Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA U 2019. GODINI

Ministarstvo turizma objavilo javni poziv usmjeren subjektima malog gospodarstva i OPG-ovima u turizmu.

Datum objave: 28. siječanj 2019.

Ministarstvo turizma raspisalo je javni poziv za kandidiranje projekata iz programa Konkurentnost turističkog gospodarstva u 2019. godini.

Javni poziv objavljen je 28.01.2019., a krajnji rok za dostavu prijava je 01.03.2019. u 24:00 h.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj posebnih oblika turizma, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda, te održivi razvoj, a provodi se kroz Mjere Programa:

 • Mjera A - povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata: A1 - Hotela, A2 - Kampova, A3 - Ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj i A4 - ugostiteljskih objekata na Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
 • Mjera B - razvoj posebnih oblika turizma
 • Mjera C - dostupnost i sigurnost
 • Mjera D - prepoznatljivost

Program treba doprinijeti ostvarenju i slijedećih strateških ciljeva turističkog razvoja:

 • poboljšanju strukture i kvalitete smještaja
 • novom zapošljavanju
 • realizaciji novih investicija
 • povećanju turističke potrošnje
 • razvoju turizma na turistički nerazvijenim područjima
 • produljenju sezone do cjelogodišnjeg turizma

Ukupna planirana vrijednost javnog poziva je 23.652.700,00 kuna.

Po pojedinom projektu može se tražiti najviše do 60% prihvatljivih troškova (izuzetak je Mjera C, pod točka 1. za automatski vanjski defibrilator kod kojeg potpora može biti do 100%).

Najmanji i najveći iznos financijskih sredstava koji se putem javnog poziva može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu:

 • Mjera A
  • A1 – najmanje 50.000,00 kn, najviše 400.000,00 kn
  • A2 – najmanje 50.000,00 kn, najviše 300.000,00 kn
  • A3 – najmanje 40.000,00 kn, najviše 200.000,00 kn
  • A4 – najmanje 30.000,00 kn, najviše 150.000,00 kn
 • Mjera B – najmanje 20.000,00 kn, najviše 200.000,00 kn
 • Mjera C – najmanje 20.000,00 kn, najviše 100.000,00 kn (za prvu aktivnost – defibrilatori najviše 25.000,00 kn)
 • Mjera D – najmanje 20.000,00 kn, najviše 100.000,00 kn

Prijaviti se mogu:

 • subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)
 • poljoprivredna gospodarstva i OPG - obiteljska poljoprivredna gospodarstva

Prijava se podnosi elektroničkim putem (Prijavni Obrazac KTG/2019) i poštom (ostala obvezna dokumentacija).

Prijavitelj na Javni poziv može prijaviti jedan projekt, s izuzetkom Mjere C i D koje se mogu kombinirati s mjerama A i B.

Prihvatljivi troškovi su:

 • računi i bankovne transakcije opravdanih/prihvatljivih troškova iz predloženog troškovnika
 • troškovi koji su nastali tijekom 2018. i 2019., te do kraja lipnja 2020. godine

Neprihvatljivi troškovi su:

 • PDV za koji se ima pravo ostvariti odbitak (povrat PDV-a)
 • porez na dohodak, prirez
 • troškovi zaposlenika (plaće)
 • kamate i ostali financijski troškovi (garancije i sl.)
 • kazne, financijske globe i troškovi sudskog spora
 • kamate na dug
 • operativni troškovi održavanja objekata
 • izdaci povezani s kategorizacijom ili rekategorizacijom ugostiteljskih objekata
 • projektno-tehnička dokumentacija, geodetske usluge, troškovi nadzora i vođenje projekta
 • konzultantske usluge i ostali neprihvatljivi troškovi koji nisu iskazani u tablici Obrasca proračuna projekta koji je sastavni dio Ugovora

 

Za sve ostale informacije javite nam se s povjerenjem na [email protected] ili [email protected]

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje