Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
PREDRAČUN, RAČUN ZA PREDUJAM, RAČUN

Morate znati koja je razlika između računa, predračuna i računa za predujam

Datum objave: 13. siječanj 2022.

Svima je dobro poznat izraz "Bez računa se ne računa." Izdavanje računa prilikom isporuke dobara ili usluge je obveza u Hrvatskoj. Sigurno su vam dobro poznate informacije o računu, ali znate li koja je razlika između računa, predračuna i računa za predujam? Saznajte u nastavku teksta. 

Račun

Račun je knjigovodstvena isprava koja ima zakonski propisan sadržaj i knjiži se u knjigovodstvu. Prema računu porezni obveznik zaračunava isporučena dobra ili obavljenu uslugu.

Obvezni elementi računa su:

 • broj i datum izdavanja računa,
 • ime i prezime (naziv), OIB poduzetnika koji je isporučio dobra ili obavio usluge, odnosno adresu prebivališta ili uobičajenog boravišta vlasnika odnosno nositelja zajedničke djelatnosti
 • naznaku mjesta gdje je isporuka dobara ili usluga obavljena (broj prodajnog mjesta, poslovnog prostora, prodavaonice, naziv radnje, poslovne jedinice i sl.)
 • količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga,
 • ukupni iznos naknade i poreza razvrstanih po poreznoj stopi

Porezni obveznici poreza na dodanu vrijednost moraju navesti i dodatne elemente računa:

 • PDV identifikacijski broj poreznog obveznika koji je isporučio dobra ili obavio usluge
 • ime i prezime (naziv), adresu, OIB ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika kome su isporučena dobra ili obavljene usluge, 
 • datum isporuke dobara ili obavljenih usluga ili datum primitka predujma u računu za predujam, ako se taj datum može odrediti i ako se razlikuje od datuma izdavanja računa
 • jediničnu cijenu bez PDV-a odnosno iznos naknade za isporučena dobra ili obavljene usluge, razvrstane po stopi PDV-a,
 • popuste ili rabate ako nisu uključeni u jediničnu cijenu
 • stopu PDV-a
 • iznos PDV-a razvrstan po stopi PDV-a, osim ako se primjenjuje posebni postupak
 • zbrojni iznos naknade i PDV-a

Obveznici fiskalizacije obvezni su na računu navesti i:

 • vrijeme izdavanja računa (sat i minuta)
 • oznaku operatera (osobe) na naplatnom uređaju
 • oznaku načina plaćanja računa – novčanice, kartica, ček, transakcijski račun, ostalo

Obveznici fiskalizacije izdavanja računa obvezni su osigurati evidentiranje i jedinstvenog identifikatora računa te zaštitnog koda izdavatelja obveznika fiskalizacije.

Prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom, broj računa sastoji se od tri dijela:

 • numerički dio – numerički broj računa, numerički broj računa kreće od broja 1 do broja n u tijeku godine;
 • oznake poslovnog prostora i
 • oznake naplatnog uređaja.

Predračun

Predračun je dokument za avansnu uplatu. Cilj je poziv na uplatu. Predstavlja ponudu s nalogom za plaćanje jer sadržava podatke za uplatu. No, ne predstavlja knjigovodstveni dokument i nigdje se ne knjiži. Po predračunu se ne može priznati iskazani PDV. Nakon plaćanja predračuna i isporuke dobara ili usluge, klijentu se šalje račun. Ako je isporuka planirana u drugom periodnom razdoblju, trebalo bi poslati račun za predujam kako bi uplata bila knjigovodstveno evidentirana u odgovarajućem poreznom razdoblju.

Račun za predujam (avans)

Račun za predujam je račun za izvršenu uplatu prije isporuke dobara ili usluge. Sadržava sve elemente kao i račun.  Zakonom je propisano da je porezni obveznik obvezan izdati račun za svaki predujam primljen prije obavljene isporuke dobara te za svaki predujam primljen od drugoga poreznog obveznika ili pravne osobe koja nije porezni obveznik prije završetka obavljanja usluga. Uplata se mora evidentirati u knjizi ulaznih računa.

Ako porezni obveznik nije izdao račun za primljeni predujam, ali je do roka za podnošenje prijave PDV-a za obračunsko razdoblje, u kojem je primio predujam, izdao račun za obavljenu isporuku dobara ili usluga, ne treba izdati račun za primljeni predujam. Račun za predujam se knjiži i priznaje se iskazan PDV. 

Prilikom isporuke dobara ili usluga izdaje se račun na kojem se navodi svota uplaćenog predujma i broj računa za predujam, osnovica za PDV po računu za predujam i svota PDV-a iz predujma (stavka storna predujma na računu). Ako postoji razlika, ona se iskazuje na računu. Može se izdati i storno račun za predujam ako se na računu ne iskaže svota uplaćenog predujma.

Novčane kazne za prekršaje

Za neizdavanje računa općenito ili ne izdavanje računa u propisanom roku te ne čuvanje računa i ostale dokumentacije porezni obveznik može dobiti kaznu u rasponu od 2.000,00 do 500.000,00 kn. Novčanom kaznom od 1.000,00 do 50.000,00 kn kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi. Ostale kazne možete pronaći u Zakonu o porezu na dodanu vrijednost.

Photo: Pixabay

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje