Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Porezne izmjene i rast plaća

Koliko će zaista plaće rasti zbog ukidanja prireza?

Datum objave: 13. srpanj 2023.

Krajem lipnja Vlada RH je u Hrvatski sabor uputila paket poreznih izmjena koje bi na snagu trebale stupiti početkom 2024. godine i kojima je cilj rast plaća i jačanje fiskalne autonomije lokalnih jedinica. A to znači ukidanje prireza i plaćanje dijela mirovinskog doprinosa za one s najnižim plaćama.

Ukidanjem prireza lokalnim jedinicama će se omogućiti veća sloboda u određivanju poreza na dohodak, kao kompenzacijska mjera. U praksi to znači da ako jedinica lokalne samouprave ne poveća porez na dohodak, plaće će rasti. Ako poveća porez na dohodak, plaća će rasti znatno manje.

Kakve veze imaju prirez i porez na dohodak?

Porez na dohodak zajednički je prihod države i jedinica lokalne uprave i samouprave (županije, gradovi i općine) Uplaćuje se na račun općine ili grada prema prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu fizičke osobe stjecatelja dohotka, a prihod od ubranog poreza dijeli se između države, županije i općine odnosno grada. Dohodak se oporezuje prema odredbama Zakona o porezu na dohodak, a prema izvoru dohodak je:

 • dohodak od nesamostalnog rada
 • dohodak od samostalne djelatnosti
 • dohodak od imovine i imovinskih prava
 • dohodak od kapitala i/ili
 • drugi dohodak

Obveznici poreza na dohodak su:

 • fizička osoba koja ostvaruje dohodak samostalno ili zajednički, primjerice kao supoduzetnik zajedničkim obavljanjem samostalne djelatnosti ili kao supoduzetnik/suvlasnik zajedničkim ostvarivanjem dohotka od imovine i imovinskih prava
 • nasljednik - za sve porezne obveze koje proistječu iz dohotka što ga je ostavitelj ostvario do svoje smrti
 • rezident – fizička osoba koja u RH ima prebivalište ili uobičajeno boravište
 • nerezident – fizička osoba koja u RH nema ni prebivalište ni uobičajeno boravište, a u RH ostvaruje dohodak

Porez na dohodak uvećava se za prirez porezu na dohodak koji uvedu jedinice lokalne samouprave prema posebnim zakonima.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak. Obveznik plaćanja prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području grada i/ili općine. Pojednostavljeno rečeno, prirez je “porez na porez”.

Jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi) mogu uvesti, između ostalog prirez porezu na dohodak. U RH ustrojeno je ukupno 555 jedinica lokalne samouprave, i to 428 općina i 127 gradova. Od toga, 209 općina i 94 grada ubiru prirez. Sukladno Zakonu o lokalnim porezima, svaki grad i općina imaju pravo samostalno odrediti visinu stope prireza u zadanim okvirima (općine maksimalno do 10%, gradovi do 30.000 stanovnika maksimalno do 12%, gradovi s više od 30.000 stanovnika do maksimalno 15% i Grad Zagreb maksimalno do 18%).

Nakon brzinskog pregleda što je to točno porez na dohodak i prirez, jasno se vidi da plaće neće svima rasti. Ako će i uopće rasti.

Naime, osobama koje žive i rade u mjestima gdje se ne plaća prirez, njegovo ukidanje neće ni osjetiti te njihove plaće neće rasti. A jedinice lokalne uprave samoinicijativno će vrlo teško smanjivati stope poreza na dohodak.

Zasigurno će biti jedinica lokalne uprave koje će zbog ukidanja prireza, a kako bi kompenzirali smanjenje poreznih prihoda, povećati porez na dohodak ili drugi lokalni porez, npr. povećavanjem gornje granice poreza na kuće za odmor.

Također, ukidanje prireza ili povećanje neoporezivog dijela plaće ili smanjenje poreza na dohodak neće podići plaće za oko 70%  poreznih obveznika s nižim plaćama i za one koji imaju velike olakšice za djecu i druge uzdržavane članove, jer oni ne plaćaju prirez, kao ni porez na dohodak.

Prema tome, iako je ideja u suštini bila dobra i želja je povećati plaće svima, hoće li se to stvarno dogoditi, tek treba vidjeti.

Koristi će imati samo građani s neto plaćom od najmanje 800 eura i oni koji zarađuju više od prosječne neto plaće.

Evo nekoliko informativnih izračuna rasta plaća zbog ukidanja prireza uz uvjet da porez na dohodak ostane na istoj razini. Za primjer je uzeta osoba koja nema uzdržavanih članova obitelji za Zagreb (18% prirez) i grad Dubrovnik (10% prirez).

Izračun na temelju minimalne bruto plaće od 700 EUR

Povećanje neto plaće

 • Zagreb – 1,05 EUR
 • Dubrovnik – 0,58 EUR

Izračuna na temelju prosječne bruto plaće za ožujak 2023. od 1.556 EUR

Povećanje neto plaće

 • Zagreb – 25,7 EUR
 • Dubrovnik – 14,28 EUR

Izračun na temelju bruto plaće od 2.000 EUR

Povećanje neto plaće

 • Zagreb – 38,49 EUR
 • Dubrovnik – 21,38 EUR

Jasan je trend da oni sa većim plaćama će dobiti i najveće povišice. Hoće li to pozitivno utjecati na povećanje standarda građana sa nižim primanjima, procijenite sami.

Na portalu MojPosao vrlo jednostavno možete i sami izračunati koliko bi vam plaća trebala porasti ukidanjem prireza, ako ga plaćate.

 

Pripremio: Marko Oskoruš

Photo: Pixabay

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje