Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Eurostars-3 i EIT Food Program

Nove mogućnosti financiranja inovativnih MSP-ova i poljoprivrednih proizvođača

Datum objave: 08. veljača 2023.

Hrvatskim mikro, malim i srednjim poduzetnicima, te OPG-ovima i poljoprivrednim proizvođačima dostupni su novi izvori sufinanciranja njihovih inovativnih ideja. Radi se o sljedećim pozivima:

4. poziv u sklopu programa European Partnership on Innovative SMEs/Eurostars-3

Eurostars je dio Europskog partnerstva za inovativna mala i srednja poduzeća. Partnerstvo sufinancira EU kroz Horizon Europe.  Eurostars je instrument financiranja koji podržava inovativna mala i srednja poduzeća i projektne partnere (velike tvrtke, sveučilišta, istraživačke organizacije i druge vrste organizacija) financiranjem međunarodnih zajedničkih istraživačko-razvojnih i inovacijskih projekata.

MSP-ovi svoju prijavu projekta istraživanja i razvoja i inovacija podnose centralno EUREKA Tajništvu (Bruxelles) na engleskom jeziku između 10. veljače 2023. i 13. travnja 2023. u 14:00 CET korištenjem projektne platforme.

Glavni partner na projektu mora biti malo ili srednje trgovačko društvo koje se bavi istraživanjem i razvojem, a uloga malih i srednjih poduzeća u partnerstvu mora biti značajna te moraju sudjelovati s minimalno 50 % projektnih troškova. Ostali partneri mogu biti poduzeća ili druga vrsta organizacije ukoliko su prihvatljivi prijavitelji u svojoj državi članici programa.

Prihvatljive su sve djelatnosti iz svih sektorskih područja, a opravdani troškovi su troškovi plaća projektnog tima, amortizacija, troškovi vanjskih usluga, troškovi putovanja te ostali razvojni troškovi. Predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci ili manje, a krajnji cilj je razvoj novog proizvoda, usluge ili procesa. Intenzitet financiranja za mikro i mala poduzeća je 60 %, dok za srednja poduzeća iznosi 50 %.

EUREKA Tajništvo ocjenjuje prihvatljivost projekta i organizira tehnološku evaluaciju, dok HAMAG-BICRO financijski ocjenjuje hrvatske prijavitelje u projektu.

Više o mogućnostima prijave možete pronaći ovdje.

EIT Food Test Farms

Pozivaju se poljoprivrednici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva ili tvrtke iz poljoprivredno-prehrambenog sektora koje se bave primarnom proizvodnjom hrane, za suradnju s inovativnim start-up tvrtkama iz Europe kojima će dati pristup svojim poljoprivrednim gospodarstvima ili postrojenjima u cilju testiranja i dokazivanja njihovih inovativnih rješenja!

Program Test Farms temelji se na provedenom istraživanju među start-up tvrtkama iz poljoprivredno-prehrambenog sektora koje su navele postojanje poteškoća u pronalasku poljoprivrednih zemljišta gdje bi testirali i dokazali svoje inovacije te pristupili novim tržištima. 

EIT Food nudi 1.500 eura naknade za tvrtke koje daju pristup svojim poljoprivrednim gospodarstvima i postrojenjima start-up tvrtkama („Test-bed“), a koji se odnosi na uspješno povezivanje sa start-up tvrtkama i testiranje inovativnih rješenja na određenim vrstama usjeva i životinja te 5.000 eura naknade za tvrtke koje daju pristup svojim poljoprivrednim gospodarstvima i postrojenjima start-up tvrtkama („Test-bed“), a koji se odnosi na uspješno povezivanje sa start-up tvrtkama i testiranje inovativnih rješenja u postrojenjima za primarnu proizvodnju hrane.

Zainteresirani poljoprivrednici i tvrtke mogu podnositi svoje prijave do 28. veljače 2028.

Više o mogućnostima prijave možete pronaći ovdje.

 

Ako ste zainteresirani za prijavu na jedan od ova poziva, slobodno nas kontaktirate kako bi detaljnije provjerili uvjete prihvatljivosti i mogućnosti prijave.

 

Photo: Pixabay

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje