Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća
AKTUALNO

Objavljen poziv za OIE vrijedan 100 milijuna kuna

Datum objave: 30. ožujak 2022.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za poticanje OIE. Sve detalje o pozivu pročitajte u tekstu.

Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju odnosno mjera ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije sukladno Tehničkim uvjetima.

Cilj Poziva je povećanje proizvodnje energije i udjela OIE u ukupnoj potrošnji energije te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova.

Korisnici sredstava su:

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • tijela državne uprave
 • proračunski i izvanproračunski korisnici
 • ustanove
 • zadruge
 • vjerske zajednice
 • trgovačka društva
 • fizičke osobe (obrtnici)
 • obiteljska poljoprivredna gospodarstva
 • privatni iznajmljivači
 • samostalne djelatnosti
 • upravitelji višestambenih zgrada i ostali pravni subjekti (osim udruga)

koji:

 • podnesu prijavu i dostave svu obveznu dokumentaciju
 • imaju sjedište na područje Hrvatske
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave
 • nemaju poslovne račune u blokadi
 • ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu dodjele de minimis potpora u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Poziv vrijedi 100.000.000,00 kn. Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava pomoći, subvencija i donacija, pri čemu se po Projektu može ostvariti sufinanciranje:

 • za izradu glavnog projekta: do 40% opravdanog troška izrade, odnosno najviše 70.000,00 kuna po lokaciji
 • za ugradnju sustava za korištenje OIE kroz provedbu mjera M1 ili M2 sukladno Tehničkim uvjetima:
 1. do 80% opravdanih troškova radova za lokacije na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka
 2. do 60% opravdanih troškova radova za lokacije na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka
 3. do 40% opravdanih troškova radova za lokacije na ostalim područjima Republike Hrvatske
 • za stručni nadzor: do 40% opravdanog troška provedbe, odnosno najviše 56.000,00 kuna po lokaciji.

Projekt može ostvariti sufinanciranje u iznosu do najviše 1.400.000,00 kn za sve opravdane troškove na svim lokacijama provedbe Projekta.

Opravdani troškovi su:

 • izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme
 • izrade glavnog projekta, najviše do 15% iznosa opravdanog troška provedbe mjere za koju je glavnim projektom izrađeno tehničko rješenje
 • provedbe stručnog nadzora, najviše do 15% iznosa opravdanog troška provedbe mjere za koju se provodi stručni nadzor građenja.

Troškovi nabave i ugradnje sustava za korištenje OIE su opravdani ukoliko zadovoljavaju Tehničke uvjete. Sukladnost s Tehničkim uvjetima i opravdanost troškova utvrđuje se uvidom u glavni projekt s pripadajućim troškovnikom radova i opreme.

Troškovi održavanja te nabave i ugradnje rabljene opreme nisu prihvatljivi troškovi. Porez na dodanu vrijednost je prihvatljiv trošak ako nije povrativ.

Prijave počinju 25. travnja 2022. u 9:00 sati. Prijava na Poziv podnosi se pisanim putem, dostavom obvezne dokumentacije iz točke VII. Poziva na prijenosnom uređaju za pohranu podataka (npr. USB) putem pošte ili osobnom dostavom putem prijamnog ureda Fonda, na adresu: Radnička cesta 80, 10000 Zagreb. Sredstva će se dodjeljivati do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava.

 

Photo: Pixabay

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje