Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava

Iz Fonda solidarnosti dostupno 13,5 milijuna EUR za pokrivanje javnih rashoda izravno povezanih s potresima

Datum objave: 24. veljača 2023.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je Jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz FSEU.

Prihvatljive operacije u okviru ove dodjele su:

  • vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru, u području vodoopskrbe, upravljanja otpadnim vodama, telekomunikacija, prijevoza, zdravlja i obrazovanja;
  • pružanje privremenog smještaja i financiranje službi spašavanja, radi pokrivanja potreba pogođenog stanovništva;
  • osiguravanje preventivne infrastrukture i mjera zaštite kulturne baštine;
  • čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima te hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla.

Razdoblje zaprimanja prijava traje od 22. veljače 2023. godine do 31. ožujka 2023. godine.

Provedba operacije/aktivnosti smije započeti najranije 22. ožujka 2020. godine, odnosno 28. prosinca 2020. godine, ovisno s kojim događajem je aktivnost povezana, a mora se dovršiti do 30. lipnja 2023. godine za troškove koji se financiraju iz FSEU.

Svrha Jednostavne izravne dodjele jest pokriti javne rashode izravno povezane s potresom od 22. ožujka 2020. godine s epicentrom na području grada Zagreba, odnosno serijom potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije. Aktivnosti koje će se financirati u okviru ove dodjele, a u sklopu kojih su troškovi nastali ili će nastati, trebaju biti u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju FSEU i njenim izmjenama, a do sada nisu refundirani iz FSEU.

Prihvatljiva područja ulaganja su energija, promet, zdravlje, obrazovanje, kultura i ostalo.

Prijaviti se mogu: neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva, javna tijela (ministarstva i agencije), jedinice lokalne/regionalne samouprave, ustanove u kulturi, tvrtke i organizacije u većinski javnom vlasništvu, javna visoka učilišta, škole, tijela javne vlasti, udruge koje djeluju u sektoru turizma, ustanove za obrazovanje odraslih, visoke škole, visoka učilišta, vrtići, znanstveni instituti, institucije i organizacije, zdravstvene institucije.

Indikativan iznos bespovratnih financijskih sredstava u okviru ove dodjele iz FSEU iznosi 13.500.000,00 EUR (101.715.750,00 HRK). Udio bespovratnih financijskih sredstava iznosi 100% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova prijave.

Više informacija o natječaju i načinu prijave možete pronaći ovdje.

Za podršku kod prijave, možete angažirati i naše savjetnike.

 

Photo: Pixabay

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje