Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
HRVATSKI OTOCI

Nacionalni plan razvoja otoka 2021.- 2027. i Akcijski plan 2021.- 2023.

Datum objave: 27. prosinac 2021.

Nacionalni plan razvoja otoka predstavlja srednjoročni akt strateškog planiranja kojim se definira provedba ciljeva razvoja Hrvatske na području otoka. Planom se želi održati kontinuitet postojanja i provedbe politike razvoja otoka.

Nacionalni plan sadrži 17 otočnih programskih područja:

 • prometno povezivanje (pomorski, cestovni i zračni prijevoz)
 • vodoopskrba i odvodnja
 • gospodarski razvoj i poduzetništvo
 • demografska obnova
 • poljoprivreda, ribarstvo i lovstvo
 • gospodarenje otpadom
 • zdravstvena zaštita i razvoj telemedicine
 • elektroničke komunikacijske mreže vrlo velikog kapaciteta
 • zaštita prirode i okoliša
 • kultura i očuvanje kulturne baštine
 • predškolski odgoj, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje i znanost
 • čista energija, energetika, obnovljivi izvori energije, ublažavanje i prilagodba klimatskim promjenama
 • socijalna skrb
 • razvoj civilnog društva
 • turizam
 • stambeno zbrinjavanje
 • zaštita i korištenje malih povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka i otočića.

Srednjoročna vizija razvoja glasi:

Hrvatski otoci su nacionalna posebnost, poželjni za život, povezani i samodostatni, koriste svoje potencijale i resurse na načelima održivog razvoja. Jadransko more i otoci jesu vrijedan teritorijalni kapital Hrvatske.

Postavljeni prioriteti javne politike u srednjoročnom razdoblju su:

 • Kvaliteta življenja i dostupnost javnih usluga na otocima

Ciljevi: Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga stanovnicima otoka, Jačanje ljudskih potencijala u funkciji demografske i gospodarske revitalizacije

 • Održivi razvoj otočnog gospodarstva

Ciljevi: Poticanje poduzetničkog okruženja i jačanje konkurentnosti otočnog gospodarstva, Razvoj otočnih proizvoda i usluga

 • Pametno i održivo upravljanje otočnim resursima i okolišem

Ciljevi: Povećanje dostupnosti komunalne infrastrukture i unaprjeđenje sustava održivog gospodarenja otpadom, Razvoj i poticanje izgradnje sustava obnovljivih izvora energije, uporaba čiste energije i energetske učinkovitosti, Zaštita prirode i okoliša, smanjenje rizika te ublažavanje posljedica i jačanje otpornosti na klimatske promjene, Održivo korištenje i revitalizacija ukupnog otočnog prostora, kulturne baštine i otočnog identiteta

 • Mobilnost i povezivost otočnog prostora

Ciljevi: Unaprjeđenje IKT infrastrukture na otocima i digitalizacija, Poboljšanje otočne povezanosti

Postoje tri upravne razine nositelja razvojne politike: nacionalna, regionalna i lokalna.

Središnji nositelj otočne razvojne politike na nacionalnoj razini je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, tj. Uprava za otoke. Istarska, Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija čine regionalnu razinu nositelja otočne razvojne politike. Lokalnu razinu čini 51 jedinica lokalne samouprave na otocima i 8 jedinica lokalne samouprave na kopnu koje u svom sastavu imaju otoke.

Projekti na otocima financirat će se iz proračunskih izvora i sredstvima EU.

 

Izvor: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Photo: Pixabay

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

VIŠE INFORMACIJA

Interesiraju Vas poticaji za poduzetničke projekte iz EU fondova? Možemo Vam pomoći.

Saznaj više

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje