Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Popularna metoda financiranja

Najvažnije o leasingu

Datum objave: 09. lipanj 2021.

U današnjem svijetu promjena i brzog razvoja tehnologije moderna oprema danas već sutra postaje zastarjela. Isplati li se kupovati opremu ili postoji drugi način? Posljednjih desetak godina sve je veća popularnost leasinga kao metode financiranja. Ova metoda financiranja najviše je korištena prilikom nabave osobnih automobila, informatičke opreme, strojeva, nekretnina itd.

Što je leasing?

Leasing je pravni posao u kojem sudjeluju tri strane: dobavljač/proizvođač, davatelj/financijska ustanova/leasing društvo i primatelj leasinga. Davatelj leasinga stječe pravo vlasništva nad objektom leasinga kupnjom od  dobavljača. Sklapanjem ugovora o leasingu između primatelja i davatelja, primatelj stječe pravo korištenja objekta leasinga uz obvezu plaćanja ugovorene naknade. Zakonom o leasingu definirana su prava i obveze svih strana leasinga, ugovor o leasingu, financijsko izvještavanje i sl.

Izravni, neizravni i povratni leasing

Razlikuju se izravni, neizravni i povratni leasing s obzirom na položaj i broj subjekata koji sudjeluju u leasingu. Izravni leasing uključuje davatelja leasinga i primatelja leasinga. Davatelj leasinga je također i dobavljač objekta leasinga. Neizravni leasing ima tri strane - dobavljača, davatelja i primatelja leasinga. U povratnom leasingu sudjeluju davatelj i primatelj leasinga. Primatelj leasinga u ulozi dobavljača prodaje objekt leasinga davatelju koji zatim predaje objekt na korištenje primatelju uz obvezu plaćanja naknade.

Financijski i operativni leasing

Postoje financijski i operativni leasing s obzirom na sadržaj i obilježja posla. U financijskom i operativnom leasingu primatelj plaća davatelju leasinga naknadu u razdoblju korištenja objekta leasinga. No, kod financijskog leasinga primatelj je odgovoran za troškove amortizacije objekta. Kod naknade za plaćanje korištenja objekta gleda se cjelokupna vrijednost objekta. Primatelj može steći pravo vlasništva nad istim objektom kroz opciju kupnje po određenoj cijeni u trenutku izvršenja opcije koja je manja od stvarne vrijednosti objekta u tom trenutku. Pravo vlasništva nad objektom leasinga prenosi se na primatelja podmirenjem svih obveza iz ugovora i zadnje rate. Rizici i koristi u vezi vlasništva većim dijelom prelaze na primatelja leasinga. Primatelj ima pravo prikazati obračunatu amortizaciju kao trošak u računu dobiti i gubitka. Nedostatak financijskog leasinga je obveza iskazivanja dugoročne obveze u bilanci što utječe na zaduženost i kreditni rejting primatelja leasinga.

 

Kod operativnog leasinga ne postoji opcija kupnje, već se objekt nakon ugovorenog roka korištenja vraća davatelju leasinga. Troškove amortizacije snosi davatelj, rizici i koristi povezani s vlasništvom ne prelaze na primatelja leasinga te naknada koju primatelj plaća davatelju za korištenje objekta ne mora uzeti u obzir cjelokupnu vrijednost objekta leasinga. Obveza kod operativnog leasinga prikazuje se postepeno po primitku mjesečnog računa za leasing što ne utječe na kreditni rejting i zaduženost.

Koju vrstu leasinga odabrati?

Ovisno o potrebama i mogućnosti pomoću detaljne analize svaka tvrtka će odlučiti koja opcija joj najbolje odgovara. Kod odabira leasinga, za neke će bolja opcija biti financijski leasing dok će neki drugi odabrati operativni. Za svaku određenu situaciju i namjenu postoji povoljniji izbor.  

 

Pripremila: Iva Naletina

Photo: Pixabay

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje