Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Nacionalna razvojna strategija do 2030.

Upoznajte se s procesom izrade najvažnijeg strateškog dokumenta Hrvatske

Datum objave: 10. travanj 2019.

Upoznajte se s procesom izrade najvažnijeg strateškog dokumenta Hrvatske

Hrvatska je u postupku izrade najvažnijeg strateškog dokumenta koji bi trebao definirati smjer kretanja Hrvatske u sljedećih 10 godina – Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine (NRS). Strategija bi trebala biti usvojena do 2020. godine, a početak provedbe planiran je za 2021. godinu. U njoj će biti definirana dugoročna vizija razvoja, strateški ciljevi, dugoročni i srednjoročni reformski prioriteti te strateški projekti za razdoblje do 2030. godine.

Nacionalna razvojna strategija izrazito je bitna i zbog toga jer će se na temelju ove strategije definirati prioriteti i ciljevi operativnih programa koji će biti temelj povlačenja sredstava iz fondova EU za razdoblje od 2021. – 2027. godine.

Krajem 2017. godine na snagu je stupio Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, te po prvi puta, po uzoru na razvijene države zapadne Europe, SAD i Kanadu, imamo zakonski okvir za dugoročno i srednjoročno planiranje i praćenje učinaka javnih politika i mjerenje uspješnosti mjera, projekata i aktivnosti na nacionalnoj, županijskoj i lokalnoj razini.

Prije donošenja Zakona odlukom Vlade osnovan je Upravljački odbor i Izvršne radne skupine za izradu nacionalne razvojne strategije. Upravljački odbor čine predsjednik Vlade RH i svi ministri, predstavnici Hrvatskog sabora, Ureda predsjednice RH, Hrvatske zajednice županija, Udruge gradova u RH, Udruge općina u RH, Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, sindikata, Hrvatske narodne banke i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Upravljački odbor potvrdio je ključna tematska područja i horizontalne politike, a prema kojima su formirane tematske radne skupine i radne skupine za horizontalne politike.

Ključna tematska područja su: zdravlje i kvaliteta života; energija i održivi okoliš; promet i mobilnost; turizam i kreativno društvo; digitalno društvo; hrana i bio-ekonomija; sigurnost.

Ključne horizontalne politike su: teritorijalni razvoj; industrijski razvoj i razvoj poduzetništva; demografija i socijalne politike; makroekonomija, pravosuđe i dobro upravljanje; obrazovanje i razvoj ljudskih potencijala.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU je koordinator procesa izrade Strategije. Važno je primijetiti da aktivnu ulogu u izradi Strategije ima i Svjetska banka, i to kroz savjetodavne usluge u tri komponente: podrška za uspostavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem sukladno Zakonu; podrška u izradi NRS; izobrazba koordinatora za strateško planiranje i regionalnih koordinatora.

Strategija se izrađuje u fazama. Faza 1 je definiranje vizije Hrvatske do 2030. godine, faza 2 je analiza stanja i razvojni scenarij za Hrvatsku do 2030. godine, faza 3 je odabir i razrada strateških ciljeva i instrumenata provedbe. Aktivnosti koje se provode u sklopu faza izrade su radionice, razvojni forumi, konferencije, sjednice radnih skupina za izradu NRS.

Proces izrade Strategije možete pratiti na Internet stranici www.hrvatska2030.hr. Također, svaki građanin RH može dati svoj doprinos razvoju Hrvatske do 2030. godine. Naime, na istoj Internet stranici nalazi se upitnik za građane „Vizija Hrvatske kakvu želimo“. Građani putem upitnika mogu poslati svoje stavove i razmišljanja o razvojnim pitanjima važnima za oblikovanje Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine. Upitnik je anoniman te svakako preporučamo da izdvojite nekoliko minuta vremena i popunite upitnik.

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje