Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
Energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Objavljen novi javni Poziv težak čak 1,9 milijardi kuna

Datum objave: 01. srpanj 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo (Referentni broj: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01).

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva, odnosno nema najbržeg prsta već se svi zaprimljen projekti ocjenjuju te se definira rang lista sukladno postupku ocjenjivanja.

Predmet Poziva je poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih poduzeća (mid-caps), iz energetski intenzivnih industrija, koja će rezultirati energetski i resursno učinkovitijim gospodarstvom kroz promicanje kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama i/ili dekarbonizaciji, povećanju korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija.

Razdoblje zaprimanja prijava:  od 01. rujna 2022. godine u 11:00 sati do 19. prosinca 2022. godine u 11:00 sati

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati :

 • početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja u poslovne procese koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa i/ili smanjenjem utroška energije i/ili smanjenjem emisija CO2
 • ulaganja neophodna za poticanje proizvodnje električne/toplinske/rashladne energije iz obnovljivih izvora (sunca, vjetra, geotermalne)
 • provedba energetskog pregleda poduzeća za mala i srednja poduzeća
 • priprema tehničke dokumentacije, upravljanje projektom i revizija projekta

Prihvatljivi prijavitelji:

 • mala i srednja poduzeća i srednje kapitalizirana privatna poduzeća iz energetski intenzivnih industrija (razredi iz sektora C prema NKD 2007):
  • 10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
  • 11 Proizvodnja pića
  • 13 Proizvodnja tekstila
  • 14 Proizvodnja odjeće
  • 16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja
  • 17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
  • 18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
  • 20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
  • 21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmac. pripravaka
  • 22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
  • 23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
  • 24 Proizvodnja metala
  • 25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
  • 28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
  • 31 Proizvodnja namještaja

Uvjet prihvatljivosti je udio troškova energije u prihodu prijevitelja ei = veće od 2,00% u 2021. godini.
Izračunava se na dvije decimale, prema formuli ei=AOP262/(AOP128+AOP129)*100

 

Ukupna vrijednost poziva: 1.900.000.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:

 • za mala i srednja poduzeća: od 750.000,00 do 7.500.000,00 HRK
 • za srednje kapitalizirana poduzeća: od 2.000.000,00 do 35.000.000,00 HRK

Vrste i intenziteti potpora:

 • Regionalne potpore
  • Panonska i Sjeverna Hrvatska – 70% za mala, 60% za srednja i 50% za velika (mid-cap) poduzeća
  • Jadranska Hrvatska – 60% za mala, 50% za srednja i 40% za velika (mid-cap) poduzeća
  • Grad Zagreb – 55% za mala, 45% za srednja i 35% za velika (mid-cap)
 •  Potpore za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije
  • Panonska, Jadranska i Sjeverna Hrvatska – 80% za mala, 70% za srednja i 60% za velika (mid-cap) poduzeća
  • Grad Zagreb – 70% za mala, 60% za srednja i 50% za velika (mid-cap) poduzeća
 • Potpore za studije zaštite okoliša
  • Potpore za energetske preglede – Sva područja RH – 70% za mala i 60% za srednja poduzeća
 • Potpore male vrijednosti
  • Do 50% prihvatljivih troškova

 

Za više informacija, ali i savjet i pomoć kod kreiranja projektnih prijedloga obratite se našim konzultantima.

 

Photo: Pixabay

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje