Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Milijuni iz Programa ruralnog razvoja u rukama lokalnih akcijskih grupa

Natječaji LAG-ova sukladni tipu operacije 4.1.1. - razvoj PG-a, i tipu operacije 7.4.1. - temeljne usluge za lokalno stanovništvo

Datum objave: 29. ožujak 2019.

Kada je početkom veljače objavljen indikativni plan natječaja za Program ruralnog razvoja u 2019. godini bilo je istaknuto da su sva sredstva za operacije 6.1.1. (potpora mladim poljoprivrednicima), 6.3.1. (potpora malim poljoprivrednicima) i 4.1.1. potrošena i da u 2019. godini neće biti tih natječaja.

No, poljoprivrednici ne moraju strahovati jer se i dalje mogu javljati na spomenute natječaje i ostvarivati potporu iz Programa ruralnog razvoja, a to mogu učiniti putem natječaja koje raspisuju i provode 54 lokalne akcijske grupe (LAG-ovi).

Lokalne akcijske grupe će raspisivati i provoditi natječaje, a poljoprivrednici će se moći prijaviti na natječaj one lokalne akcijske grupe kojoj pripadaju prema sjedištu poljoprivrednog gospodarstva.

U nastavku donosimo kratak pregled otvorenih natječaja LAG-ova na području sjeverozapadne Hrvatske (Međimurska, Varaždinska, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka i Zagrebačka županija).

LAG Mura – Drava

Obuhvaća općine Orehovica, Goričan, Donji Kraljevec, Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava, Kotoriba i Legrad i grad Prelog.

 • Objavljen natječaj za Mjeru 1P1-M2  “Povećanje kapaciteta i modernizacija PG-ova“, a koja je sukladna tipu operacije 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH
 • Rok za podnošenje prijava je 19.04.2019.
 • Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, dok najviša vrijednost iznosi 29.900 EUR u kunskoj protuvrijednosti

LAG Zagorje – Sutla

Obuhvaća općine Kumrovec, Sveti Križ Začretje, Krapinske Toplice, Kraljevec na Sutli, Hum na Sutli, Desinić, Tuhelj, Zagorska Sela i gradovi Pregrada, Klanjec i Zabok.

 • Objavljen natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“
 • Rok za podnošenje prijava je od 02.04.2019. do 03.05.2019.
 • Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, dok najviša vrijednost iznosi 30.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

Kod oba dva natječaja intenzitet potpore iznosi do 50%  ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a za mlade poljoprivrednike intenzitet potpore uvećava se za 20 % uz uvjete sukladno Natječaju.

Također, sljedeće vrijedi kod oba natječaja:

 • prihvatljivi prijavitelji su:
  • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
  • Proizvođačke organizacije
 • Prihvatljive aktivnosti i troškovi su:
  • gradnja i/ili opremanje objekata za držanje životinja
  • gradnja i/ili opremanje zatvorenih prostora i objekata za uzgoj bilja, sjemena, sadnog materijala te gljiva
  • gradnja i/ili opremanje objekata za skladištenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda
  • nabava nove poljoprivredne mehanizacije i opreme
  • restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada
  • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta
  • prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013
  • uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
  • troškovi izrade tehničke i projektne dokumentacije, izrade poslovnog plana

Projekti se moraju provoditi na području LAG obuhvata.

Osim natječaja usmjerenih na ulaganja u razvoj poljoprivrednih gospodarstava, LAG-ovi Prigorje i Zeleni bregi su raspisali natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1., koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.

LAG Prigorje

Obuhvaća općine Brckovljani, Gradec, Farakaševac, Rakovec, Rugvica, Sokolovac, Sveti Ivan Žabno i gradovi Dugo Selo, Vrbovec i Križevci.

 • Rok za podnošenje prijava je do 15.04.2019.
 • Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, dok najviša vrijednost iznosi 35.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

LAG Zeleni bregi

Obuhvaća općine Bedekovčina, Bedenica, Bistra, Đurmanec, Gornja Stubica, Jakovlje, Jesenje, Lobor, Mače, Marija Bistrica, Mihovljan, Novi Golubovec, Petrovsko, Radoboj, Stubičke Toplice, Veliko Trgovišće, Zlatar Bistrica i gradove Donja Stubica, Krapina, Oroslavje, Sveti Ivan Zelina i Zlatar.

 • Rok za podnošenje prijava je do 01.05.2019.
 • Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, dok najviša vrijednost iznosi 20.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

Sljedeće vrijedi za oba natječaja:

 • Prihvatljivi prijavitelji su:
  • jedinica lokalne samouprave
  • trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
  • javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola
  • udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)
  • vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo
 • Prihvatljiva ulaganja u sklopu ovog natječaja su ulaganja u građenje i opremanje: vatrogasnog doma i spremišta, društvenog doma/kulturnog centara, planinarskog doma i skloništa, turističkog informativnog centra, dječjeg igrališta, sportske građevine, objekta za slatkovodni sportski ribolov, rekreacijske zona na rijekama i jezerima, biciklističke staza i traka, tematskog puta i parka, građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece (dječji vrtići), javne zelene površine (park i slično), pješačke staze (koja nije sastavni dio ceste), pješačke zone, otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste), groblja, tržnice, javne prometne površine.
 • Intenzitet potpore
  • do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području JLS koja se razvrstava u VII. i VIII. Skupinu
  • do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području JLS koja se razvrstava u VII. i VIII. Skupinu
  • do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području JLS koja se razvrstava u VII. i VIII. Skupinu

Osim ovih natječaja, poljoprivrednicima su dostupna sredstva iz trenutno otvorenih natječaja u sklopu Programa ruralnog razvoja, te iz ESIF mikro i malih zajmova za Ruralni razvoj.

Ako ste zainteresirani za prijavu na neki od natječaja ili želite više informacija o ovim ali i drugim natječajima ili zajmovima, javite nam se s povjerenjem na [email protected].

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje