Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Milijuni iz Programa ruralnog razvoja u rukama lokalnih akcijskih grupa

Natječaji LAG-ova sukladni tipu operacije 4.1.1. - razvoj PG-a, i tipu operacije 7.4.1. - temeljne usluge za lokalno stanovništvo

Datum objave: 29. ožujak 2019.

Kada je početkom veljače objavljen indikativni plan natječaja za Program ruralnog razvoja u 2019. godini bilo je istaknuto da su sva sredstva za operacije 6.1.1. (potpora mladim poljoprivrednicima), 6.3.1. (potpora malim poljoprivrednicima) i 4.1.1. potrošena i da u 2019. godini neće biti tih natječaja.

No, poljoprivrednici ne moraju strahovati jer se i dalje mogu javljati na spomenute natječaje i ostvarivati potporu iz Programa ruralnog razvoja, a to mogu učiniti putem natječaja koje raspisuju i provode 54 lokalne akcijske grupe (LAG-ovi).

Lokalne akcijske grupe će raspisivati i provoditi natječaje, a poljoprivrednici će se moći prijaviti na natječaj one lokalne akcijske grupe kojoj pripadaju prema sjedištu poljoprivrednog gospodarstva.

U nastavku donosimo kratak pregled otvorenih natječaja LAG-ova na području sjeverozapadne Hrvatske (Međimurska, Varaždinska, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka i Zagrebačka županija).

LAG Mura – Drava

Obuhvaća općine Orehovica, Goričan, Donji Kraljevec, Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava, Kotoriba i Legrad i grad Prelog.

 • Objavljen natječaj za Mjeru 1P1-M2  “Povećanje kapaciteta i modernizacija PG-ova“, a koja je sukladna tipu operacije 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH
 • Rok za podnošenje prijava je 19.04.2019.
 • Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, dok najviša vrijednost iznosi 29.900 EUR u kunskoj protuvrijednosti

LAG Zagorje – Sutla

Obuhvaća općine Kumrovec, Sveti Križ Začretje, Krapinske Toplice, Kraljevec na Sutli, Hum na Sutli, Desinić, Tuhelj, Zagorska Sela i gradovi Pregrada, Klanjec i Zabok.

 • Objavljen natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“
 • Rok za podnošenje prijava je od 02.04.2019. do 03.05.2019.
 • Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, dok najviša vrijednost iznosi 30.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

Kod oba dva natječaja intenzitet potpore iznosi do 50%  ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a za mlade poljoprivrednike intenzitet potpore uvećava se za 20 % uz uvjete sukladno Natječaju.

Također, sljedeće vrijedi kod oba natječaja:

 • prihvatljivi prijavitelji su:
  • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
  • Proizvođačke organizacije
 • Prihvatljive aktivnosti i troškovi su:
  • gradnja i/ili opremanje objekata za držanje životinja
  • gradnja i/ili opremanje zatvorenih prostora i objekata za uzgoj bilja, sjemena, sadnog materijala te gljiva
  • gradnja i/ili opremanje objekata za skladištenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda
  • nabava nove poljoprivredne mehanizacije i opreme
  • restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada
  • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta
  • prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013
  • uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
  • troškovi izrade tehničke i projektne dokumentacije, izrade poslovnog plana

Projekti se moraju provoditi na području LAG obuhvata.

Osim natječaja usmjerenih na ulaganja u razvoj poljoprivrednih gospodarstava, LAG-ovi Prigorje i Zeleni bregi su raspisali natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1., koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.

LAG Prigorje

Obuhvaća općine Brckovljani, Gradec, Farakaševac, Rakovec, Rugvica, Sokolovac, Sveti Ivan Žabno i gradovi Dugo Selo, Vrbovec i Križevci.

 • Rok za podnošenje prijava je do 15.04.2019.
 • Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, dok najviša vrijednost iznosi 35.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

LAG Zeleni bregi

Obuhvaća općine Bedekovčina, Bedenica, Bistra, Đurmanec, Gornja Stubica, Jakovlje, Jesenje, Lobor, Mače, Marija Bistrica, Mihovljan, Novi Golubovec, Petrovsko, Radoboj, Stubičke Toplice, Veliko Trgovišće, Zlatar Bistrica i gradove Donja Stubica, Krapina, Oroslavje, Sveti Ivan Zelina i Zlatar.

 • Rok za podnošenje prijava je do 01.05.2019.
 • Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, dok najviša vrijednost iznosi 20.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

Sljedeće vrijedi za oba natječaja:

 • Prihvatljivi prijavitelji su:
  • jedinica lokalne samouprave
  • trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
  • javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola
  • udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)
  • vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo
 • Prihvatljiva ulaganja u sklopu ovog natječaja su ulaganja u građenje i opremanje: vatrogasnog doma i spremišta, društvenog doma/kulturnog centara, planinarskog doma i skloništa, turističkog informativnog centra, dječjeg igrališta, sportske građevine, objekta za slatkovodni sportski ribolov, rekreacijske zona na rijekama i jezerima, biciklističke staza i traka, tematskog puta i parka, građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece (dječji vrtići), javne zelene površine (park i slično), pješačke staze (koja nije sastavni dio ceste), pješačke zone, otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste), groblja, tržnice, javne prometne površine.
 • Intenzitet potpore
  • do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području JLS koja se razvrstava u VII. i VIII. Skupinu
  • do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području JLS koja se razvrstava u VII. i VIII. Skupinu
  • do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području JLS koja se razvrstava u VII. i VIII. Skupinu

Osim ovih natječaja, poljoprivrednicima su dostupna sredstva iz trenutno otvorenih natječaja u sklopu Programa ruralnog razvoja, te iz ESIF mikro i malih zajmova za Ruralni razvoj.

Ako ste zainteresirani za prijavu na neki od natječaja ili želite više informacija o ovim ali i drugim natječajima ili zajmovima, javite nam se s povjerenjem na [email protected].

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

VIŠE INFORMACIJA

Interesiraju Vas poticaji za poduzetničke projekte iz EU fondova? Možemo Vam pomoći.

Saznaj više

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje