Portal za poduzetnike, mikro i mala poduzeća

Objavljen Poziv za unaprjeđenje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici

Ministarstvo Regionalnog razvoj i fondova Europske unije objavilo je poziv „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“.

Svrha Poziva je unaprjeđenje socijalne infrastrukture sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (izmještaj korisnika s institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.

Rok za podnošenje projektnih prijava je do 31.12.2019. godine.

Ukupna alokacija za ovaj Poziv iznosi 616.200.000, milijuna kuna, minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 400.000,00 kn, a maksimalni 15.000.000,00 kn. Intenzitet potpore može iznositi i do 100% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva, ustanove, mikro, mali i srednji poduzetnici.

Uz to, prijavitelj mora biti: 1) ustanova upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi: dom socijalne skrbi, centar za socijalnu skrb, centar za pružanje usluga u zajednici, centar za pomoć u kući, ili 2) udruga, vjerska zajednica, pravna osoba vjerske zajednice (osim trgovačkog društva), odgojno-obrazovna ustanova, zdravstvena ustanova, obrtnik, te druga pravna osoba (osim trgovačkog društva), upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge; ili 3) fizička osoba koja samostalno obavlja profesionalnu djelatnost pružanja socijalnih usluga u zajednici: obiteljski dom za djecu i odrasle, upisana u Evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge ili pružatelj usluga za beskućnike kojem je statutom definirana djelatnost pružanja usluga beskućnicima.

Prijavitelj može provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu. Svi prihvatljivi prijavitelji su i prihvatljivi partneri, a uz njih prihvatljivi partneri su i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Smještaj kao institucijski oblik skrbi i smještaj kao izvainstitucijski oblik skrbi u obiteljskom domu i udomiteljskoj obitelji ne mogu se financirati u okviru ovog Poziva.

Prihvatljive aktivnosti

 • izrada dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
 • dogradnja, rekonstrukcija, radovi na održavanju građevine, obnova i prilagodba objekata
 • izgradnja novih objekata te pripremni radovi i povezane aktivnosti za izgradnju objekata
 • stručni nadzor radova te aktivnosti koordinatora zaštite na radu tijekom građenja
 • kupovina neizgrađenog zemljišta za potrebe izgradnje novih objekata
 • kupovina nekretnina uključujući i pripadajuće izgrađeno zemljište
 • procjena neovisnog, kvalificiranog i ovlaštenog službenog tijela
 • nabava specijalizirane opreme potrebne za pružanje izvaninstitucijskih usluga
 • nabava ostale opreme (npr. informatičke opreme i namještaja, tehničke opreme za premošćivanje visinskih arhitektonskih razlika i sl.)
 • nabava vozila neophodnih za pružanje izvaninstitucijskih usluga
 • priprema i provedba nabave roba, radova i usluga za potrebe provedbe projekta
 • edukacija za pružatelje usluga vezana uz specijaliziranu opremu i uz provođenje horizontalnih aktivnosti
 • financijska revizija projekta
 • upravljanje projektom
 • promicanje horizontalnih načela
 • aktivnosti informiranja

 

Za više informacija o Pozivu i za pomoć kod izrade projektnog prijedloga za ovaj Poziv javite nam se na androlic@androlic-konzalting.hr.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

VIŠE INFORMACIJA

Interesiraju Vas poticaji za poduzetničke projekte iz EU fondova? Možemo Vam pomoći.

Saznaj više

Newsletter
Prijavite se na naš newsletter i redovno primajte informacije za još uspješnije vođenje tvrtke.

Imate pitanje za naše poslovne savjetnike?

Pošaljite svoje pitanje