Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
RURALNI RAZVOJ

Natječaj za podmjere 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi

Datum objave: 24. veljača 2022.

Objavljen je novi natječaj iz ruralnog razvoja, Natječaj za podmjere 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi. Ostale aktualne natječaje za poljoprivrednike možete pročitati ovdje.

Predmet natječaja  je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. za provedbu podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“. Svrha natječaja je dodjela potpore za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi.

Korisnici su javna tijela i pravne osobe koje se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora.

Natječaj vrijedi 10.000.000,00 kn. Visina potpore po korisniku računa se prema broju prihvatljivih aktivnosti i iznosi najviše do 50.000,00 eura (u protuvrijednosti u kunama) po pojedinoj aktivnosti.

Prihvatljivi troškovi navedeni su u Prilogu 4 natječaja, a neprihvatljivi troškovi su:

 • porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza
 • drugi porezi te propisane naknade i doprinosi (osim za troškove navedene u prihvatljivim troškovima)
 • kamate
 • rabljena poljoprivredna mehanizacija, strojevi, oprema
 • svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije opreme i mehanizacije koja nije predmet nabave ovoga Natječaja
 • troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja
 • nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi
 • plaće i druge naknade zaposlenika temeljem ugovora o radu, osim onih navedenih u Prilozima 3 i 4  Natječaja
 • novčane kazne, financijske kazne i troškovi sudskih postupaka
 • troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu
 • plaćanje gotovim novcem
 • troškovi vlastitog rada
 • opći i operativni troškovi.

Prijave kreću 01.03.2022. i traju do 31.03.2022.

 

Ako imate pitanja ili trebate pomoć kod prijave na neki natječaj ili javni poziv, slobodno potražite pomoć naših stručnjaka iz Androlić konzalting d.o.o. s iskustvom od pripreme i provedbe više od 140 projekata.

 

Photo: Pixabay

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje