Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA U 2019. GODINI

Ministarstvo turizma objavilo javni poziv usmjeren subjektima malog gospodarstva i OPG-ovima u turizmu.

Datum objave: 28. siječanj 2019.

Ministarstvo turizma raspisalo je javni poziv za kandidiranje projekata iz programa Konkurentnost turističkog gospodarstva u 2019. godini.

Javni poziv objavljen je 28.01.2019., a krajnji rok za dostavu prijava je 01.03.2019. u 24:00 h.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj posebnih oblika turizma, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda, te održivi razvoj, a provodi se kroz Mjere Programa:

 • Mjera A - povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata: A1 - Hotela, A2 - Kampova, A3 - Ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj i A4 - ugostiteljskih objekata na Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
 • Mjera B - razvoj posebnih oblika turizma
 • Mjera C - dostupnost i sigurnost
 • Mjera D - prepoznatljivost

Program treba doprinijeti ostvarenju i slijedećih strateških ciljeva turističkog razvoja:

 • poboljšanju strukture i kvalitete smještaja
 • novom zapošljavanju
 • realizaciji novih investicija
 • povećanju turističke potrošnje
 • razvoju turizma na turistički nerazvijenim područjima
 • produljenju sezone do cjelogodišnjeg turizma

Ukupna planirana vrijednost javnog poziva je 23.652.700,00 kuna.

Po pojedinom projektu može se tražiti najviše do 60% prihvatljivih troškova (izuzetak je Mjera C, pod točka 1. za automatski vanjski defibrilator kod kojeg potpora može biti do 100%).

Najmanji i najveći iznos financijskih sredstava koji se putem javnog poziva može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu:

 • Mjera A
  • A1 – najmanje 50.000,00 kn, najviše 400.000,00 kn
  • A2 – najmanje 50.000,00 kn, najviše 300.000,00 kn
  • A3 – najmanje 40.000,00 kn, najviše 200.000,00 kn
  • A4 – najmanje 30.000,00 kn, najviše 150.000,00 kn
 • Mjera B – najmanje 20.000,00 kn, najviše 200.000,00 kn
 • Mjera C – najmanje 20.000,00 kn, najviše 100.000,00 kn (za prvu aktivnost – defibrilatori najviše 25.000,00 kn)
 • Mjera D – najmanje 20.000,00 kn, najviše 100.000,00 kn

Prijaviti se mogu:

 • subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)
 • poljoprivredna gospodarstva i OPG - obiteljska poljoprivredna gospodarstva

Prijava se podnosi elektroničkim putem (Prijavni Obrazac KTG/2019) i poštom (ostala obvezna dokumentacija).

Prijavitelj na Javni poziv može prijaviti jedan projekt, s izuzetkom Mjere C i D koje se mogu kombinirati s mjerama A i B.

Prihvatljivi troškovi su:

 • računi i bankovne transakcije opravdanih/prihvatljivih troškova iz predloženog troškovnika
 • troškovi koji su nastali tijekom 2018. i 2019., te do kraja lipnja 2020. godine

Neprihvatljivi troškovi su:

 • PDV za koji se ima pravo ostvariti odbitak (povrat PDV-a)
 • porez na dohodak, prirez
 • troškovi zaposlenika (plaće)
 • kamate i ostali financijski troškovi (garancije i sl.)
 • kazne, financijske globe i troškovi sudskog spora
 • kamate na dug
 • operativni troškovi održavanja objekata
 • izdaci povezani s kategorizacijom ili rekategorizacijom ugostiteljskih objekata
 • projektno-tehnička dokumentacija, geodetske usluge, troškovi nadzora i vođenje projekta
 • konzultantske usluge i ostali neprihvatljivi troškovi koji nisu iskazani u tablici Obrasca proračuna projekta koji je sastavni dio Ugovora

 

Za sve ostale informacije javite nam se s povjerenjem na [email protected] ili [email protected]

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

VIŠE INFORMACIJA

Interesiraju Vas poticaji za poduzetničke projekte iz EU fondova? Možemo Vam pomoći.

Saznaj više

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje