Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
HRVATSKI OTOCI

Nacionalni plan razvoja otoka 2021.- 2027. i Akcijski plan 2021.- 2023.

Datum objave: 27. prosinac 2021.

Nacionalni plan razvoja otoka predstavlja srednjoročni akt strateškog planiranja kojim se definira provedba ciljeva razvoja Hrvatske na području otoka. Planom se želi održati kontinuitet postojanja i provedbe politike razvoja otoka.

Nacionalni plan sadrži 17 otočnih programskih područja:

 • prometno povezivanje (pomorski, cestovni i zračni prijevoz)
 • vodoopskrba i odvodnja
 • gospodarski razvoj i poduzetništvo
 • demografska obnova
 • poljoprivreda, ribarstvo i lovstvo
 • gospodarenje otpadom
 • zdravstvena zaštita i razvoj telemedicine
 • elektroničke komunikacijske mreže vrlo velikog kapaciteta
 • zaštita prirode i okoliša
 • kultura i očuvanje kulturne baštine
 • predškolski odgoj, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje i znanost
 • čista energija, energetika, obnovljivi izvori energije, ublažavanje i prilagodba klimatskim promjenama
 • socijalna skrb
 • razvoj civilnog društva
 • turizam
 • stambeno zbrinjavanje
 • zaštita i korištenje malih povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka i otočića.

Srednjoročna vizija razvoja glasi:

Hrvatski otoci su nacionalna posebnost, poželjni za život, povezani i samodostatni, koriste svoje potencijale i resurse na načelima održivog razvoja. Jadransko more i otoci jesu vrijedan teritorijalni kapital Hrvatske.

Postavljeni prioriteti javne politike u srednjoročnom razdoblju su:

 • Kvaliteta življenja i dostupnost javnih usluga na otocima

Ciljevi: Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga stanovnicima otoka, Jačanje ljudskih potencijala u funkciji demografske i gospodarske revitalizacije

 • Održivi razvoj otočnog gospodarstva

Ciljevi: Poticanje poduzetničkog okruženja i jačanje konkurentnosti otočnog gospodarstva, Razvoj otočnih proizvoda i usluga

 • Pametno i održivo upravljanje otočnim resursima i okolišem

Ciljevi: Povećanje dostupnosti komunalne infrastrukture i unaprjeđenje sustava održivog gospodarenja otpadom, Razvoj i poticanje izgradnje sustava obnovljivih izvora energije, uporaba čiste energije i energetske učinkovitosti, Zaštita prirode i okoliša, smanjenje rizika te ublažavanje posljedica i jačanje otpornosti na klimatske promjene, Održivo korištenje i revitalizacija ukupnog otočnog prostora, kulturne baštine i otočnog identiteta

 • Mobilnost i povezivost otočnog prostora

Ciljevi: Unaprjeđenje IKT infrastrukture na otocima i digitalizacija, Poboljšanje otočne povezanosti

Postoje tri upravne razine nositelja razvojne politike: nacionalna, regionalna i lokalna.

Središnji nositelj otočne razvojne politike na nacionalnoj razini je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, tj. Uprava za otoke. Istarska, Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija čine regionalnu razinu nositelja otočne razvojne politike. Lokalnu razinu čini 51 jedinica lokalne samouprave na otocima i 8 jedinica lokalne samouprave na kopnu koje u svom sastavu imaju otoke.

Projekti na otocima financirat će se iz proračunskih izvora i sredstvima EU.

 

Izvor: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Photo: Pixabay

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje