Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Poduzetnicima dostupno 1,14 milijardi kuna

Objavljen javni Poziv “Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“

Datum objave: 22. travanj 2021.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju”, Referentna oznaka: KK.11.1.1.01.

Predmet Poziva je podrškom ulaganjima poduzeća u zelene i/ili digitalne tehnologije ojačati konkurentnost i potaknuti rast MSP-ova  kako bi povećali njihovu sposobnost da odgovore na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja korona virusa.

Pozivom se želi potaknuti MSP-ove:

 • na korištenje digitalnih tehnologija i rješenja u poslovnim procesima sa svrhom povećanja učinkovitosti, kompetitivnosti i internacionalizacije poslovanja
 • na primjenu digitalnih i zelenih tehnologija i rješenja u proizvodnim procesima sa svrhom optimizacije poslovanja, smanjenja negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitijeg korištenja resursa u proizvodnji
 • na prelazak na kružno gospodarstvo

Prihvatljivi prijavitelji  su mikro, mala i srednja poduzeća koja su registrirana u sektoru u kojem se trebaju odvijati aktivnosti projekta – sektor C Prerađivačka industrija (izuzev skupina koje su isključene u točki „Kriteriji za isključenje“).

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1.140.000.000,00 HRK.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 HRK, a ukupni iznos državne potpore i potpore male vrijednosti ne može prijeći prag od 7.500.000,00 HRK.

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 30. travnja 2021. godine u 11:00:00 sati.

Krajnji rok dostave projektnih prijedloga je do 31. svibnja 2021. godine u 16:00:00 sati.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU”.

Prihvatljivi troškovi:

REGIONALNE POTPORE

Ulaganje u materijalnu imovinu

 • priprema zemljišta; krčenje zemljišta;
 • trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele;
 • komunalni doprinos, cijene priključaka na vodovod i odvodnju i energetskih priključaka;
 • trošak održavanja i /ili preuređenja, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele;
 • trošak energetskog certifikata i uporabne dozvole;
 • nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljača
 • troškovi montažne opreme i strojeva ukoliko su povezani s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave opreme;
 • nabava mjernih uređaja povezanih s projektom;
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta;

Ulaganje u nematerijalnu imovinu

 • nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver) ako udovoljavaju uvjetima Programa državnih potpora.

ULAGANJE U NEMATERIJALNU IMOVINU

Unapređenje i inoviranje organizacije poslovanja MSP-ova

 • troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja koji  će raditi na provedbi projekta tj. aktivnostima inovacije procesa i organizacije poslovanja
 • neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja (najam prostora, režijski troškovi: grijanje/hlađenje, struja, voda, čišćenje, odvoz otpada, telekomunikacije, i sl. te troškove održavanja uredskih prostora za potrebe provedbe projekta)
 • troškovi znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima za potrebe inovacije procesa i/ili organizacije poslovanja
 • troškovi amortizacije instrumenata i opreme

POTPORE ZA SAVJETODAVNE USLUGE U KORIST MSP-OVA

Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti

 • usluge upravljanja projektom;
 • usluge stručnog nadzora građenja;
 • usluge izrade izvedbenog projekta gradnje;
 • usluge izrade dokumentacije za nabavu;
 • usluge pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja (kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama) prema zahtjevima međunarodno priznatih norma odnosno tržišno priznatih certifikacijskih shema
 • usluge revizije za verifikaciju troškova projekta, do maksimalnog iznosa od 75.000,00 kn

POTPORE ZA USAVRŠAVANJE

Usavršavanje

 • troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci;
 • troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za usavršavanje;
 • najniži nužni troškovi smještaja za polaznike usavršavanja koji su radnici s invaliditetom;
 • troškovi kotizacije za polaznike usavršavanja

POTPORE MALE VRIJEDNOSTI

Grijanje i hlađenje

 • troškovi vezani za implementaciju energetski učinkovitog sustava grijanja i hlađenja  (postrojenja, uređaji zajedno sa dodatnim dijelovima potrebnim za implementaciju sustava za proizvodnju energije za grijanje i hlađenje objekta).

Promidžba i vidljivost

 • troškovi promidžbe i vidljivosti kojima se objavljuje sufinanciranje projekta od strane EU

Priprema dokumentacije projektnog prijedloga

 • troškovi pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i neophodne projektno-tehničke dokumentacije (u iznosu do najviše 4% ukupne vrijednosti projekta) – Prijavnog obrasca, Investicijske studije s proračunom projekta (prihvatljivi od datuma objave poziva

 

Ako ste zainteresirani za prijavu na ovaj javni Poziv, obratite se našim stručnjacima za EU fondove iz tvrtke Androlić konzalting d.o.o. kontakt mail: [email protected]

 

Photo: Pixabay

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

VIŠE INFORMACIJA

Interesiraju Vas poticaji za poduzetničke projekte iz EU fondova? Možemo Vam pomoći.

Saznaj više

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje