Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Program ruralnog razvoja

Natječaji iz ruralnog razvoja do kraja godine

Datum objave: 11. kolovoz 2021.

Još uvijek su otvorena tri natječaja iz mjere 4.1.1. Programa ruralnog razvoja. Slijedi kratak pregled preostalih nekoliko natječaja iz ruralnog razvoja na koje se može prijaviti projekt.

Natječaj za tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Vrijednost natječaja je 120.000.000,00 kn. Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog potresom 22.02.2020. godine i potresima od 28.12.2020. godine kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

Potencijalni korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Krajnji rok za prijavu je 13.09.2021.

Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu 

Natječaj vrijedi 250.000.000,00 kn. Svrha Natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

Potencijalni korisnici su jedinice lokalne samouprave, Trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave, dobrovoljna vatrogasna društva i javne ustanove dječji vrtići.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 15.000,00 eura u kunskoj protuvrijednost, a najviša do 1.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Natječaj je otvoren do 30.09.2021.

Natječaj za tip operacije 16.1.2. Operativne skupine 

Svrha natječaja je dodjela potpore za provedbu projekata operativnih skupina ugovorenih temeljem Natječaja za provedbu Podmjere 16.1. „Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“ – provedba tipa operacije 16.1.1 „Potpora za osnivanje operativnih skupina“ od 10. lipnja 2020. godine (u daljnjem tekstu: Natječaj za provedbu tipa operacije 16.1.1). Iznos raspoloživih sredstava je 4.500.000,00 kn. Potencijalni korisnici su operativne skupine koje s Agencijom za plaćanja imaju sklopljene ugovore o financiranju za tip operacije 16.1.1. Najniži iznos javne potpore po projektu je 30.000,00 eura, a najviši 200.000,00 eura. Natječaj traje do 31.08.2021.

Natječaj za podmjeru 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

Natječaj je vrijedan 140.000.000,00 kn. Svrha Natječaja je dodjela potpore za financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja za police osiguranja koje ispunjavaju uvjete iz podtočke 2.3 Natječaja.

Potencijalni korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje ispunjavaju uvjete iz točke 2. Natječaja. Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, a projekt se može prijaviti do 31.12.2021.

Natječaj za tip operacije 3.1.1 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

Raspoloživa sredstva natječaja iznose 8.500.000,00 kn.  Svrha Natječaja je podizanje vrijednosti domaćih poljoprivrednih proizvoda kroz sudjelovanje u sustavima kvalitete s ciljem stvaranja njihove prepoznatljivosti na tržištu.

Potencijalni korisnici su aktivni poljoprivrednici u smislu članka 9. Uredbe (EU) br. 1307/2013 upisani u Upisnik poljoprivrednika u skladu s nacionalnim zakonodavstvom u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Iznos godišnje javne potpore je 3.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, a maksimalan iznos javne potpore za 5 godina iznosi 15.000,00 eura. Natječaj je otvoren do 31.12.2021.

 

Za detaljnije informacije o pojedinim natječajima i prijavama slobodno kontaktirajte naše konzultante

 

Photo: Pixabay

 

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje