Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Postupci nabava u EU projektima

Novi pravilnik za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN)

Datum objave: 04. travanj 2022.

Početkom travnja objavljena su dva nova javna poziva, Komercijalizacija inovacija i Potpore za novoosnovana poduzeća, vrijedna 521 milijuna kuna. U sklopu dokumentacije objavljen je i prilog PRAVILA O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVA ZA NEOBVEZNIKE ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NOJN). Više o prilogu za postupke nabave u nastavku teksta.

Prilikom postupka nabave moraju se poštovati tri načela:

  • ​​​​​načelo izbjegavanja sukoba interesa
  • načelo razmjernosti
  • načelo racionalnog i ekonomičnog trošenja sredstava.

Postupak nabave s jednim ponuditeljem

Postupak nabave s jednim ponuditeljem mogući je za nabavu roba i usluga čija je ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave iznosi do 1.000.000,00 kuna (uključujući 1.000.000,00 kn), odnosno za nabavu radova do 5.000.000,00 kuna (uključujući 5.000.000,00 kn), te iznimno kod projekata istraživanja i razvoja, koji se prvenstveno odnose na eksperimentalni razvoj, primjerice, razvoj tržišno upotrebljivog prototipa ili pilot-projekta koji je nužno konačni proizvod, neovisno o iznosu predmeta nabave. NOJN-ovi mogu sklopiti s jednim ponuditeljem pisani ugovor s pružateljem usluga/dobavljačem roba/izvođačem radova ili izdati narudžbenicu. Cijena ugovora ili narudžbenice može biti izražena brojkama u apsolutnom iznosu ili u vrijednosti, tj. u relativnom (postotnom) iznosu te ne smije biti neodređena u smislu Zakona o obveznim odnosima.

Poziv na dostavu ponuda

NOJN mora objaviti Poziv za dostavu ponuda u slučaju nabavu roba i usluga čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave iznosi iznad 1.000.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova iznad 5.000.000,00 kuna. Poziv na dostavu ponuda se mora objaviti na internetskoj stranici www.planoporavka.gov.hr.

Kriterij za odabir ponude može biti:

  • najniža cijena
  • ekonomski najpovoljnija ponuda.

Izmjenama pravilnika olakšat će se i ubrzati postupci nabave što će potencijalno smanjiti pogreške. Pogreške se često događaju upravo prilikom postupaka nabave. Pogreške mogu rezultirati financijskim korekcijama što nije povoljno za korisnike koji provode nabavu u sklopu projekta.

 

Photo: Pixabay

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje