Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća

Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak – novi neoporezivi primici

Datum objave: 02. rujan 2019.

U nedjelju 01. rujna 2019. na snagu je stupio ​Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak kojim se regulira dio mjera četvrtke faze porezne reforme. Ovim Pravilnikom uvodi se 5 novih neoporezivih primitaka na koje se ne plaća porez na dohodak.

To su:

  • naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam - do  2.500,00 kn godišnje (turistički vaučer ili Cro kartica)
  • naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi - do visine stvarnih izdataka
    • djecom se smatraju djeca koju roditelji, maćehe odnosno očusi, posvojitelji, udomitelji i skrbnici uzdržavaju, a predškolske su dobi
  • troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije – do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem
    • radnik može od poslodavca ostvariti naknadu troška smještaja isplatom na račun, a ugovor o najmu/račun mora glasiti na radnika. Ako ugovor o najmu glasi na više osoba, neoporezivim primitkom smatrat će se samo onaj dio troška smještaja koji se može pripisati radniku, uz uvjet da u iznosu nisu uključene stavke koje se uobičajeno ne pripisuju trošku smještaja (npr. posebno plaćeni izdaci za korištenje telefona i interneta, posebna naplata utroška struje, vode, grijanja i slično)
  • novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika – do 5.000,00 kn godišnje / troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije – do 12.000,00 kn godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem
    • poslodavci će moći odabrati jedan od ova dva modela

Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost za sebe osobno mogu iskoristiti pravo na nove neoporezive primitke.

Također, povećava se  neoporeziv iznos dnevnice za službena putovanja i za rad na terenu u tuzemstvu te iznos neoporezive pune dnevnice sada iznosi 200,00 kn (prije 170,00 kn), a pola dnevnice iznosi 100,00 kn (prije 85,00 kn).

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje