Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Ministarstvo poljoprivrede osiguralo dodatnih 2,1 milijun eura!

Objavljen Drugi natječaj za preradu drva i proizvodnju namještaja za 2023.

Datum objave: 11. kolovoz 2023.

Ministarstvo poljoprivrede je objavilo Drugi javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023., vrijedan ukupno 2,1 milijun eura.

Dodjeljivat će se bespovratna namjenska sredstva potpora male vrijednosti za ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja, proizvodno-poslovni objekt, informacijsku i komunikacijsku tehnologiju i promotivne aktivnosti.

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici (isključivo trgovačko društvo i obrt) koji su prema NKD 2007. registrirani za djelatnosti C16 Prerade drva i proizvoda od drva i pluta i/ili  C31 Proizvodnje namještaja, i to
  • djelatnost je registrirana najmanje dvije godine na dan objave natječaja
  • djelatnost C16 i/ili C31 je upisana u Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u, odnosno u Izvatku iz Obrtnog registra
  • preko 51% ukupnog godišnjeg prihoda u zadnje 2 fiskalne godine ostvareno je proizvodnjom vlastitih proizvoda
  • ima najmanje 2 zaposlene osobe u prosincu 2022. i srpnju 2023. (vlasnik obrta smatra se zaposlenom osobom)
  • ostvarili pozitivan poslovni rezultat u 2022. godini

Može se ulagati u sljedeće mjere i troškove:

Mjera 1: Ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja

Prihvatljivi su troškovi:

 • Stroj ili postrojenje (pilansko postrojenje, sušionica, parionica, lakirnica) ili linija, te s njim povezan trošak dopreme, montaže, puštanja u probni rad i edukacija isključivo od istog dobavljača

Najniži iznos potpore iznosi 5.000 EUR, a najviši 100.000 EUR, intenzitet potpore iznosi 70%

Mjera 2: Ulaganje u proizvodno-poslovni objekt

Prihvatljivi su troškovi:

 • Izgradnja ili adaptacija ili rekonstrukcija jednog objekta (materijal i radovi izgradnje)

Najniži iznos potpore iznosi 10.000 EUR, a najviši 100.000 EUR, intenzitet potpore iznosi 70%

Mjera 3: Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju

Prihvatljivi su troškovi:

 • Softver ili licenca ili nadogradnja postojećeg softvera

Najniži iznos potpore iznosi 3.000 EUR, a najviši 30.000 EUR, intenzitet potpore iznosi 70%

Mjera 4: Ulaganje u promotivne aktivnosti

Prihvatljivi su troškovi:

 • najam, uređenje sajamskog - izložbenog prostora i transport izložaka, od vanjskog pružatelja usluge, te promidžbeni materijal (letak, prospekt, katalog, plakat, brošura i ostalo) vezan za sudjelovanje na tom sajmu ili izložbi ili
 • promidžbeni materijal (letak, prospekt, katalog, plakat, brošura i ostalo) ili
 • usluga oglašavanja u novinama, časopisima, na televiziji i radiju te materijal za oglašavanje

Najniži iznos potpore iznosi 3.000 EUR, a najviši 50.000 EUR, intenzitet potpore iznosi 70%

 

Kroz projekt je moguće ulagati samo u jednu od navedenih mjera i samo za jedan prihvatljiv trošak unutar provedbene mjere.

Subjekti kojima je odobrena potpora na temelju prethodnog Natječaja ne mogu se prijaviti na ovaj natječaj.

 

Prijave se mogu podnositi od 21. kolovoza 2023. od 10:00 sati, do zaključno 04. rujna 2023. u 10:00 sati.

 

Više informacija možete pronaći ovdje, ili se obratite našim konzultantima.

 

Photo: Rawpixel

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje