Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
EU PROJEKTI

Načela, ciljevi i vrijednosti EU kojih se treba pridržavati

Datum objave: 10. ožujak 2022.

Prilikom pisanja projektne prijave i provedbe projekta treba imati na umu osnovna načela Europske unije kojih se treba pridržavati svaki korisnik. Nepridržavanjem načela korisnici potpora mogu dobiti financijske korekcije ili u najgorem slučaju moraju vratiti cijeli iznos dobivene potpore. Također, nepoštivanje načela može im potencijalno i ugroziti pitanje mogućnosti prijave na EU fondove u budućnosti. U nastavku teksta obrađena su osnovna načela, ciljevi i vrijednosti EU.

 

 

Načelo izbjegavanja sukoba interesa

Osiguravanje načela izbjegavanja sukoba interesa očituje se prije svake nabave. Odgovorne fizičke ili pravne osobe na projektu moraju potpisati Izjavu o (ne)postojanju sukoba interesa.

Načelo razmjernosti

Načelo razmjernosti zahtijeva da je svaka mjera koja se odabere nužna i prikladna s obzirom na svrhu. U praksi to bi značilo da prilikom nabave kriteriji za odabir ponude koji se propisuju pozivom na dostavu ponuda te se kasnije primjenjuju tijekom pregleda i ocjene ponuda moraju biti razmjerni veličini, prirodi, složenosti nabave i ugovora koji proizlaze iz iste.

Načelo jednakog postupanja i zabrane diskriminacije

Ovo načelo osigurava nepristrano, cjelovito i objektivno ophođenje prema svim sudionicima u svim fazama projekta. Informacije su javno dostupne i jasno objašnjene svim potencijalnim sudionicima projekta. Nitko ne smije imati prednost zbog primjerice informacije o ponudi kojoj ostali ponuditelji nemaju pristup iz određenog razloga, tj. nije dopušteno pogodovanje određenom gospodarskom subjektu.

Načelo racionalnog i ekonomičnog trošenja sredstava

Načelo racionalnog i ekonomičnog trošenja sredstava odnosi se na usporedbu cijena i trenutne tržišne vrijednosti predmeta nabave, a u odnosu na ostvarenje svrhe projekta te konačnih rezultata i zadanih pokazatelja. EU novac koji se daju u projektima je javni novac prikupljen između ostalog od članica Unije. Dakle, taj novac je i novac građana Hrvatske pa je stoga važno da se s njim postupa racionalno i ekonomično bez nepotrebnih troškova.

Ciljevi i vrijednosti

Europska unija ima određene ciljeve koje želi ostvariti. Ti ciljevi su aktualni cijelo vrijeme, ali drugačije se opisuju kroz godine. Ciljevi su:

 • promicati mir, svoje vrijednosti i dobrobit svojih građana
 • nuditi slobodu, sigurnost i pravdu bez unutarnjih granica, s odgovarajućim mjerama na vanjskim granicama radi reguliranja azila i imigracije te sprečavanja i suzbijanja kriminala
 • uspostaviti unutarnje tržište
 • ostvariti održivi razvoj koji se temelji na uravnoteženom gospodarskom rastu i stabilnosti cijena te visoko konkurentnom tržišnom gospodarstvu s punom zaposlenosti i društvenim napretkom
 • zaštititi i poboljšati kvalitetu okoliša
 • promicati znanstveni i tehnološki napredak
 • boriti se protiv socijalne isključenosti i diskriminacije
 • promicati socijalnu pravdu i zaštitu, ravnopravnost žena i muškaraca te zaštitu prava djeteta
 • pojačati ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju te solidarnost među državama članicama
 • poštovati bogatu kulturnu i jezičnu raznolikost
 • uspostaviti ekonomsku i monetarnu uniju čija je valuta euro.

U svijetu EU želi postići sljedeće ciljeve:

 • podržavati i promicati svoje vrijednosti i interese
 • doprinositi miru i sigurnosti te održivom razvoju Zemlje
 • doprinositi solidarnosti i uzajamnom poštovanju među narodima, slobodnoj i poštenoj trgovini, iskorjenjivanju siromaštva i zaštiti ljudskih prava
 • strogo poštovati međunarodno pravo.

Temeljne vrijednosti EU su:

 • ljudsko dostojanstvo – u srži temeljnih prava, mora se poštovati i zaštitit
 • sloboda – sloboda kretanja, individualne slobode (poštovanje privatnog života, sloboda mišljenja, sloboda okupljanja, sloboda izražavanja i informiranja)
 • demokracija – uživanje političkih prava europskih građana (pravo kandidiranja i glasanja na izborima za Europski parlament, pravo na kandidiranje i glasanje u zemlji boravišta ili u matičnoj zemlji)
 • jednakost – jednakost svih građana pred zakonom, načelo ravnopravnosti muškaraca i žena, načelo jednake plaće za rad
 • vladavina prava – ugovori koje donose dobrovoljno i demokratski sve članice, neovisno pravosuđe, konačna nadležnost pripada Sudu Europske unije
 • ljudska prava – pravo na slobodu od diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije, pravo na zaštitu podataka, pravo na pristup pravosuđu.

Početkom svibnja kreću nove grupe polaznika edukacije Stručnjaka za EU fondove. Prijavite se, educirajte, upoznajte s procedurama i pravilima pripreme i provedbe projekata i postanite Stručnjak za EU fondove.

Više o EU PROJEKTIMA možete pročitati u tekstovima:

EU projekti i najčešće greške poduzetnika u provedbi EU projekata

Najveće zablude o EU fondovima

Najvažnije o projektima financiranima iz EU fondova

Elementi EU projekata - što se točno zahtijeva i traži?

Kako do potpore za komercijalizaciju inovacija

Što donosi Poziv Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća?

Digitalni vauleri 2022.

 

Photo: Pixabay

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje