Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća

Hrvatska na samom dnu u Europi po broju prijava patenata i broju priznatih patenata

Datum objave: 28. ožujak 2019.

Prema objavljenim podacima Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (DZIV), u 2018. godini Zavodu je podneseno 136 prijava patenata, od čega je bila 121 prijava domaćih prijavitelja, a 15 prijava stranih prijavitelja. Od ukupnog broja prijava domaćih prijavitelja, 84,3% prijavile su fizičke osobe, a 15,7% pravne osobe, dok su kod stranih prijavitelja fizičke osobe prijavile 60,0%, a pravne osobe 40,0% prijava. To znači da strane tvrtke prijavljuju više patenata nego što ih prijavljuju domaće tvrtke i znanstvene institucije.

Za usporedbu, pretprošle godine prijavljeno je 159 patenata, 2014. godine bilo ih je 200, a u 2008. dvostruko više, 400.

Ako se promatraju prijave patenata prema tehničkom području, u 2018. najveći udio prijava bio je u području općeg strojarstva (32,0%), slijedi područje kemije (24,4%), dok je najmanji broj prijava bio u području mjeriteljstva (9,6%).

Izvor: DZS​​

Jasno je vidljivo prema ovim podacima Državnog zavoda za statistiku da je broj prijavljenih patenata, ali i broj priznatih patenata, u konstantnom padu.

Ima mnogo razloga zašto je tome tako, i svi već dobro znaju koji su to razlozi, samo nikako da se uhvatimo u koštac s njima i da preokrenemo trendove.

Situacija u Europi

Prema izvješću Europskog patentnog ureda (European Patent Office – EPO) za 2018. godinu, prošle je godine zaprimljen rekordan ukupni broj prijava, uz porast od 4,6% u odnosu na 2017., dok je broj registriranih Europskih patenata zabilježio porast od visokih 21%, dosegnuvši time godišnju brojku od 127 625 priznatih patenata.

Pet zemalja iz kojih je zaprimljen najveći broj Europskih patentnih prijava su SAD (čak 25% od ukupnog broja podnesenih prijava), Njemačka, Japan, Francuska i Kina, a gotovo polovica (47%) svih patentnih prijava potječe iz 38 država članica EPO-a. Vodeći prijavitelji su Siemens, sa 2 493 prijave, i Huawei, sa 2 485 prijava, koji su tako zamijenili mjesta na rang listi u odnosu na 2017. godinu.

Broj Europskih patentnih prijava iz Hrvatske u 2018. godini narastao je za nevjerojatnih 40%, što možda djeluje impresivno dok se ne zna da je nominalno povećanje bilo s 10 na 14 prijava. To Hrvatsku svrstava na 27. mjesto od EU 28. Po broju Europskih prijava Hrvatska je među 38 članica EPO-a na 33. mjestu, a u odnosu na broj prijava na milijun stanovnika na 45. mjestu među „top 50“ zemalja iz kojih je EPO u 2018. godini zaprimio prijave.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

VIŠE INFORMACIJA

Interesiraju Vas poticaji za poduzetničke projekte iz EU fondova? Možemo Vam pomoći.

Saznaj više

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje