Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Dostupno 70 milijuna EUR

Novi natječaji za poljoprivrednike!

Datum objave: 05. prosinac 2023.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dva nova natječaja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027. usmjerene na poljoprivrednike i unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje, te na uvođenje obnovljivih izvora energije.

73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Prihvatljivi korisnici su:

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
 • proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija
 • ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva veće od 10.000 EUR SO za projekte u sektoru voća (uključujući masline i vinovu lozu), povrća (uključujući krumpir i gljive) i cvijeća, izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga
 • ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva veće od 15.000 EUR SO za projekte u ostalim sektorima

Prihvatljivi troškovi su:

 • opći troškovi
  • troškovi pripreme poslovnog plana
  • troškovi pripreme dokumentacije i/ili provedbe projekta, uključujući i provedbu postupaka nabave
  • troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora
 • nematerijalni troškovi
  • računalni programi, patenti, licence, autorska prava, robni žigovi
  • ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem
 • materijalni troškovi
  • građenje i/ili opremanje objekata za životinje, staklenika, plastenika i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena, sadnog materijala i gljiva
  • građenje i/ili opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima koji su u funkciji osnovne djelatnosti
  • uvođenje biosigurnosnih mjera u okviru postojećih objekata za držanje životinja
  • građenje i/ili opremanje objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, ljuštenje, guljenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje
  • građenje i/ili opremanje sustava za navodnjavanje
  • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih primarnih poljoprivrednih proizvoda
  • oprema za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
  • kupnja poljoprivredne mehanizacije
  • kupnja gospodarskih vozila
  • sustavi za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena
  • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta
  • građenje i/ili opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate
  • strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva
  • građenje i/ili opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora
  • građenje i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje biomase za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za vlastite potrebe
  • građenje i/ili opremanje objekata za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu
  • kupnja strojeva za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama

Visina potpore iznosi od 15.000 EUR do 2.000.000 EUR.

Intenzitet potpore:

 • 65% ukupnih prihvatljivih troškova, a može se uvećati do 80% za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici
 • 100% ukupnih prihvatljivih troškova koji se odnose isključivo na ulaganja u uvođenje biosigurnosnih mjera

Prijave se zaprimaju od 19. veljače 2024. do 27. ožujka 2024.

 

73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije

Prihvatljivi korisnici su:

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, uključujući proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija
 • fizičke i pravne osobe (uključujući proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija) registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru.
 • ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 do 250.000 EUR SO (izuzev zadruga i proizvođačkih organizacija)

Uvjeti prihvatljivosti ulaganja:

 • Proizvedena energija koristi se isključivo za podmirenje vlastitih potreba gospodarstva
 • Ulaganja u postrojenja za proizvodnju solarne energije prihvatljiva su na postojećim objektima ili na novom postolju, pri čemu građenje samostalnih građevina fotonaponskih elektrana nije prihvatljivo na površinama vrednovanima kao P1 i P2 poljoprivredno zemljište, u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.
 • Postrojenje koje koristi OIE mora imati instaliranu snagu manju ili jednaku priključnoj snazi poljoprivrednog gospodarstva.
 • Prije građenja potrebno je ishoditi potvrdu na glavni projekt proizvodnog postrojenja izdanu od strane operatera distribucijskog sustava.

Prihvatljivi troškovi su:

 • opći troškovi
  • troškovi pripreme poslovnog plana
  • troškovi pripreme dokumentacije i/ili provedbe projekta, uključujući i provedbu postupaka nabave
  • troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora
 • nematerijalni troškovi
  • računalni programi, patenti, licence, autorska prava, robni žigovi
  • ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem
 • materijalni troškovi
  • građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje biomase za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom.
  • građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora(biomasa, solarna energija (isključujući rekonstrukciju fotonaponskih elektrana), bioplin) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom.

Visina potpore iznosi od 15.000 EUR do 300.000 EUR.

Intenzitet potpore:

 •  65% ukupnih prihvatljivih troškova, a može se uvećati do 80% za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici

Prijave se zaprimaju od 04. ožujka 2024. do 04. travnja 2024.

 

Više informacija možete pronaći na linkovima:

73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije

Ili se obratite našim konzultantima!

Photo: Pixabay

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje