Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Objava se očekuje do kraja ožujka 2022.

NATJEČAJ U NAJAVI – Energetska obnova višestambenih zgrada

Datum objave: 03. ožujak 2022.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine najavilo je dugo očekivani javni poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada koji bi službeno trebao biti objavljen do kraja ožujka.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na svojim je internetskim stranicama najavilo javni poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada koji bi službeno trebao biti objavljen do kraja ožujka ove godine.

Za energetsku obnovu višestambenih zgrada neoštećenih u potresu u okviru C6. Inicijative NPOO-a: Obnova zgrada, odnosno investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada, osigurana je alokacija u iznosu od 300 milijuna kuna.

U smislu ovog Poziva, višestambena zgrada je postojeća zgrada koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

  • najmanje 66% ukupne korisne površine koristi se za stanovanje;
  • ima tri (3) ili više stambenih jedinica;
  • njome upravlja upravitelj zgrade;
  • jedinstvena je arhitektonska cjelina;
  • nema više od 25% nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano

Pozivom se predviđa nekoliko kategorija obnove sukladno usvojenom Programu energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine

Integralna energetska obnova - obuhvaća kombinaciju više mjera energetske obnove, a obavezno uključuje jednu ili više mjera na ovojnici zgrade kojima se ostvaruje ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove

Dubinska obnova - obuhvaća mjere energetske učinkovitosti na ovojnici i tehničkim sustavima te rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje i primarne energije na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove

Sveobuhvatna obnova - obuhvaća optimalne mjere unaprjeđenja postojećeg stanja zgrade te osim mjera energetske obnove zgrade uključuje i mjere poput: povećanja sigurnosti u slučaju požara, mjere za osiguravanje zdravih klimatskih uvjeta, mjere za unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade

U skladu s NPOO, intenzitetom sufinanciranja do 60% podupirat će se integralna energetska obnova, a dubinska i sveobuhvatna obnova do 80% za radove i usluge nadzora. Također, za integralnu energetsku i dubinsku obnovu moguće ostvariti sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i upravljanja projektom do 85%, a u slučaju sveobuhvatne obnove do maksimalnih 100%.

Najniži iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 150 tisuća kuna, a najviši čak 22 milijuna kuna.

Sukladno Programu, minimalna obvezna tehnička dokumentacija za prijavu na poziv je glavni projekt energetske obnove, izrađen u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i propisima donesenima na temelju Zakona o gradnji, pravilima struke i posebnim propisima, kao i izvješće o provedenom energetskom pregledu te energetski certifikat prije obnove.

 

Više informacija o najavi poziva možete pronaći ovdje ili se obratite našim konzultantima.

 

Izvor: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

Photo: Pixabay

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje