Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća

Indikativni plan objave Poziva usmjerenih na MSP-ove u 2019. godini

Datum objave: 11. siječanj 2019.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. objavilo je Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija‟ 2014.-2020. za 2019. godinu.

Ovim planom veliki dio Poziva koji su trebali biti otvoreni krajem 2018. godine prebačen je na prvi kvartal 2019. godine. Prema Indikativnom planu objave, Pozivi u najavi su:

1.b.1 Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II  (prihvatljivi prijavitelj su i velika poduzeća)

 • Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) i aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.
 • Cilj projekta je razvoj novih ili znatno poboljšanih proizvoda i usluga. Projekt mora rezultirati s novim ili znatno poboljšanim proizvodom (dobrom ili uslugom).
 • Indikativni iznos alokacije: 548.000.000,00 kn
 • Indikativni intenzitet potpore: Nije poznato
 • Indikativni datum objave: 29.03.2019.

3d1.4.1 Jačanje međusobne povezanosti MSP (Klasteri)

 • Prihvatljive aktivnosti uključuju ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu za izgradnju ili nadogradnju klastera te operativne potpore za inovacijske klastere.
 • Cilj je jačanje međusobne povezanosti MSP-ova kako bi ojačali svoju poziciju na tržištu.
 • Indikativni iznos alokacije: 15.000.000,00 kn
 • Indikativni intenzitet potpore: 50%
 • Indikativni datum objave: 01.03.2019.

3d2.1 Integrator

 • Prihvatljive aktivnosti uključuju ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu u sklopu kolaborativnih inovacijskih projekata, troškove osoblja, savjetodavnih i tehnoloških usluga iz područja inovacija, inovacija procesa i organizacije poslovanja.
 • Cilj je transfer tehnologija i novih inovativnih proizvoda MSP-ova u okviru strateških partnerstva među poduzećima, poboljšanje inovativne sposobnosti malih i srednjih poduzeća kako bi ih pripremili za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa sa drugim poduzećima (tzv. Integratorima).
 • Indikativni iznos alokacije: 150.000.000,00 kn
 • Indikativni intenzitet potpore: 50%
 • Indikativni datum objave: 29.03.2019.

3d2.2  Inovacije u S3 područjima

 • Prihvatljive su aktivnosti namijenjene ulaganju u materijalnu i nematerijalnu imovinu, dobivanju patenata, troškova osoblja i istraživanja u svrhu inovacija i komercijalizacije novih proizvoda i usluga isključivo u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije (S3).
 • Ciljevi su podržati inovativne MSP-ove koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i plasman inovativnih  proizvoda/usluga na tržište, te komercijalizacija inovacija proizvoda/usluga MSP-ova u S3 područjima.
 • Indikativni iznos alokacije: 634.000.000,00 kn
 • Indikativni intenzitet potpore: 50%
 • Indikativni datum objave: 01.03.2019.

 

Svi zainteresirani poduzetnici za neki od nabrojenih poziva za više informacija mogu se javiti na [email protected] ili [email protected].

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje