Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
1.900.000.000,00 kn

NAJAVA potpore poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Datum objave: 05. svibanj 2022.

Najavljen je još jedan natječaj u okviru NPOO-a kojim se želi pružiti podrška ulaganju u modernizaciju industrijskih poslovnih procesa i modela, s naglaskom na zelenu tranziciju gospodarstva.

 

Cilj je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva aktualnim i budućim ekološkim zahtjevima, te utjecati na povećanu učinkovitost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta (ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina).

Vrijednost natječaja je 1.900.000.000,00 kn.

Ulaganja će biti namijenjena energetski intenzivnim industrijama, uključujući:

 • drvoprerađivačku
 • metaloprerađivačku,
 • građevinsku
 • prehrambenu,
 • tekstilnu,
 • kemijsku industriju.

Intenzitet potpore iznosi 20 – 50% prihvatljivih troškova (ovisno o vrsti potpore, veličini poduzeća i lokaciji ulaganja).

Indikativna raspodjela alokacije za ovu mjeru iznosi 40% za MSP-ove i 60% za srednje kapitalizirana poduzeća.

Prihvatljivi korisnici su mala, srednja i srednje kapitalizirana poduzeća (250 - 3.000 zaposlenika).

Prihvatljive aktivnosti:

 • ulaganja u inovacije procesa i organizacije poslovanja
 • ulaganja u izgradnju i opremanje poslovnih jedinica, podizanje tehnološke spremnosti poduzeća
 • potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti
 • potpore za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije
 • potpore za usavršavanje zaposlenih kako bi se olakšala stalna prilagodba promjenjivim poslovnim modelima, radnim uvjetima i novim trendovima
 • savjetodavne usluge za MSP-ove povezane s projektom ulaganja
 • potporne aktivnosti neophodne za provedbu projekta.

Za sljedeće dvije skupine dodijelit će se dodatni bodovi u postupku vrednovanja:

 • ulaganja u slabije razvijenim regijama gdje nedostaje srednje kapitaliziranih i velikih poduzeća, poduzeća sa snažnom integriranošću u globalnu trgovinu međunarodnih lanaca
 • poduzeća u vlasništvu žena.

Projekti moraju zadovoljiti kriterije očekivanih učinaka ulaganja financiranih ovom mjerom:

 • smanjenje štetnih emisija barem za 20%
 • prijavitelji će potpisati izjava da neće koristiti dodijeljena sredstva kako bi ulagali u aktivnosti koje potencijalno mogu naštetiti okolišu ili negativno utjecati na klimu
 • korištenje reciklata i oporabljivih materijala u ukupnom volumenu materijala u proizvodnji treba biti na razini od minimalno 20%
 • ako su uključene kapitalne investicije, procjena učinka na okoliš provest će se sukladno hrvatskom zakonodavstvu.

VAŽNO! Ne postoji univerzalna defincija za područje EU, ali srednje kapitalizirano poduzeće (Mid-cap poduzeće) definira se kao poduzeće s najmanje 250 te manje od 3.000 zaposlenika na puno radno vrijeme.

Poduzeće gubi svoj status Mid-cap poduzeća ako jedno ili više javnih tijela posjeduje 25% ili više kapitala/glasačkih prava osim onih koja su navedena pod definicijom Autonomnih poduzeća u nastavku koja mogu posjedovati 25% ali ne više od 50%. Poduzeće se smatra autonomnim ako ne posjeduje 25% ili više kapitala/glasačkih prava (prema tome koji iznos je viši) u jednom ili više drugih poduzeća, a niti jedno poduzeće ne posjeduje 25% ili više kapitala ili glasačkih prava (prema tome koji iznos je viši) u istome.

Iznimka: poduzeće se još uvijek smatra autonomnim ako sljedeći ulagači posjeduju do 50% kapitala/glasačkih prava i ne provode dominantni utjecaj: javne investicijske korporacije, tvrtke rizičnog kapitala (venture capital) i poslovni anđeli, sveučilišta i neprofitni istraživački centri, institucionalni ulagači, uključujući regionalne razvojne fondove, autonomne lokalne vlasti s godišnjim proračunom manjim od 10 milijuna eura i manje od 5.000 stanovnika.

 

Photo: Pixabay

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

VIŠE INFORMACIJA

Interesiraju Vas poticaji za poduzetničke projekte iz EU fondova? Možemo Vam pomoći.

Saznaj više

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje