Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
ZA POLJOPRIVREDNIKE

Nacionalni akcijski plan razvoja ekološke poljoprivrede 2023. – 2030.

Datum objave: 28. travanj 2022.

Trenutno je na e-Savjetovanja dostupan Prijedlog Nacionalnog akcijskog plana razvoja ekološke poljoprivrede 2023. – 2030. Radi se o strateškom dokumentu za utvrđivanje okosnice razvoja ekološke poljoprivrede i akvakulture u RH u sljedećih godinama. Osnovne informacije o prijedloga plana pročitajte u nastavku.

Definirana je vizija razvoja ekološke poljoprivrede i akvakulture do 2030. godine koja glasi „Održiv i konkurentan sektor hrvatske ekološke poljoprivrede i akvakulture, usklađen sa standardima visoke kvalitete te podržan učinkovitim upravljanjem prirodnim resursima i digitalizacijom." Također, definirani su i posebni ciljevi kao odgovor na identificirane prioritete i razvojne potrebe.

Posebni ciljevi:

a. Povećanje informiranosti i svijesti dionika u sustavu ekološke poljoprivrede i akvakulture

b. Poticanje uključivanja većeg broja proizvođača u ekološku poljoprivredu i akvakulturu

c. Jačanje lanca vrijednosti ekološke poljoprivrede i akvakulture

d. Podupiranje aktivnosti istraživanja i razvoja

e. Doprinos smanjenju emisija stakleničkih plinova, očuvanju bioraznolikosti, očuvanju tla, vode i zraka od onečišćenja iz poljoprivrede

Usporedbom ekološkog sektora RH i ekološkog sektora EU utvrđeno je sljedeće:

  • poljoprivredne površine namijenjene ekološkoj proizvodnji u Hrvatskoj bilježe snažan i kontinuiran rast, ali se još uvijek nalaze ispod prosjeka Europske unije
  • Hrvatska prati trendove na razini EU po pitanju strukture poljoprivrednih površina koje se koriste za ekološku proizvodnju
  • Hrvatska bilježi najveći rast u broju proizvođača na razini EU-a u razdoblju od 2012. do 2019. godine
  • Hrvatska bilježi razlike u ekološkom uzgoju životinja u odnosu na EU, a ekološka proizvodnja u akvakulturi još uvijek zaostaje za ostalim načinima ekološke proizvodnje diljem Europske unije
  • prihodi od maloprodaje proizvoda ekološke poljoprivrede u EU su u konstantnom porastu dok u RH isti stagniraju
  • prevlast velikih maloprodajnih trgovina za prodaju ekoloških proizvoda prisutna je u Hrvatskoj i većini država članica EU-a
  • voće i začini proizvedeni na ekološki način su namirnice koje se najviše uvoze u RH i EU iz trećih zemalja
  • potrošnja ekoloških poljoprivrednih proizvoda uvelike ovisi o platežnoj moći kupaca te cijeni samih ekoloških proizvoda
  • razni primjeri marketinških strategija za prodaju ekoloških proizvoda u EU predstavljaju primjere dobre prakse koje i hrvatski proizvođači ekoloških proizvoda, ali i ostali dionici u ekološkom sektoru mogu koristiti za poticanje kupovine ekoloških proizvoda
  • Eko-agroturizam u Hrvatskoj tek je u začecima dok u EU isti postaje sve popularniji.

U sklopu Nacionalnog akcijskog plana definirano je sedam grupa mjera:

01. Prijenos znanja (edukacija, savjetovanje)

02. Proizvodnja i prerada poljoprivrednih proizvoda

03. Ekološki sjemenski i sadni materijal

04. Udruživanje proizvođača i trženje ekoloških proizvoda

05. Potražnja ekoloških proizvoda

06. Istraživanje i razvoj novih tehnologija

07. Ekološka poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene.

Svi zainteresirani mogu pročitati prijedlog plana te dati svoj doprinos u obliku komentara.

 

Aktualne natječaje za poljoprivrednike možete pronaći ovdje.

 

Photo: Pixabay

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

VIŠE INFORMACIJA

Interesiraju Vas poticaji za poduzetničke projekte iz EU fondova? Možemo Vam pomoći.

Saznaj više

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje