomognuta područja prema indeksu razvijenosti, brdsko-planinska područja i otoci) i
  • poduzetnicima koji ulažu u komercijalizaciju projekata temeljenih na istraživanjima, razvoju i inovacijama (RDI projekata).

Kamatna stopa: 0,4 % ili 0,8 %

Za projekte koji su većinski usmjereni na zelenu ili digitalnu tranziciju te na komercijalizaciju RDI projekata iznosi 0,4% godišnje; za ostala ulaganja u konkurentnost i otpornost iznosi 0,8 % godišnje.

Krediti se odobravaju bez naknade za obradu zahtjeva i bez naknade za rezervaciju sredstava, na rok otplate do 15 godina, u koji je uključena i mogućnost korištenja počeka u trajanju do 3 godine.

Subvencija do 75 posto redovne kamatne stope

Krediti za subjekte privatnog i javnog sektora uz subvencioniranu kamatnu stopu odobravaju se izravno i putem 15 poslovnih banaka u okviru postojećih programa HBOR-a za financiranje investicija: Investicije privatnog sektora, Investicije javnog sektora, EU projekti  te Poduzetništvo mladih, žena i početnika
Kamatna stopa: umanjenje do 75 %

  • za ulaganje u projekte zelene ili digitalne tranzicije kamatna stopa za korisnika kredita može biti umanjena do 75 %,
  • za ulaganja na posebna područja RH i ulaganja u RDI projekte do 65 %,
  • za ostala ulaganja kojima se povećava konkurentnost i otpornost do 50 %

Ukoliko vam je potrebna podrška kod izrade plana i dokumentacije za ishođenje neke od kreditinih linija HBOR-a, možete se obratiti našim konzultatima za pomoć. Direktan MAIL

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje