Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Objava Poziva očekuje se u prvom kvartalu 2024.

Najava objave 2. Poziva za energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Datum objave: 30. siječanj 2024.

Dugoočekivani poziv „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo” iz okvira NPOO-a trebao bi konačno ugledati svijetlo dana. 

Uskoro se očekuje objava drugog Poziva „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo” iz okvira NPOO-a.

Predmet Poziva je poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih poduzeća (mid-caps), iz energetski intenzivnih industrija, koja će rezultirati energetski i resursno učinkovitijim gospodarstvom kroz promicanje kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama i/ili dekarbonizaciji, povećanju korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija.

Prihvatljivi su prijavitelji čija je djelatnost unutar sektora C, Prerađivačka industrija, prema NKD 2007:

 • 10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
 • 11 Proizvodnja pića
 • 13 Proizvodnja tekstila
 • 14 Proizvodnja odjeće
 • 16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja
 • 17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
 • 18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
 • 20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
 • 21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmac. pripravaka
 • 22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
 • 23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
 • 24 Proizvodnja metala
 • 25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
 • 28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
 • 31 Proizvodnja namještaja

Uvjet prihvatljivosti prijavitelja je da udio troškova energije u prihodu prijavitelja iznosi ei = 2,00% u 2023. godini (uključujući ETS postrojenja kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova znatno ispod relevantnih referentnih vrijednosti).

Ulaganje mora osigurati doprinose u vrijednosti od najmanje 20% ostvarivanju barem jednom od sljedećih ciljeva:

 • promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama;
 • dekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija.

Želite li samostalno naučiti pisati projektne prijave za financiranje iz EU fondova, u tijeku su upisi u novu grupu ONLINE edukacije STRUČNJAK ZA EU FONDOVELink na prijavu

Predviđeni rok za zaprimanje prijava je do kraja lipnja 2024. godine.

Ukupno raspoloživ iznos bespovratnih sredstava ovog Poziva iznosi 150 milijuna eura, od čega je 40% sredstava namijenjeno za mala i srednja poduzeća, te 60% za srednje kapitalizirana poduzeća.

Prihvatljive su sljedeće aktivnosti:

 • ulaganja u mjere neophodne za postizanje više razine energetske učinkovitosti, primjenu zelenih tehnologija u poslovnim procesima poduzeća s ciljem smanjenja negativnih učinaka na klimu i okoliš koji će rezultirati energetski učinkovitijom proizvodnjom i/ili dekarbonizacijom i smanjenjem štetnih emisija;
 • aktivnosti za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i/ili smanjenjem emisija CO2;
 • ulaganja neophodna za poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora (novougrađene kapacitete);
 • ulaganja u mjere za primjenu zelenih tehnologija u poslovnim procesima poduzeća s ciljem smanjenja negativnih učinaka na klimu i okoliš.

Iznosi potpora: 

 • Grupa 1. Mala i srednja poduzeća:
  • najniži iznos potpore: 70.000,00 EUR
  • najviši iznos potpore: 995.421,06 EUR
 • Grupa 2. Srednje kapitalizirana poduzeća:
  • najniži iznos potpore: 265.445,62 EUR
  • najviši iznos potpore: 4.645.298,29 EUR

Intenziteti potpora:

Prijavitelji moraju osigurati vlastiti udio sufinanciranja kroz:

 • Dostavu Obvezujućeg pisma namjere banke na iznos ukupne vrijednosti projekta umanjene za iznos traženih bespovratnih sredstava - ako se projekt sufinancira kroz kredit poslovne banke
 • U roku od 20 kalendarskih dana od dostave Odluke o financiranju putem sustava eNPOO, dostaviti dokaz da su na posebnom projektnom računu osigurana sredstva u iznosu od minimalno 15% ukupne vrijednosti projekta - ako se projekt sufinancira vlastitim sredstvima

 

Ako ste zainteresirani za prijavu obratite se izravno našim konzultantima! A nacrt poziva možete pronaći ovdje.

Photo: Pixabay

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje