Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
MSP-ovima dostupno 206 milijuna kuna

Objavljen novi javni Poziv za digitalizaciju poslovanja

Datum objave: 27. lipanj 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Bespovratne potpore za digitalizaciju” (referentni broj Poziva: NPOO.C1.1.2.R3.I3.01) kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.- 2026.

 

Uskoro objava poziva Digitalni vaučeri! Više na linku. Pripremite se na vrijeme.

 

Cilj Poziva je omogućiti  digitalizaciju u svrhu digitalne transformacije hrvatskih MSP-ova nabavom digitalnih alata i opreme te jačanjem digitalnih vještina za razvoj i primjenu novih proizvoda, usluga i procesa, što će u konačnici rezultirati jačanjem tržišne pozicije poduzeća i rastom produktivnosti.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva, do iskorištenja alokacije Poziva koja iznosi 206.000.000,00 HRK.

To znači da nema više najbržeg prsta, već se zaprimaju sve prijave i ocjenjuju te se sukladno ostvarenim bodovima priprema rang lista projektnih prijedloga u kojoj će biti naveden poredak projektnih prijedloga ovisno o rezultatu provedenog ocjenjivanja i unutar raspoložive financijske alokacije.

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO u elektroničkom obliku od 1. srpnja 2022. u 11:00 h do 12. kolovoza 2022. u 11:00 h.

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi:

 • najniži iznos 150.000,00 HRK (19.908,42 eura)
 • najviši iznos 750.000,00 HRK (99.542,11 eura)

Intenzitet potpore iznosi od 55% do maksimalno 70%, ovisno o razvijenosti lokacije sjedište (županije) prijavitelja.

Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće. Prijavitelj mora imati najmanje tri (3) zaposlena na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog.

Prijavitelj u projektnom prijedlogu mora navesti vlastite kapacitete za provedbu projekta (obrazložiti financijske, ljudske, tehničke i/ili tehnološke resurse) potrebne za organizacijun predmetne aktivnosti, kao i za provedbu post-projektnih aktivnosti.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva obuhvaćaju uvođenje novih ili značajno poboljšanih proizvodnih postupaka, načina isporuke usluga ili organizacijskih praksi kroz:

 • izradu/ razvoj/ nabavu digitalnih rješenja i tehnologija namijenjenih unapređenju digitalizacije u svrhu digitalne transformacije poslovanja/poslovnih procesa/proizvodnje
 • implementaciju, prilagodbu, integraciju digitalnih rješenja i tehnologija s postojećim/novim unutrašnjim/ vanjskim sustavima koja pridonose digitalizaciji u svrhu digitalne transformacije poslovanja
 • jačanje digitalnih vještina zaposlenika, uključujući vještine povezane s tehnologijama u oblaku, povezano s prethodno navedenim aktivnostima.

Prihvatljivi troškovi:

 • troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika
 • troškovi za licence za nabavu ili nadogradnju softvera
 • troškovi korištenja raznovrsnih usluga računalnog oblaka (Saas, Iaas, Paas, WPaas i slično) u razdoblju od najviše od dana nabave usluge do kraja trajanja provedbe projekta
 • troškovi nabave aplikativnih mrežnih rješenja i licenci
 • troškovi nabave računalne opreme (hardware), uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju, isključivo za potrebe provedbe projektnih aktivnosti
 • troškovi projektiranja i nabave opreme za potrebe naprednih sustava digitalizacije kao npr. Interneta stvari, naprednih mrežnih sustava i procesa za Industriju 4.0 i sl.
 • troškovi implementacije rješenja za kibernetičku sigurnost na temelju provedenih penetracijskih testiranja/provedenih sigurnosnih provjera sustava/provjera propusnosti podataka
 • edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava, do najviše 10% vrijednosti projekta
 • trošak usluge pripreme Plana digitalne transformacije, prihvatljivo od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa troška od 15.000,00 HRK

 

Više informacija o javnom Pozivu možete pronaći na internet stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, ili se obratite našim konzultantima s iskustvom u pripremi i provedbi ovakih projekata.

 

Photo: Pixabay

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje