Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
1.900.000.000,00 kn

NAJAVA potpore poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Datum objave: 05. svibanj 2022.

Najavljen je još jedan natječaj u okviru NPOO-a kojim se želi pružiti podrška ulaganju u modernizaciju industrijskih poslovnih procesa i modela, s naglaskom na zelenu tranziciju gospodarstva.

 

Cilj je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva aktualnim i budućim ekološkim zahtjevima, te utjecati na povećanu učinkovitost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta (ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina).

Vrijednost natječaja je 1.900.000.000,00 kn.

Ulaganja će biti namijenjena energetski intenzivnim industrijama, uključujući:

 • drvoprerađivačku
 • metaloprerađivačku,
 • građevinsku
 • prehrambenu,
 • tekstilnu,
 • kemijsku industriju.

Intenzitet potpore iznosi 20 – 50% prihvatljivih troškova (ovisno o vrsti potpore, veličini poduzeća i lokaciji ulaganja).

Indikativna raspodjela alokacije za ovu mjeru iznosi 40% za MSP-ove i 60% za srednje kapitalizirana poduzeća.

Prihvatljivi korisnici su mala, srednja i srednje kapitalizirana poduzeća (250 - 3.000 zaposlenika).

Prihvatljive aktivnosti:

 • ulaganja u inovacije procesa i organizacije poslovanja
 • ulaganja u izgradnju i opremanje poslovnih jedinica, podizanje tehnološke spremnosti poduzeća
 • potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti
 • potpore za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije
 • potpore za usavršavanje zaposlenih kako bi se olakšala stalna prilagodba promjenjivim poslovnim modelima, radnim uvjetima i novim trendovima
 • savjetodavne usluge za MSP-ove povezane s projektom ulaganja
 • potporne aktivnosti neophodne za provedbu projekta.

Za sljedeće dvije skupine dodijelit će se dodatni bodovi u postupku vrednovanja:

 • ulaganja u slabije razvijenim regijama gdje nedostaje srednje kapitaliziranih i velikih poduzeća, poduzeća sa snažnom integriranošću u globalnu trgovinu međunarodnih lanaca
 • poduzeća u vlasništvu žena.

Projekti moraju zadovoljiti kriterije očekivanih učinaka ulaganja financiranih ovom mjerom:

 • smanjenje štetnih emisija barem za 20%
 • prijavitelji će potpisati izjava da neće koristiti dodijeljena sredstva kako bi ulagali u aktivnosti koje potencijalno mogu naštetiti okolišu ili negativno utjecati na klimu
 • korištenje reciklata i oporabljivih materijala u ukupnom volumenu materijala u proizvodnji treba biti na razini od minimalno 20%
 • ako su uključene kapitalne investicije, procjena učinka na okoliš provest će se sukladno hrvatskom zakonodavstvu.

VAŽNO! Ne postoji univerzalna defincija za područje EU, ali srednje kapitalizirano poduzeće (Mid-cap poduzeće) definira se kao poduzeće s najmanje 250 te manje od 3.000 zaposlenika na puno radno vrijeme.

Poduzeće gubi svoj status Mid-cap poduzeća ako jedno ili više javnih tijela posjeduje 25% ili više kapitala/glasačkih prava osim onih koja su navedena pod definicijom Autonomnih poduzeća u nastavku koja mogu posjedovati 25% ali ne više od 50%. Poduzeće se smatra autonomnim ako ne posjeduje 25% ili više kapitala/glasačkih prava (prema tome koji iznos je viši) u jednom ili više drugih poduzeća, a niti jedno poduzeće ne posjeduje 25% ili više kapitala ili glasačkih prava (prema tome koji iznos je viši) u istome.

Iznimka: poduzeće se još uvijek smatra autonomnim ako sljedeći ulagači posjeduju do 50% kapitala/glasačkih prava i ne provode dominantni utjecaj: javne investicijske korporacije, tvrtke rizičnog kapitala (venture capital) i poslovni anđeli, sveučilišta i neprofitni istraživački centri, institucionalni ulagači, uključujući regionalne razvojne fondove, autonomne lokalne vlasti s godišnjim proračunom manjim od 10 milijuna eura i manje od 5.000 stanovnika.

 

Photo: Pixabay

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje