Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Objava novog natječaja se očekuje uskoro

Kako do potpore za komercijalizaciju inovacija

Datum objave: 08. ožujak 2022.

Prema najavama, do kraja prvog kvartala 2022. trebao bi biti objavljen natječaj Komercijalizacija inovacija kroz koji će poduzetnici moći ulagati u inovativne proizvode i usluge visoke razine tehnološke spremnosti (TRL) te projekte koji pridonose zelenoj tranziciji.

Najnižni iznos bespovratne potpore koji će se moći dodijeliti iznosi 760.000,00 HRK, a najviši iznosi 5.320.000 HRK.

Što je to razina tehnološke spremnosti – TRL možete čitati ovdje, a uz komercijalizaciju inovacija u najavi su i drugi zanimljivi natječaji.

Na natječaj za komercijalizaciju inovacija se mogu prijaviti fizičke i pravne osobe koje su mikro, mala i srednja poduzeća sa zrelim inovacijskim projektima (TRL 7 ili više), a koji su blizu lansiranja na tržište.

Kroz kriterije odabira, program će dati prioritet inovacijskim projektnim prijedlozima koji doprinose zelenoj tranziciji.

Kako bi inovacija bila na razini TRL 7 i prihvatljiva za financiranje u sklopu natječaja, potrebno je imati prototip čija se funkcionalnost operativno dokazala, moći to dokazati i jasno predstaviti put do proizvodnje i komercijalizacije.

Sukladno tome, kroz projekt je potrebno prilagoditi razvijeni proizvod u konačni proizvod (dizajn, zaštita intelektualnog vlasništva, izgradnja kapaciteta, revizija studije izvodljivosti, dodatno ispitivanje) te dokazati spremnost na kupnju tržišta (priprema ili revizija poslovnog/marketinškog plana, istraživanje tržišta, priprema proizvodnje i izrada nulte serije, marketinške aktivnosti).

Prihvatljive će biti aktivnosti namijenjene primjeni rezultata istraživanja, razvoja i inovacija kako bi se potaknule poslovne aktivnosti i pokrenula proizvodnja novih proizvoda i usluga te ostvarili pozitivni poslovni rezultati i rast poduzeća s potencijalom na međunarodnoj razini.

Sukladno tome, prihvatljive kategorije troškova su:

 • Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti Projekta
 • Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu (patenti, licence, znanje, iskustvo, druga vrsta intelektualnog vlasništva)
 • Troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi
 • Troškovi dobivanja, potvrđivanja i obrane patenata i ostale nematerijalne imovine
 • Troškovi upućivanja visokokvalificiranog osoblja iz organizacije za istraživanje i širenje znanja ili velikog poduzetnika na rad na novootvoreno radno mjesto kod poduzetnika
 • Troškovi savjetodavnih i pomoćnih usluga za inovacije
 • Troškovi osoblja zaposlenog kod prijavitelja koje će raditi na provedbi projekta;
 • Troškovi instrumenata, opreme, zgrada i zemljišta, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt
 • Troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima
 • Dodatni režijski troškovi i ostali troškovi poslovanja
 • Trošak revizije projekta, trošak usluge pripreme natječajne dokumentacije, trošak upravljanja projektom

Inovacije koje će biti prihvatljive za financiranje moraju se odnositi na značajna poboljšanje ili disruptivne inovacije.

Znatno poboljšanje proizvoda ili usluge je uvođenje na tržište dobra ili usluge koje je novo ili znatno poboljšano s obzirom na karakteristike ili planiranu upotrebu. To uključuje značajna poboljšanja u tehničkim specifikacijama, komponentama i materijalima, ugrađenim softverom, korisničkoj prihvatljivosti ili drugim funkcionalnim značajkama. Ovakve inovacije otvaraju nove segmente unutar tržišta.

Radikalna ili disruptivna inovacija predstavlja najvišu razinu inovacije, onu koja „mijenja pravila igre“, odnosno ima utjecaj na cijela tržišta. Može se odnositi na procese, robu (fizički proizvod) ili usluge.

Za komercijalizaciju inovacija na raspolaganju je ukupno 380 milijuna kunaIntenzitet potpore iznosi 50%.

 

Za više informacija, ali i savjet i pomoć kod kreiranja projektnih prijedloga obratite se našim konzultantima.

 

Pripremio: Marko Oskoruš

Photo: Pixabay

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje