Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
AKVAKULTURA U HRVATSKOJ

Nacionalni plan razvoja akvakulture u e-savjetovanju

Datum objave: 26. srpanj 2022.

U e-savjetovanje objavljen je Nacionalni plan razvoja akvakulture u Hrvatskoj. Za sve zainteresirane koji žele pogledati ili dati komentar, plan je dostupan još kratko vrijeme. Detaljnije o planu pročitajte u nastavku.

Nacionalni plan razvoja akvakulture (NPRA) za razdoblje od 2022. do 2027. godine je srednjoročni akt strateškog planiranja koji je značajan u pogledu planiranja razvoja i pozicioniranja djelatnosti akvakulture u Republici Hrvatskoj, ali i zbog daljnjeg održivog razvoja EU akvakulture.

U planu su naglašena četiri posebna cilja:

  • povećanje proizvodnosti i otpornosti proizvodnje u akvakulturi na klimatske promjene
  • jačanje konkurentnosti sektora akvakulture
  • jačanjem sektora akvakulture doprinijeti obnovi gospodarstva te unaprjeđenju uvjeta života u ruralnim i obalnim područjima
  • poticanje inovacija u sektoru akvakulture.

Svaki od utvrđenih posebnih ciljeva temelji se na nizu ključnih potreba i prilika za rast koji ukazuju na potrebne promjene radi ostvarenja vizije razvoja hrvatske akvakulture.

U prvom trogodišnjem razdoblju provedbe NPRA planirana su sredstva u Državnom proračunu na razdjelu MP kako je prikazano u sljedećoj tablici. 

NPRA izrađuje se usporedno s procesom programiranja nove financijske perspektive Europske unije 2021. - 2027. pa u trenutku izrade akta pa još nisu definirani svi mehanizmi provedbe i alokacije za sektor ribarstva i akvakulture. Alokacija, izvori financiranja i planirana sredstva, detaljnije će biti prikazani u provedbenim programima nadležnih tijela, tj. u dva akcijska plana. Okvirni trošak provedbe po posebnim ciljevima dan je u tabličnom prikazu.

Elektronsko savjetovanje s javnošću traje do 6. kolovoza 2022. godine.

 

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede

Photo: Pixabay

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

VIŠE INFORMACIJA

Interesiraju Vas poticaji za poduzetničke projekte iz EU fondova? Možemo Vam pomoći.

Saznaj više

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje