Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
RURALNI RAZVOJ

Natječaj vrijedan 100.000.000,00 kn

Datum objave: 16. svibanj 2022.

Objavljen je još jedan natječaj iz područja ruralnog razvoja. Radi se o Natječaju za tip operacije 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima. Detaljnije o natječaju pročitajte u nastavku teksta.

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. za provedbu Podmjere 8.6 „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“ – provedba tipa operacije 8.6.1 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“.

Svrha Natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima. Natječaj vrijedi 100.000.000,00 kn.

Prihvatljivi korisnici su obrti, trgovačka društva i šumoposjednici u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća te šumoposjednici fizičke osobe koji nisu poduzetnici. Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 Natječaja.

Intenzitet javne potpore iznosi do 50%. Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000,00 eura, a najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 700.000,00 eura. Projektni prijedlozi primaju se od 11. srpnja 2022. i traju do 30. rujna 2022.

Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:

a. troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 37.500,00 kuna

b. troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 75.000,00 kuna

c. troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u podstavcima a. i b. ovoga stavka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

Za pomoć ili pitanja u vezi javnih natječaja, slobodno se obratite našim konzultantima za EU fondove, za stručnu podršku kod pripreme projektne prijave.

 

Izvor: Ruralni razvoj

Photo: Pixabay

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje