Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
KREDITI KAO MOGUĆNOST

Koliko znate o kreditiranju i vrstama kredita

Datum objave: 23. veljača 2022.

Kredit predstavlja određena novčana sredstva koja se odobravaju korisniku kredita za korištenje uz određeni rok i određenu cijenu. Što je kredit vjerojatno znate, ali koliko znate o vrstama kredita? U nastavku teksta podsjetite se koje sve vrste kredita postoje i koja im je namjena.

Krediti se mogu i najčešće se razlikuju prema namjeni i roku dospijeća. Prema namjeni razlikujemo nenamjenske (najčešće kraći rok) i namjenske kredite (većinom duži rok).

Nenamjenski krediti

Nenamjenski krediti su krediti koje korisnici kredita mogu koristiti prema potrebama. Vrste nenamjenskih kredita su:

 • Okvirni
 • Gotovinski
 • Lombardni
 • Hipotekarni.

Okvirni kredit predstavlja dopušteno prekoračenje po tekućem računu. Često je korišten jer je lako dostupan. Iznos ovog kredita ovisi o visini redovitih mjesečnih primanja vlasnika tekućeg računa.

Svrha gotovinskog kredita je premošćivanje problema s likvidnošću. Gotovina se isplaćuje na račun korisnika kredita, a on nju koristi prema potrebama i željama.

Lombardni kredit odobrava se na osnovu zaloga realnih pokretnih vrijednosti (vrijednosni papir, depozit, polica osiguranja, udio u investicijskom fondu itd.) Pokretne vrijednosti služe kao osiguranje povrata kredita. Vrijednost kredita je većinom manja od tržišne vrijednosti zaloga, ali korisnik kredita ostaje u vlasništvu zaloga ako ispunjava ugovorene uvjete.

Hipotekarni kredit je gotovinski kredit koji kao instrument osiguranja ima nekretninu.

Namjenski krediti

Financijska sredstva namjenskih kredita smiju se i moraju potrošiti u svrhu za koju su odobreni. Takvi krediti većinom imaju nižu kamatnu stopu od nenamjenskih kredita. Razlikuju se:

 • Potrošački
 • Stambeni kredit
 • Studentski/učenički kredit
 • Kredit za kupnju motornih vozila.

Potrošački kredit se odobrava na osnovu ispostavljenog predračuna za kupnju robe ili na osnovu ponude od strane prodavatelja. Ovaj kredit može se odobriti za kupnju namještaja, bijele tehnike, automobilske opreme i sl.

Stambeni kredit namijenjen je za kupnju, izgradnju ili adaptaciju kuće/stana. Ako se odobreni kredit u punom iznosu ne isplati direktno na račun prodavatelja odnosno izvođača, namjenu korištenja preostalog iznosa potrebno je dokumentirati.

Studentski/učenički kredit odobrava se za plaćanje troškova studiranja u zemlji, ali i inozemstvu. Njime je moguće platiti i školarinu privatnog srednjoškolskog obrazovanja.

Kredit za kupnju motornih vozila odobrava se na osnovu ispostavljenog predračuna za kupnju vozila koji izdaje prodavatelj ili na temelju sporazuma o prijenosu prava vlasništva nad vozilom koje je predmet kreditiranja.

Revolving

Revolving ili kreditna kartica ima unaprijed odobreni iznos revolving kredita unutar kojeg se korisnik može kreditirati na način da svoju potrošnju u okviru tog odobrenog iznosa plaća u iznosu od 5% mjesečno odnosno najmanje 130 kn, uz obračun kamate na iskorišteni dio revolving kredita. Kreditiraju se samo troškovi roba i usluga na prodajnim mjestima. Troškovi upisnine, članarine za osnovnog i dodatnog korisnika, gotovina podignuta na karticu, naknada za podizanje gotovine, revolving i zatezna kamata, trošak opomene te ostale naknade potrebno je platiti u cijelosti do dospijeća računa na kojem su prikazani.

Prije odluke o uzimanju kredita dobro se raspitajte i razmislite o svim potencijalnim troškovima uzimanja kredita i mogućnostima koje vam se nude. Također, razmislite o sljedećim pitanjima:

 • Zašto mi treba kredit? Mogu li sredstva nabaviti na neki drugačiji način?
 • Koliko novca mi treba?
 • Kakva je moja financijska prošlost s kreditima i određenom bankom?
 • Kakvo je moje trenutno financijsko stanje i koji iznos kredita si mogu priuštiti?
 • Jesam li spreman/spremna na taj dug? Hoću li moći živjeti s tim dugom određeno vrijeme?

VAŽNO! Kreditne institucije imaju propisanu zakonsku obvezu uručiti vam Europski standardizirani informativni obrazac (ESIS) prije sklapanja ugovora o kreditu. Ako želite ugovoriti kredit u stranoj valuti, kreditna institucija dužna vam je uručiti i obrazac s usporedivim kreditom u domaćoj valuti.

Tekstovi na temu financijskih sredstava:

Kreditna sposobnost poduzeća i kako se procjenjuje

Kriza dolazi, u što uložiti novce? (investiranje)

Uložite pametno svoju ušteđevinu

Koliko znate o kriptovalutama?

 

Izvor: HNB

Photo: Pixabay

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje