Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
ZA UDRUGE

OBJAVLJEN natječaj za udruge u sklopu uvođenja eura u Hrvatskoj

Datum objave: 25. travanj 2022.

Objavljen je javni natječaj „Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj“. Riječ je o dodjeli financijske podrške projektima koji doprinose zaštiti potrošača u procesu uvođenja eura u Hrvatskoj. Od detaljima natječaja pročitajte u nastavku teksta.

Prijavitelji su udruge registrirane u skladu sa Zakonom o udrugama, koje djeluju u području zaštite prava i ekonomskih interesa potrošača, a u svom djelovanju su neovisne o trgovcima, sukladno odredbama članka 128. Zakona o zaštiti potrošača, te zadovoljavaju taksativno navedene uvjete Natječaja.

Obvezne projektne aktivnosti:

  • praćenje kretanja cijena roba i usluga
  • praćenje dvojnog iskazivanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti za robu i usluge u kunama i u eurima u razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja
  • praćenje ispravnog preračunavanja i zaokruživanja cijena te drugih novčanih iskaza vrijednosti u razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja
  • praćenje poštivanja načela Etičkog kodeksa poslovnih subjekata u razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja
  • informiranje potrošača o uvođenju eura u RH putem telefona mjesec dana prije razdoblja obveznog dvojnog iskazivanja.

Natječaj vrijedi 720.000,00 kuna. Najveći iznos financijskih sredstava po projektu iznosi 120.000,00 kuna

Prihvatljivi troškovi:

A) izravni troškovi

  • naknade za rad na projektnim aktivnostima voditelju i izvoditeljima i/ili vanjskim suradnicima koji sudjeluju u provedbi projekta (ugovor o djelu, ugovor o djelu redovitog 10 studenta, ugovor o radu) pri čemu treba navesti ime i prezime osobe koja će biti angažirana, njene stručne kompetencije, broj mjeseci i mjesečni bruto iznos naknade
  • izdaci za putovanja (odobrava se samo trošak prijevoza: korištenje vlaka, autobusa, trajekta i tramvaja za prijevoz osobe; može se koristiti privatni automobil u službene svrhe s time da se trošak prijevoza osobnim automobilom može odobriti u visini cijene organiziranog javnog prijevoza, s obzirom na visinu iz javno objavljenog cjenika i/ili potvrdu o cijeni karte na dan putovanja; dnevnice i smještaj se ne priznaju)
  • troškovi komunikacije (trošak telefonske linije za informiranje potrošača)
  • ostali troškovi izravno vezani uz provedbu aktivnosti projekta

B) neizravni troškovi koji nisu izravno povezani s provedbom projekta, ali neizravno pridonose postizanju njegovih ciljeva pri čemu i ti troškovi trebaju biti specificirani i obrazloženi.

Projekt se provodi na području minimalno jedne županije i jedne jedinice lokalne samouprave (gradovi/općine). Dana, 29. travnja 2022. u 9 sati Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja održava online informativnu radionicu za sve zainteresirane. Rok za prijavu na radionicu je 27. travnja 2022.

Rok za slanje projektne prijave je 24. svibnja 2022.

 

Uskoro još jedna prilika za udruge: Sufinanciranje projekata udruga u 2022. godine“anciranje projekata udruga u 2022. godine

 

Photo: Pixabay

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje