Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
RURALNI RAZVOJ

Natječaj za podmjere 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi

Datum objave: 24. veljača 2022.

Objavljen je novi natječaj iz ruralnog razvoja, Natječaj za podmjere 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi. Ostale aktualne natječaje za poljoprivrednike možete pročitati ovdje.

Predmet natječaja  je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. za provedbu podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“. Svrha natječaja je dodjela potpore za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi.

Korisnici su javna tijela i pravne osobe koje se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora.

Natječaj vrijedi 10.000.000,00 kn. Visina potpore po korisniku računa se prema broju prihvatljivih aktivnosti i iznosi najviše do 50.000,00 eura (u protuvrijednosti u kunama) po pojedinoj aktivnosti.

Prihvatljivi troškovi navedeni su u Prilogu 4 natječaja, a neprihvatljivi troškovi su:

 • porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza
 • drugi porezi te propisane naknade i doprinosi (osim za troškove navedene u prihvatljivim troškovima)
 • kamate
 • rabljena poljoprivredna mehanizacija, strojevi, oprema
 • svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije opreme i mehanizacije koja nije predmet nabave ovoga Natječaja
 • troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja
 • nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi
 • plaće i druge naknade zaposlenika temeljem ugovora o radu, osim onih navedenih u Prilozima 3 i 4  Natječaja
 • novčane kazne, financijske kazne i troškovi sudskih postupaka
 • troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu
 • plaćanje gotovim novcem
 • troškovi vlastitog rada
 • opći i operativni troškovi.

Prijave kreću 01.03.2022. i traju do 31.03.2022.

 

Ako imate pitanja ili trebate pomoć kod prijave na neki natječaj ili javni poziv, slobodno potražite pomoć naših stručnjaka iz Androlić konzalting d.o.o. s iskustvom od pripreme i provedbe više od 140 projekata.

 

Photo: Pixabay

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

VIŠE INFORMACIJA

Interesiraju Vas poticaji za poduzetničke projekte iz EU fondova? Možemo Vam pomoći.

Saznaj više

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje