Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća

Objavljen Poziv „Inovacije u S3 područjima“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta nakon više odgoda objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Inovacije u S3 područjima“, referentne oznake KK.03.2.2.06.

Svrha, odnosno cilj Poziva je podržati ulaganje MSP-ova koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga koji su novi za tržište i koji se mogu primijeniti i svrstati u jedno ili više S3 tematskih prioritetnih područja.

S3 područja su područja definirana Strategijom pametne specijalizacije RH (S3). U okviru S3, RH je definirala pet prioritetnih tematskih područja: Zdravlje i kvaliteta života, Energija i održivi okoliš, Promet i mobilnost, Sigurnost te Hrana i Bio-ekonomija. Tematska prioritetna područja nisu niti sektori niti tehnologije već područja primjene rezultata istraživanja, razvoja i inovacija i razvoj novih proizvoda i usluga.

Projektni prijedlozi u okviru ovog Poziva sukladno S3 moraju biti u okviru jednog ili više tematskih prioritetnih područja (primarnog i sekundarnog S3 područje).

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 634.000.000,00 HRK, najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku je 20.000.000,00 HRK  po projektnom prijedlogu, a najniži iznos je 750.000,00 HRK po projektnom prijedlogu.

Intenziteti potpora:

 1. Regionalne potpore za ulaganje - za početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu
 • 45% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća
 • 35% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća
 1. Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja - do 50% prihvatljivih troškova
 2. Potpore male vrijednosti – do 10% ukupne vrijednosti projekta, a max 750.000,00 HRK
 • do 75% prihvatljivih troškova

Ukupni najviši iznos državne potpore i potpore male vrijednosti A) + B) + C) ne može prijeći prag od 20.000.000,00 HRK.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe, mikro, mali ili srednji poduzetnici sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća, a koji u trenutku podnošenja projektnog prijedloga nisu u niti jednoj situaciji isključenja definirane Uputama za prijavitelje.

Prihvatljive aktivnosti projekta moraju biti usmjerene na komercijalizaciju inovativnog proizvoda/usluge koji je novi za tržište, prvenstveno kroz aktivnosti koje se odnose na inovacije procesa i organizacije poslovanja. Preduvjet za početak procesa komercijalizacije na ovom Pozivu je postojanje dovršenog prototipa proizvoda/usluge testiranog u stvarnom okruženju.

Prema tome, prihvatljive aktivnosti su:

 1. Inovacija organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda/usluga
 2. Inovacija procesa MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda/usluga
 3. Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili 2.
 4. Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta

U skladu s prihvatljivim aktivnostima, definirani su i prihvatljivi troškovi:

 1. Regionalne potpore za ulaganje
  1. Ulaganja u materijalnu imovinu (novi strojevi, oprema, alati te povezani troškovi aktiviranja, transporta, troškovi montaže, nabava mjernih uređaja, informatičko-komunikacijska i audio/video rješenja – hardver)
  2. Ulaganja u nematerijalnu imovinu (patenti, autorska prava, druge vrste intelektualnog vlasništva, informatičko-komunikacijska i audio/video rješenja - softver)
 2. Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja
  1. Troškovi plaća osoblja koji će raditi na provedbi projekta
  2. Neizravni troškovi (fiksna stopa, 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja)
  3. Troškovi amortizacije instrumenata i opreme
  4. Troškovi istraživanja temeljem ugovora s drugim stranama.
  5. Troškovi znanja i patenata
 3. Potpore male vrijednosti (Program de minimis)
  1. Troškovi obaveznog informiranja i vidljivosti (do 15.000,00 HRK)
  2. Troškovi pripreme dokumentacije za prijavu (do 40.000,00 HRK)
  3. Troškovi upravljanja projektom
  4. Troškovi revizije projekta
  5. Troškovi vezani za stavljanje u funkciju materijalne imovine
  6. Troškovi pomoćnih usluga za inovacije (osiguravanje uredskog prostora, banka podataka, knjižnica, istraživanja tržišta, laboratorija, označavanje kvalitete, ispitivanje i certificiranje)
  7. Troškovi usluga (istraživanja i analize tržišta, testiranja proizvoda, izrade marketinškog plana, dizajna proizvoda, promociju proizvoda/usluga, itd.)

U prihvatljive kategorije troškova za sve vrste potpora spada i PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva s rokom dostave projektnih prijedloga od 15. srpnja 2019. godine u 11:00:00 sati do 15. studenog 2019. godine u 11:00:00 sati.

 

Za više informacija o Pozivu i načinu prijave, te za usluge izrade projektne prijave na navedeni Poziv, obratite se na androlic@androlic-konzalting.hr.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

VIŠE INFORMACIJA

Interesiraju Vas poticaji za poduzetničke projekte iz EU fondova? Možemo Vam pomoći.

Saznaj više

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje