Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Ruralni razvoj

Mjera 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

Datum objave: 15. travanj 2019.

Ministarstvo poljoprivrede u sklopu programa Ruralni razvoj predvidjelo je raspisivanje novog natječaja mjera 6.2.1. ”Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti”

Alokacija predviđena za ovaj natječaj iznosi 100.000.000,00 kuna. Visina potpore po korisniku iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Ruralni razvoj, mjera 6.2.1. - tko su prihvatljivi prijavitelji?

Prihvatljivi prijavitelji na natječaj, odnosno prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, a koja ne posjeduju rješenje/odobrenje od nadležnog tijela za obavljanje nepoljoprivredne djelatnosti koja se želi pokrenuti.

Prema važećem pravilniku o provedbi tipa operacije 6.2.1., korisnici moraju zadovoljiti i ostale uvjete prihvatljivosti, a to su:

 • pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura
 • biti u rangu mikro ili malog poduzeća
 • imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske
 • ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu
 • pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje
 • kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti
 • kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose) po bilo kojoj osnovi.
 • nositelj diversificirane djelatnosti mora imati plaćene doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivredne djelatnosti ili dopunske (diversificirane) djelatnosti koja je predmet projekta
 • korisnik/nositelj diversificirane djelatnosti mora imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem se naselju provodi ulaganje
 • ostati član/zaposlenik poljoprivrednog gospodarstva ili diversificirane djelatnosti i baviti se djelatnošću za koju je ostvario potporu

Mjera 6.2.1. - prihvatljivi troškovi

Prihvatljive aktivnosti u sklopu ovog natječaja, mjera 6.2.1. potpora ulaganju za pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti, su:

 • nabava roba, radova i usluga potrebnih za uspostavu djelatnosti kao što su građenje, rekonstrukcija i/ili opremanje objekata
 • troškovi kupnje zemljišta/objekata, nabava strojeva, opreme, vozila ili plovila
 • nabava kratkotrajne imovine, licenci ili patenata i slično
 • aktivnosti vezane uz edukacije, sudjelovanje na sajmovima te promotivne aktivnosti vezane uz projekt
 • aktivnosti pripreme projektne dokumentacije

Prihvatljivi sektori su:

 • sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda
 • sektor pružanja usluga u ruralnim područjima, a koji može obuhvaćati:
  • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima
  • usluge u društvenim djelatnostima
  • intelektualne usluge
 • sektor tradicijskih i umjetničkih obrta
 • sektor turizma u ruralnom području

 

Ako ste zainteresirani za prijavu na ovaj natječaj ili želite saznati više o drugim natječajima iz EU fondova, javite se s povjerenjem na [email protected].

 

NOVO: Dana 04.05.2020. objavljen je natječaj za pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u 2020. godini o čemu više možete saznati ovdje: Mjera 6.2.1. - natječaj 2020.

 

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje