Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Nagrađivanje krajem godine

Isplate zaposlenicima povodom kraja poslovne godine oslobođene poreza

Datum objave: 10. prosinac 2020.

Krajem godine želimo obilježiti uspješnu plovidbu nemirnim poslovnim vodama zajedno sa svojim zaposlenicima koji su također vrijedno radili i bili podrška u cjelokupnom poslovanju.

Važno je naglasiti da, kada pričamo o zaposlenicima, ugošćavanje, druženja i pokloni nisu porezno priznati način niti su oni reprezentacija kao što je to kada darujemo poslovnim partnerima, već odredbe Zakona i Pravilnika poreza na dohodak o ovom načinu darivanja ili nagrađivanja pripisuju tretman plaće te je potrebno voditi računa o plaćanju doprinosa i poreza na dohodak.

No, postoje načini darivanja radnika koji su neoporezivi i na koje se ne plaćaju doprinosi, a za kojima možete posegnuti u ovo vrijeme, ukoliko već isto niste iskoristili tijekom godine. Tako primjerice prigodni domjenak za zaposlenike ili poklone možete sagledavati kao dar u naravi.

Ovdje ćemo se dotaknuti samo onih neoporezivih isplata koje se vezane uz ovo razdoblje darivanja. Pravo radnika na božićnicu, nagradu, dar u naravi, dar djetetu itd. potrebno je utvrditi odlukom poslodavca (ukoliko ovo pravo nije prethodno utvrđeno kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu, pravilnikom o radu ili nekim drugim internim aktom poslodavca).

Ukoliko se prigodna isplata (božićnica, nagrada za radne rezultate, itd.) isplaćuje radniku koji radi istovremeno kod dva ili više poslodavaca u poreznom razdoblju za koje se prigodna nagrada isplaćuje i/ili je tijekom poreznog razdoblja imao zasnovan radni odnos kod dva ili više poslodavaca, ali ne istodobno, radnik je obvezan prije isplate prigodne nagrade svakom poslodavcu podnijeti pisanu izjavu u kojoj će navesti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca ostvario isplatu prigodne nagrade za to porezno razdoblje, u kojem iznosu i je li po toj osnovi obračunat i uplaćen predujam poreza na dohodak. U slučaju da je prigodna nagrada već isplaćena u poreznom razdoblju, neoporezivo se može isplatiti samo razlika do propisanog neoporezivog iznosa.

Kako biste bili sigurni u to koliko je neoporezivih primitaka isplaćeno pojedinom radniku tijekom godine, sada to možete provjeriti putem sustava e-Porezna.

Povedite računa i o tome da pojedine vrste primitaka imaju prethodno određene pozive na broj primatelja koji moraju biti navedeni prilikom isplate (božićnica, nagrada za radne rezultate, dječji dar i paušalna novčana naknada za prehranu). Neoporezive isplate imaju svaka svoju šifru koja se unosi u obrazac JOPPD, a od 01.01.2020. rok za podnošenje obrasca JOPPD je dan isplate ili najkasnije slijedeći radni dan nakon isplate (osim dječjeg dara te dara u naravi i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja za koje ne postoji obveza predaje obrasca JOPPD).

Posljednjim izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, ove su isplate od 28.11.2020. izuzete od ovrhe te je time poslodavcima omogućeno da ih uplate na radnikov račun zaštićen od ovrhe.

Osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost također mogu za sebe osobno isplatiti primitke po osnovi naknada i nagrada, na propisani način. Iznimka je dar u naravi koji nije porezno dopustiv izdatak obrtnicima dohodašima, već samo obrtnicima dobitašima.

 

Čitajte i slične teme:

Porezne promjene za poduzetnike u 2020.

Darivanje poslovnih partnera

 

Tekst pripremila: Dijana Vidović ObadićDD ekspert

Photo: Pixabay

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje