Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Važno je prepoznati želje i potrebe kupaca

Istraživanje tržišta kao temelj uspješnog poduzetništva

Datum objave: 21. veljača 2023.

Ako tek razmišljate o pokretanju poduzetničkog pothvata, ako razmišljate o uvođenju novog proizvoda ili usluge, ako razmišljate o izlasku na novo tržište, uvijek treba započeti s kvalitetnim istraživanjem tržišta. Danas, u vrijeme opće globalizacije najčešće ne postoje nikakve tehničke prepreke za širenje vašeg poslovanja izvan trenutnih granica u kojima poslujete, no treba znati gdje postoji dovoljno interesa i gdje ima dovoljno prostora za širenje poslovanja.

 

Istraživanje tržišta, neovisno o tome želite li dobiti povratnu informaciju od klijenata, kupaca ili opće populacije o vašem proizvodu/usluzi ili konkurenciji je minimalni trošak koji će vam se uvijek isplatiti, jer je pravovaljana informacija ključ uspjeha. Istraživanjem tržišta direktno utječemo na proizvod/uslugu, cijenu, promociju i distribuciju.

Osnova dobrog marketinga leži u prepoznavanju želja i potreba tržišta i adekvatne ponude proizvoda i usluga koje će te želje i potrebe zadovoljiti. No, da bi osmislili dobru marketinšku strategiju za svoje poslovanje trebate prvo krenuti od istraživanja tržišta.

Istraživanje tržišta kao dobra priprema za prijavu na natječaje EU fondova

Neovisno o tome namjeravate li samostalno aplicirati na neki od natječaja EU fondova ili svoju prijavu povjeriti certificiranim stručnjacima poput Androlić konzaltinga posvetite dovoljno vremena i sredstava istraživanju tržišta kako bi smanjili rizik poslovanja.

Uz osnovne preduvjete poput pozitivnog poslovanja i osiguranog kontinuiteta poslovanja prilikom prijave na natječaje EU fondova bitna je i razvojna strategija poduzeća koja će se temeljiti na strateškim pokazateljima i dobrom marketinškom planu. Troškove istraživanja tržišta uz dobar poslovni plan možete ukalkulirati u opravdane troškove prilikom apliciranja na natječaje.

Metode za istraživanje tržišta

Postoje brojne metode klasifikacije istraživanja tržišta  koje se mogu koristiti da bi se sagledale različite društvene pojave u društvu, odnosno tržištu, ali u osnovi, možemo ih podijeliti u nekoliko kategorija:

Primarno i sekundarno istraživanje:

  • Primarno istraživanje je ono koje se provodi izravno s ciljnom skupinom, uključujući metode kao što su ankete, fokus grupe, intervjuiranje i promatranje.
  • Sekundarno istraživanje koristi postojeće izvore podataka, kao što su izvješća o tržištu, statistike, akademska literatura i druge javno dostupne informacije.

Kvantitativno i kvalitativno istraživanje:

  • Kvantitativno istraživanje prikuplja podatke koji se mogu mjeriti i analizirati statistički, obično putem anketa ili drugih oblika upitnika.
  • Kvalitativno istraživanje obuhvaća metode koje su usmjerene na dubinsko razumijevanje i interpretaciju perspektiva i iskustava ciljne skupine, uključujući fokus grupe, intervjue i promatranje.

Kvantitativna  istraživanja nam daju kvantitativni, brojčani, mjerljivi opis o proizvodu ili usluzi koju smo istraživali na temelju provedene statističke analize. Kvantitativna istraživanja se temelje na statističkim zaključcima, rezultati su sadržajniji i opširniji i opisno nam daju rezultate o pojavi koju istražujemo.

Najbolje rezultate postižemo kombinacijama kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja. Drugim riječima, kada imate samo gole brojke o prodajnim rezultatima, poželjno je te brojke potkrijepiti i kvalitativnim istraživanjem.

Istraživanje potrošača se provodi kako bi se razumjelo ponašanje potrošača, njihove preferencije i stavovi.

  • Istraživanje tržišta se usredotočuje na konkurenciju, trendove u industriji i druge faktore koji mogu utjecati na tržište proizvoda ili usluga.
  • Istraživanje proizvoda ili usluga se bavi razvojem, testiranjem i lansiranjem novih proizvoda ili usluga na tržište.

Za što sve se koristi istraživanje tržišta?

Kako bismo donijeli ispravne poslovne odluke, kako bi na pravi način usmjerili svoje poslovanje trebamo saznati što više informacija o veličini tržišta, sadašnjim ili potencijalnim korisnicima i znati tko nam je konkurencija.

 Bez poznavanja tržišnih prilika danas nije moguće napredovati, a možemo ga promatrati kroz:

  • Identifikaciju marketinških prilika i problema (potrebno je definirati potencijalne probleme te procijeniti prikladnost različitih metoda za rješavanje istih).
  • Generiranje, evaluaciju i poboljšanje marketinške aktivnosti (kroz odabir ciljnih tržišta, istraživanje proizvoda, istraživanje cijena, istraživanje promocija i istraživanje distribucije).
  • Praćenje marketinškog učinaka (ujedno je potrebno pratiti podatke s mjesta prodaje te medija i društvenih mreža)

Ove kategorije nisu međusobno isključive i istraživači često kombiniraju različite metode istraživanja tržišta kako bi dobili sveobuhvatnu sliku ciljne skupine i tržišnih uvjeta.

Danas se većina istraživačkih projekata provodi putem različitih digitalnih platformi (online), putem mobitela i/ili putem osobnih računala te nema potrebe za fizičkim kontaktom između ispitanika i istraživača na terenu što svakako znatno smanjuje cijenu istraživanja, ali vrlo često negativno utječe na kvalitetu prikupljenih podataka.

Ako je riječ o manjem poduzetničkom pothvatu, uz manja ulaganja u educiranost i pripremu možete i sami istražiti segmente tržišta koji su bitni za startanje nove poslovne ideje ili širenje poslovanja.

No, ako želite biti sigurni da će te dobiti kvalitetne i provjerene informacije, istraživanje tržišta poželjno je povjeriti neovisnim i renomiranim istraživačkim agencijama poput Prizme CPI gdje će tim stručnjaka osmisliti uslugu koja je najprikladnija vašem specifičnom upitu.

Tekst pripremila: Sonja Nidogon Višnjić, mag.oec. SNV, obrt za istraživanje tržišta

Photo: Rawpixel.com

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje