Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Kako banke gledaju na poduzeće

Kreditna sposobnost poduzeća i kako se procjenjuje

Datum objave: 05. studeni 2021.

Ako ste se ikad pitali kako banke procjenjuju hoće li i pod kojim uvjetima plasirati sredstva, donosimo odgovore.

Za početak, što je uopće kreditna sposobnost?

Kreditna sposobnost je procjena sposobnosti dužnika da kredit vrati na vrijeme i u skladu s ugovorenim uvjetima. Metode procjene mogu biti različite I temeljiti se na kvantitativnim i kvalitativnim podacima, primarnim i sekundarnim izvorima otplate te se radi analiza financijskih izvještaja.

Kriteriji za procjenu:

1. Statusne, ekonomske i osobne karakteristike, stručnost uprave, kvaliteta planova

2. Razina kapitala i rezervi

3. Imovinska snaga

4. Likvidnost i profitabilnost

5. Novčani tokovi

6. Tržišni položaj, uvjeti i grana djelatnosti

7. Valutni rizik

8. Odnos banke i poduzeća - prijašnja iskustva

9. Stupanj iskorištenosti kapaciteta

10. Potencijalni rizici i upozorenja

Statusne, ekonomske i osobne karakteristike, stručnost uprave, kvaliteta planova

Osobne karakteristike i kvalifikacije uprave, tj. poduzetnika utječu na sposobnost kvalitetnog vođenja poslovanja, planiranja i provedbe zacrtanih planova. Vezano za poduzetnika banku može interesirati i pitanje potencijalnog nasljednika (dob i iskustvo). Također, važan je sastav menadžmenta poduzeća ako postoji i kakvi su odnosi unutar istog.

Razina kapitala i rezervi

Ima li poduzeće kapitalne rezerve i koliko iznose bitan je podatak za banku u slučaju da dođe do nemogućnosti podmirenja obveza koje su ugovorene sklapanjem ugovora.

Imovinska snaga

Osim vrste i iznosa imovine poduzeća, važna je i efikasnost poduzeća u korištenju opreme i postrojenja. Što je efikasnost veća, poduzeću je potrebno manje financijskih sredstava za održavanje određene razine prodaje.

Likvidnost i profitabilnost

Iako se često izračunavaju financijski pokazatelji za potrebe raznih analiza, dva važna pokazatelja su likvidnost i profitabilnost. Likvidnost je posebno važna kod kratkoročnih kredita jer pokazuje sposobnost poduzeća da podmiri svoje kratkoročne obveze. S druge strane, profitabilnost pokazuje snagu poduzeća da ostvari profit na što utječu likvidnost, upravljanje imovinom i dugovima.

Novčani tokovi

Analizom novčanih tokova želi se utvrditi sposobnost poduzeća da ostvari budući čisti novčani tok. Uz sposobnost poduzeća za ostvarenjem budućeg novčanog toka, ispituje se i sposobnost poduzeća da podmiri obveze vjerovnicima i potencijalne potrebe za vanjskim financiranjem.

Tržišni položaj, uvjeti i grana djelatnosti

Konkurencija, dobavljači i kupci/klijenti utječu na rizik poslovanja poduzeća. Koliko dobavljača/klijenata ima poduzeće, koji su glavni dobavljači/klijenti, koliki udio u nabavi/prometu zauzimaju i koliko ih je lako/teško zamijeniti, kolika je i kakva konkurencija poduzeća, djeluje li poduzeće na domaćem i/ili stranom tržištu, kakvi su proizvodi/usluge i kolika je potražnja za njima na tržištu, kakav je budući potencijal razvoja poduzeća i kakav je geografski položaj sjedišta poduzeća samo su neka od pitanja koja se analiziraju unutar ovog kriterija. Kako umanjiti rizike poslovanja na tržištu pročitajte ovdje

Valutni rizik

Valutni rizik javlja se kod kredita denominiranih u stranoj valuti ili kredita s valutnom klauzulom. Kod kredita s valutnom klauzulom iznos odobrenog kredita veže se uz tečaj strane valute (valuta u kojoj se ne prima dohodak ili sredstva kojima se podmiruje kredit), ali se otplata kredita vrši u domaćoj valuti. Promjenom tečaja strane valute može doći do smanjenja ili povećanja anuiteta ili mjesečne rate.

Odnos banke i poduzeća

Ispituje se kakav je odnos banke i poduzeća. Postoje li prijašnja iskustva suradnje. Ako je poduzeće surađivalo s bankom, je li se menadžment držao dogovorenih obveza i ispunio dano obećanje. Također,  važni su podaci o prometu preko računa banke u posljednjih 12 mjeseci, potencijalna prekoračenja odobrenih kreditnih limita, zakašnjenja kod povrata investicijskih kredita, brzina i točnost u dostavi potrebne dokumentacije.

Stupanj iskorištenosti kapaciteta

U analizu uključuju se i pitanje iskorištenosti kapaciteta kod poslova poduzeća. Važne su kvalifikacije radnika i ulaganje poduzeća u nove tehnologije, obnovu voznog parka i postrojenja.

Potencijalni rizici i upozorenja

Banka se nastoji osigurati i kod analize poduzeća kao potencijalnog korisnika kredita ispituje potencijalne rizike. Kašnjenje plaćanja mirovinskim fondovima, HZZO-u i/ili radnicima, nedavne blokade računa, provedena ovrha nad imovinom poduzeća, pokrenuti stečaj postupak, dobivena loša ocjena od nezavisne rejting agencije, odgode plaćanja kamata i/ili glavnice, netransparentno poslovanje cijelog ili nekog dijela poduzeća, tendencija pada poslovanja i sumnjiva tendencija rasta poslovanja samo su neki od upozorenja da nešto nije u redu s poduzećem.

Tijekom trajanja ugovora s klijentom, banka procjenjuje kvalitetu plasmana i kvalificira ih u određene rizične skupine prema:

  • kreditnoj sposobnosti dužnika
  • urednosti i podmirenju obveza dužnika prema banci i drugim vjerovnicima
  • kvaliteti instrumenata osiguranja potraživanja banke

Instrumenti osiguranja kredita su sredstva koja banci stoje na raspolaganju ako poduzeće prestane otplaćivati ili neredovito otplaćuje kredit. Postoje prvorazredni, primjereni i ostali instrumenti osiguranja. Prvorazredni instrumenti osiguranja su neopoziva jamstva koja su izdale središnja banka, agencije za kreditiranje izvoza, banke s rejtingom i središnja država. Također, tu se ubrajaju i dužnički papiri središnjih banaka ili središnjih država. Primjerene instrumente osiguranja u obliku nekretnine (npr. hipoteka) ili pokretnine banka može razmotriti kao izvor naplate ako postoji dokaz o tržištu koje omogućuje da se instrument osiguranja unovči brzo i po prihvatljivoj cijeni. Police osiguranja kreditnih potraživanja, udjeli u investicijskim fondovima, dionice ili konvertibilne obveznice koje ulaze u glavni burzovni indeks samo su neki od ostalih instrumenta osiguranja.

Treba imati na umu da banka od poduzeća osim zahtjeva za kredit, statusne dokumentacije i financijskih izvješća može zatražiti dodatnu dokumentaciju za potrebnu analizu u svrhu (ne)odobravanja kredita.

Photo: Pixabay

 

 

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje