Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
SEKTOR ŠUMARSTVA

Natječaji vrijedni 145 milijuna kuna

Datum objave: 07. travanj 2022.

Za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i konzultacije dostupna su dva natječaja za sektor šumarstva. Savjetovanje je otvoreno i moguće do 15.04.2022. U nastavku teksta detaljnije saznajte o kojim točno natječajima je riječ.

Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“ – nacrt
Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ - provedbu tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“.

Svrha Natječaja je dodjela sredstava za prevođenje degradiranih šumskih sastojina, šumskih sastojina narušene strukture po vrstama drveća i šumskih kultura u mješovite sastojine autohtonih vrsta drveća visokog uzgojnog oblika.
Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama te udruge šumoposjednika.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 45.000.000,00 kn. Visina javne potpore po projektu iznosi od 5.000,00 do 700.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti. Intenzitet javne potpore je 100% iz Instrumenta Europske unije za oporavak.

Natječaj za provedbu tipa operacije 8.6.1 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“ – nacrt
Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. za provedbu Podmjere 8.6 „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“ – provedba tipa operacije 8.6.1 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“.

Svrha Natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima.

Prihvatljivi korisnici su obrti, trgovačka društva, šumoposjednici, udruge šumoposjednika u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća u skladu s definicijom iz Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 100.000.000,00 kn. Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000,00 eura, a najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 700.000,00 eura. Intenzitet javne potpore je do 50%.

Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:

  • troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 37.500,00 kuna
  • troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 75.000,00 kuna i
  • troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u podstavcima a. i b. ovoga stavka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

 

Ako vam treba pomoć prilikom pisanja projektne prijave ili provedbe projekta, obratite se tvrtki Androlić konzalting čiji stručnjaci imaju bogato iskustvo u EU projektima.

 

Izvor: Ruralni razvoj

Photo: Pixabay

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje