Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća

Hrvatska na samom dnu u Europi po broju prijava patenata i broju priznatih patenata

Datum objave: 28. ožujak 2019.

Prema objavljenim podacima Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (DZIV), u 2018. godini Zavodu je podneseno 136 prijava patenata, od čega je bila 121 prijava domaćih prijavitelja, a 15 prijava stranih prijavitelja. Od ukupnog broja prijava domaćih prijavitelja, 84,3% prijavile su fizičke osobe, a 15,7% pravne osobe, dok su kod stranih prijavitelja fizičke osobe prijavile 60,0%, a pravne osobe 40,0% prijava. To znači da strane tvrtke prijavljuju više patenata nego što ih prijavljuju domaće tvrtke i znanstvene institucije.

Za usporedbu, pretprošle godine prijavljeno je 159 patenata, 2014. godine bilo ih je 200, a u 2008. dvostruko više, 400.

Ako se promatraju prijave patenata prema tehničkom području, u 2018. najveći udio prijava bio je u području općeg strojarstva (32,0%), slijedi područje kemije (24,4%), dok je najmanji broj prijava bio u području mjeriteljstva (9,6%).

Izvor: DZS​​

Jasno je vidljivo prema ovim podacima Državnog zavoda za statistiku da je broj prijavljenih patenata, ali i broj priznatih patenata, u konstantnom padu.

Ima mnogo razloga zašto je tome tako, i svi već dobro znaju koji su to razlozi, samo nikako da se uhvatimo u koštac s njima i da preokrenemo trendove.

Situacija u Europi

Prema izvješću Europskog patentnog ureda (European Patent Office – EPO) za 2018. godinu, prošle je godine zaprimljen rekordan ukupni broj prijava, uz porast od 4,6% u odnosu na 2017., dok je broj registriranih Europskih patenata zabilježio porast od visokih 21%, dosegnuvši time godišnju brojku od 127 625 priznatih patenata.

Pet zemalja iz kojih je zaprimljen najveći broj Europskih patentnih prijava su SAD (čak 25% od ukupnog broja podnesenih prijava), Njemačka, Japan, Francuska i Kina, a gotovo polovica (47%) svih patentnih prijava potječe iz 38 država članica EPO-a. Vodeći prijavitelji su Siemens, sa 2 493 prijave, i Huawei, sa 2 485 prijava, koji su tako zamijenili mjesta na rang listi u odnosu na 2017. godinu.

Broj Europskih patentnih prijava iz Hrvatske u 2018. godini narastao je za nevjerojatnih 40%, što možda djeluje impresivno dok se ne zna da je nominalno povećanje bilo s 10 na 14 prijava. To Hrvatsku svrstava na 27. mjesto od EU 28. Po broju Europskih prijava Hrvatska je među 38 članica EPO-a na 33. mjestu, a u odnosu na broj prijava na milijun stanovnika na 45. mjestu među „top 50“ zemalja iz kojih je EPO u 2018. godini zaprimio prijave.

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje